17η/2020 Πρόσκληση έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

17η/2020

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Τρίτη 14 Ιουλίου 2020

Κιάτο 14/07/2020

αρ. πρωτ.: 5937

 

 

Η παρούσα γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως*

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6)

Προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων

  • Τσολάκο Γεώργιο
  • Μυττά Ιωάννη
  • Ζάρκο Δημήτριο
  • Σωτηρόπουλο Ιωάννη
  • Λέγγα Μάρκο
  • Ρουμπέκα Γεώργιο

 

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας την Τρίτη 14 Ιουλίου 2020 και ώρα 10.00’πμ  σε  έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133), προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε επί των θεμάτων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 

α/α ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού , στις υπηρεσίες καθαριότητας εξωτερικών χώρων, αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου                     ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς                                του κορωνοϊού (covid-19).

 

* για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας

 

Print Friendly, PDF & Email