17.Έγκριση αρχικού αιτήματος παροχής υπηρεσιών για την Οικονομική Διαχείριση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων έτους 2023

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Print Friendly, PDF & Email