17η/2019 Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ      

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

17η /2019

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Τετάρτη  7 Αυγούστου 2019

 

Κιάτο 29.07.2019

αρ. πρωτ.: 8957

 

                       

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 3852/2010 ΑΡΘΡΟ 75 §3)

ΠΡΟΣ

τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων

 

1. Μυττά Ιωάννη
2. Ζάρκο Δημήτριο
3. Αλεξόπουλο Βασίλειο
4. Μπουζιάνη-Τσαντίλα  Βασιλική
5. Σπανό Κωνσταντίνο
6. Κελλάρη Βασίλειο (fax: 2741022144)

 

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την                                         Τετάρτη 7η Αυγούστου 2019 και ώρα 12:00’μ  σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της §6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 

α/α ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ
1.                    δικηγόρος

ΑΑΥ …/2019

Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων  (21/11/2019) ενώπιον του Μονομελούς Δ/κού Πρωτοδικείου Κορίνθου (ΚΛ1277/10.07.2019)κατά τη συζήτηση της ΑΓ350/27.12.2016 αγωγής της ΣΑΡΧΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ κλπ.
2.                    Εισηγητική έκθεση Β’ τριμήνου 2019.
3.                    Έκδοση εντάλματος προπληρωμής «Χορήγησης ειδικής παροχής, για τους μήνες  Ιούλιο & Αύγουστο 2019, σε ασφαλισμένους του Δημοσίου,  σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2646/1998 (Επίδομα παραπληγίας- τετραπληγίας)».
4.                    Καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Διαμόρφωση Χώρων για κατασκευή Παιδικών Χαρών Δήμου Σικυωνίων» και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
5.                    Καθορισμός όρων διακήρυξης  συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων» και συγκρότηση  επιτροπής διαγωνισμού.
6.                    Έγκριση Πρακτικού  προσωρινού αναδόχου της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Αποπεράτωση κοινοτικού Καταστήματος στην ΤΚ Μεγάλου Βάλτου».
7.                    Έγκριση Πρακτικού κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού χερσαίας ζώνης Λιμένα Κιάτου»
8.                    Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ τρέχοντος έτους.
9.                    Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ τρέχοντος έτους.

 

Print Friendly, PDF & Email