166/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Από το πρακτικό της  21ης/08-10-2021  Ε Κ Τ Α Κ Τ Η    Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

(δια περιφοράς).

Αρ. Απόφασης: 166/2021

Περίληψη: Έγκριση της αριθ. 25/2021 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαιδεύσεις περί παραχώρησης του προαύλιου χώρου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου για πραγματοποίηση συναυλίας αφιέρωμα στον «ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ» με διοργανωτή την Τομεακή Επιτροπή Κορινθίας του Κουμμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος (Κ.Κ.Ε.).

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 8η  του μηνός Οκτωβρίου  έτους 2021 ημέρα

Παρασκευή και ώρα 13:30  συνήλθε σε έ κ τ α κ τ η και κατεπείγουσα σ υ ν ε δ ρ ί α σ η (δια περιφοράς) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 13335/08-10-2021, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) καθώς και τις αριθ. 426/13-11-2020 εγκυκλίου  σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος και δήλωσε παρόν .

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  27 μέλη δηλαδή :

 

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Τσολάκος Γεωργιος 3. Σώκος Δημήτριος 4. Ζάρκος Δημήτριος 
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Μυττάς Ιωάννης    7. Θελερίτης Γεώργιος  8. Κουτρέτσης Σπυρίδων
9. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 10.Σαρχάνης Κων/νος 11. Aλεξόπουλος Βασίλειος 12. Φιακάς Παναγιώτης 
13. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 14. Λέγγας Μάρκος 15. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 16. Συριάνος Κων/νος                         
17. Γκούμας Σταμάτιος

 

18. Γαλάνης Βασίλειος 19. Παγεωργίου Δημήτριος 20. Ρουμπέκας Γεώργιος
 21. Τσιόγκας Νικόλαος                         22. Κατσιμπούλας Αντώνιος 23.Μαστοράκης Δημήτριος 24. Παπαβασιλείου Νικόλαος
25.Μπακόλιας Παναγιώτης  26. Χουσελάς  Ευάγγελος 27. Νανοπουλος Βασιλειος  
 

ΑΠΟΝΤΕΣ:   Ουδείς

 

     
       
 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  Ουδείς

 

     
 ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.      (Κεφαλαρίου) 11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Σκούπας Α. (Μποζικών) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 17. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης) 23. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
24. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
28. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 29. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 30. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής  (Κυλλήνης) 31. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
32. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος  (Ασπροκάμπου) 33.Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 34. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
35.Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 36. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)  

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

 

 

Θέμα  3ο     (ημερήσιας διάταξης)

 

Στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση της αριθ. 25/2021 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαιδεύσεις περί παραχώρησης του προαύλιου χώρου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου για πραγματοποίηση συναυλίας αφιέρωμα στον «ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ» με διοργανωτή την Τομεακή Επιτροπή Κορινθίας του Κουμμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος (Κ.Κ.Ε.),  ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος, ενημέρωσε το Συμβούλιο για το έκτακτο και κατεπείγον της παρούσας συνεδριάσεις και των θεμάτων αυτής λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, για το έκτακτο και κατεπείγον δια περιφοράς της παρούσας συνεδρίασης, και των θεμάτων αυτής , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθ.25/2021απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Α/Θμιας Εκπαίδευσης η οποία έχει ως ακολούθως:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

                                                                                      Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

  Από το πρακτικό της 09/07-10-2021 έκτακτης και κατεπείγουσας δια περιφοράς συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 Αριθμός Απόφασης 25/2021

Περίληψη: Παραχώρηση προαυλίου χώρου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου για πραγματοποίηση συναυλίας αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη με διοργανωτή την Τομεακή Επιτροπή Κορινθίας του  Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας (Κ.Κ.Ε.).

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 07 Οκτωβρίου του έτους  2021 ημέρα της εβδομάδας  Πέμπτη  και ώρα 11:00 συνήλθε σε έκτακτη και κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η  Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. πρωτ:105/06-10-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος ηλεκτρονικά  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»(ΦΕΚ 87/07-06-2010) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σε συνδυασμό με τα ισχύοντα μέτρα και ρυθμίσεις στα πλαίσια  της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID -19.

Διαπιστώθηκε, ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  αφού σε σύνολο 14 μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη 10  δηλαδή:

 

                             ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                  ΑΠΟΝΤΑ

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος                              Τσαμαντά Ελένη
 2. Δομετίου Βασίλειος   Γκούμας Σταμάτιος
 3. Πάτσιου Ιωάννα           Αθανασούλη Ελένη
 4. Καλφαντή Βασιλική Βαφειαδάκης Αριστείδης
 5. Μπόκιας Βασίλειος
 6. Ρουμελιώτη Βασιλική
 7. Ζάρκος Ευάγγελος
 8. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 9.   Κουτρέτσης Σπυρίδων
 10. Μπουζιάνη Τσαντίλα –Βασιλική

 

      Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού  για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και  εισηγούμενος  το μοναδικό  θέμα με τίτλο «Παραχώρηση προαυλίου χώρου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου για πραγματοποίηση συναυλίας αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη με διοργανωτή την Τομεακή Επιτροπή Κορινθίας του  Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας (Κ.Κ.Ε.). πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ομόφωνα αποδέχθηκαν να συζητηθεί το θέμα αυτό κατεπειγόντως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν3852/2010 όπως ισχύει.

Ο  Πρόεδρος στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών.

 1. Την με αριθ. 8440/25-02-2011(ΦΕΚ τεύχος Β΄) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α& ΗΔ «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών  και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» όπως ισχύει.
 2. Το άρθρο 41 του Ν.1566/85 σχετικά με τις παραχωρήσεις σε φορείς, σχολικών χώρων και αιθουσών.
 3. Το αριθ.πρωτ:Φ.20/2662/3565/δι-13-01-2016 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Παραχώρηση και χρήση Σχολικών χώρων σε τρίτους».
 4. Την αριθ. πρωτ: 12875/01-10-2021 αίτηση του εκπροσώπου της Τομεακής Επιτροπής Κορινθίας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας (Κ.Κ.Ε.) με θέμα: Παραχώρηση προαυλίου χώρου 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.
 5. Το αριθμ.πρωτ:Φ.2.1/176/06-10-2021 έγγραφο του Διευθυντή του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου με θέμα: Παραχώρηση αύλειου χώρου 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου σε εκδήλωση.

                               

 

Η Σχολική  Επιτροπή  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Μετά από διαλογική συζήτηση  και τις τοποθετήσεις των μελών  και αφού έλαβε υπόψη  τα παραπάνω εκτεθέντα

                                                                       Αποφασίζει  Ομόφωνα

 1. Θεωρεί το θέμα έκτακτο και κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.
 2. Εγκρίνει την παραχώρηση του προαύλιου χώρου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στην Τομεακή Επιτροπή Κορινθίας του  Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας (Κ.Κ.Ε.), προκειμένου να πραγματοποιηθεί  συναυλία  αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη το Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 18:00-23:00.

Η Τομεακή Επιτροπή Κορινθίας του  Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας (Κ.Κ.Ε.),   οφείλει να:

 • Φροντίζει, ώστε ο χώρος που της παραχωρείται , να παραδοθεί καθαρός.
 • Αποκατάσταση ζημιών που τυχόν θα υπάρξουν κατά την χρήση του σχολικού χώρου .
 • Την ευθύνη ανοίγματος και κλεισίματος του χώρου, καθώς και την ευθύνη διάρρηξης ή κλοπής, απώλειας ή καταστροφής υλικού φέρει εξ’ ολοκλήρου ο παραπάνω φορέας κατά τη διάρκεια λειτουργίας της προαναφερόμενης συναυλίας.

Επίσης επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με το αριθμ.πρωτ:Φ.2.1/176/06-10-2021 έγγραφο του Διευθυντή του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου ο κλωβός παροχής ρεύματος που υπάρχει στο προαύλιο του σχολείου διαθέτει τριφασικό ρεύμα και δύο εξωτερικές πρίζες για τις ανάγκες ανάλογων εκδηλώσεων, έχει κλειδωθεί και οι εξωτερικές πρίζες έχουν απομονωθεί. Σε συνεννόηση με το Διευθυντή του σχολείου και τους ηλεκτρολόγους του Δήμου οι πρίζες μπορούν να ενεργοποιηθούν για τις ανάγκες της  προαναφερόμενης εκδήλωσης. Μετά την ολοκλήρωση της συναυλίας όμως οι εξωτερικές πρίζες πρέπει να απενεργοποιηθούν άμεσα από τους ηλεκτρολόγους του Δήμου, διότι τίθεται σοβαρό  θέμα ασφάλειας και κινδύνου των μαθητών/τριών που παίζουν στο προαύλιο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  25/2021  και υπογράφεται ως έπεται.

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Σωτηρόπουλος                                                                        Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο  07-10-2021

Ο Πρόεδρος της Σχολικής  Επιτροπής

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.                                   

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020) ,
 • τα παραπάνω αναφερθέντα – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα

πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα  

 

Α.  Θεωρεί, την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6

του ν. 4555/2018, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

Β.Εγκρίνει, την αριθ. 25/2021 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα, την παραχώρηση  του προαύλιου χώρου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου, για πραγματοποίηση συναυλίας αφιέρωμα στον «ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ»,  το Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 18:00-23:00,με διοργανωτή την Τομεακή Επιτροπή Κορινθίας του Κουμμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος (Κ.Κ.Ε.).

 

Γ. Η εν λόγω παραχώρηση  χορηγείται,  με την προϋπόθεση τήρησης των όρων που αναγράφονται στο  σκεπτικό της παρούσας και στην αριθ. 25/2021 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης.

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 166 /2021

Ο Πρόεδρος                         Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 0810-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ        

 

Print Friendly, PDF & Email