17/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

Από το πρακτικό της 2ης/24.01.2019  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης: 17/2019

Περίληψη : Επί αιτήματος ΤΟΥΜΠΑΝΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ για άδεια εισόδου-εξόδου οχημάτων επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 20 στο Κιάτο.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 24 Ιανουαρίου 2019 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 20:00’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου  σε Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 622/18.01.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010,  σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος  παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  16 μέλη, δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων 3.  Τσιάνος Ιωάννης 4.  Μυττάς Ιωάννης
5. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Aλεξόπουλος Βασίλειος
9. Μπούρης Ευάγγελος 10. Φιακάς Παναγιώτης 11. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 12.  Ρουμπέκας Γεώργιος
13. Γεώργας Χρήστος 14. Μπακόλιας Παναγιώτης 15. Κελλάρης Βασίλειος 16. Νανόπουλος Βασίλειος
Απόντα
1. Σπανός Κωνσταντίνος 2. Καρακούσης Ευάγγελος 3. Κελλάρη Ιωάννα 4.  Κουκουμέλης Γεώργιος
5. Χρυσικός  Παύλος 6. Πανάγου Αθανάσιος 7. Ραυτόπουλος Γεώργιος 8. Σκαρμούτσος Νικόλαος
9.Λαλιώτης Γεώργιος 10. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β.  11. Ζάρκος Δημήτριος  
Πρόεδροι  Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 2. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 3. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)
4. Τσακανίκας Β. (Αρχ. Σικυώνα)      
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίο
4. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 5. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Σπηλιώτης  Δ. (Κλημεντίου)
8.Νικολάου Ν. (Σουλίου) 9. Κλειούφη Γεωργία 10. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)  
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 2.Καλαντζής Π. (Γονούσας)  
Απόντες: 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 5. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
8. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 9. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σταθακοπουλος  Κ. (Παραδεισίου) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18.Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 19.Ρέλιας Α. (Γκούρας)
20.Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)      
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

 

Ο Δημοτικός  Σύμβουλος κ. Σαρχάνης Κων/νος προσήλθε  κατά τη συζήτηση του 7ου θέματος

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γ. Ρουμπέκας και Π. Μπακόλιας αποχώρησαν μετά τη συζήτηση του 16ο  θέματος

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική  υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα 15ο  

Στο 15ο θέμα της ημερησίας διάταξης με τίτλο:  Επί αιτήματος ΤΟΥΜΠΑΝΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ για άδεια εισόδου-εξόδου οχημάτων επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 20 στο Κιάτο, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λεονάρδου Αναστάσιος εισηγούμενος το θέμα  έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 18/12/2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, η οποία ακολουθεί:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Γ. Γεννηματά 2

202 00, Κιάτο

Πληροφορίες: Κ. Πέππα

Τηλ. 27423-60104

Fax  27420-23562

 

 

 

Κιάτο, 18/12/2018

 

 

ΠΡΟΣ: 1) Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

 

2) Δημοτικό Συμβούλιο

 

Ε  Ι  Σ  Η  Γ  Η  Σ  Η

σχετικά με αίτημα του κου Τουμπανάκη Χρήστου για χορήγηση άδειας εισόδου –εξόδου οχημάτων επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 20, στο Κιάτο.

Έχοντας υπόψη

 1. Την υπ’ αρ. 12275/3-11-2018 αίτηση του κου Τουμπανάκη Χρήστου,
 2. Τη συνημμένη στην ανωτέρω (1) αίτηση άδεια οικοδομής, εκδοθείσα από την Πολεοδομία Κορίνθου με αριθμό 593/97, που έχει ενημερωθεί την 21/09/2018 από την Υ.ΔΟΜ. Κορινθίων ως προς τη δημιουργία θέσεων στάθμευσης στον ακάλυπτο χώρο.
 3. Το συνημμένο στην ανωτέρω (1) αίτηση και ελεγμένο από την Υ.ΔΟΜ. Δ. Κορινθίων Διάγραμμα Κάλυψης του Πολιτικού Μηχ/κού Ιωάννη Πολίτη
 4. Την υπ’ αρ. 3638/2015 Απόφαση του ΣτΕ (Δ’ Τμήμα).
 5. Το συνημμένο στην ανωτέρω (1) αίτηση Διάγραμμα Κίνησης Οχημάτων του Πολ. Μηχ/κού Ιωάννη Πολίτη.
 6. Την υπ’ αρ. 4639/9-5-2018 αίτηση του κου Τουμπανάκη Χρήστου επί του ιδίου θέματος,
 7. Την υπ’ αρ. 297/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Σικυωνίων επί του ιδίου θέματος
 8. Το Π.Δ./3-8-87 (ΦΕΚ 749/Δ/10-8-87) «Καθορισμός ειδικών όρων ως προς τη δόμηση και διαμόρφωση των χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων και κατάργηση των υπ’ αρ. 697/1979 και 1339/1981 π. δ/των», όπως ισχύει
 9. Το Π.Δ. 111/2004 (ΦΕΚ 76/Α/2004), όπως ισχύει
 10. Το ν. 960/1979 (ΦΕΚ 194/Α/25-8-79) «Περί επιβολής υποχρεώσεων προς δημιουργία χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων δια την εξυπηρέτησιν των κτιρίων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων», όπως ισχύει,
 11. Την Υ.Α. 98728/7722 (ΦΕΚ 167/Δ/1993) «Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια»,
 12. Το ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (ΦΕΚ 79/Α/9-4-2012), όπως ισχύει,
 13. Το ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/1999) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» και ειδικότερα το άρ. 48 παρ. 5, όπως ισχύει,

Ε  Ι  Σ  Η  Γ  Ο  Υ  Μ  Α  Σ Τ Ε

Την έγκριση του αιτήματος του κου Τουμπανάκη Χρήστου, βάσει του εξής σκεπτικού:

Παλαιότερη αίτηση του κου Τουμπανάκη επί του ιδίου θέματος είχε απορριφθεί από το Δ.Σ. για τους εξής λόγους:

α) Δεν προβλεπόταν στον υποδειχθέντα χώρο θέση στάθμευσης εγκεκριμένη από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία και

β) Ο εν λόγω χώρος δεν διέθετε την απαραίτητη επιφάνεια για την εκτέλεση ελιγμών εισόδου – εξόδου. Για την εκτέλεση ελιγμών θα έπρεπε να χρησιμοποιείται το πεζοδρόμιο, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των πεζών.

Επανερχόμενος με την παρούσα αίτηση, ο κος Τουμπανάκης προσκόμισε αναθεωρημένη την άδεια οικοδομής, ως προς τη δημιουργία θέσεων στάθμευσης στον ακάλυπτο χώρο, εξαλείφοντας τον πρώτο (α) από τους παραπάνω λόγους απόρριψης.

Σε ό,τι αφορά στην κίνηση επί του πεζοδρομίου, σημειώνονται τα εξής:

Το διάγραμμα κίνησης οχημάτων του Πολ/κού Μηχ/κού Ι. Πολίτη που έχει προσκομιστεί και επισυνάπτεται στην παρούσα, παρουσιάζει αποκλειστικά κίνηση προς τα εμπρός, με σκοπό να εξαλείψει τους ελιγμούς επί του πεζοδρομίου, εξαρτώντας τη Θέση Στάθμευσης 2 από τη Θέση Στάθμευσης 1, γεγονός που προβλέπεται και επιτρέπεται από την Υ.Α. 98728/7722 (ΦΕΚ 167/Δ/1993).

Ως εκ τούτου και δεδομένου του ελέγχου που έχει προηγηθεί από την Υπηρεσία Δόμησης Δ. Κορινθίων ως προς τα χαρακτηριστικά των θέσεων στάθμευσης  και τα ανοίγματα εισόδου – εξόδου στο πρόσωπο του οικοπέδου, θεωρούμε ότι δύναται να χορηγηθεί στον αιτούντα άδεια εισόδου – εξόδου οχημάτων στους υποδειχθέντες χώρους στάθμευσης, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) Το μέγεθος των οχημάτων που θα εξυπηρετούνται θα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να μην παρεκκλίνει της υποδειχθείσας (στο συνημμένο διάγραμμα) κίνησης οχημάτων και να μην υπερβαίνει τα όρια των θέσεων στάθμευσης εις βάρος του πεζοδρομίου.

β) Η άδεια εισόδου – εξόδου οχημάτων δεν συνεπάγεται άδεια απότμησης του πεζοδρομίου. Σε περίπτωση που χρειαστεί άδεια απότμησης, θα πρέπει να υποβληθεί νέα αίτηση προς το Δ. Σικυωνίων, για την έγκριση και τον καθορισμό των χαρακτηριστικών αυτής.

γ) Το εγκεκριμένο διάγραμμα κίνησης οχημάτων αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της άδειας εισόδου – εξόδου, θα πρέπει να τηρείται απαρέγκλιτα και να επιδεικνύεται σε τυχόν έλεγχο από κάθε αρμόδια αρχή.

δ) Ο Δήμος Σικυωνίων διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας σε περίπτωση παραβίασης των ανωτέρω προϋποθέσεων ή εφόσον διαπιστωθεί ότι προκαλούνται προβλήματα στην κίνηση πεζών/οχημάτων ή εφόσον άλλοι λόγοι το επιβάλλουν.

Ο Προϊστάμενος

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΠΟΛ.  ΜΗΧ. ΠΕ3

Με βάση τα παραπάνω  ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την από 18/12/2018 εισήγηση της ΤΥ
 • το επισυναπτόμενο Διάγραμμα Κίνησης Οχήματος,
 • την 4/2019 σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

 

Εγκρίνει, το αίτημα του ΤΟΥΜΠΑΝΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ για χορήγηση άδειας εισόδου-εξόδου οχημάτων επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 20 στο Κιάτο, σύμφωνα με τους όρους & προϋποθέσεις που θέτει η ανωτέρω εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας .

 

Τα οχήματα θα ακολουθούν τη ροή που απεικονίζεται στο επισυναπτόμενο Διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Πολίτη Ιωάννη, όπως αυτό έχει θεωρηθεί την 18/12/2018 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σικυωνίων και συνοδεύει την παρούσα απόφαση.

 

 

Η παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ.  17/2019

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 24.01.2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Print Friendly, PDF & Email