165/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 14ης/28-7-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου

( Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών).

 

Αρ. Απόφασης:  165/2020

Περίληψη: Απαλλοτρίωσης τμήματος κάθετα της οδού  Εθνικής Αντίστασης στην Κοινότητα  Διμηνιού μετά από σχετικό αίτημα του κ. Δ. Βασιλακόπουλου  κατοίκου της εν λόγω Κοινότητας .

Στο  Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28η  Ιουλίου  του έτους 2020 ημέρα Τρίτη   και ώρα 20:30’ μ.μ συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή    Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών)το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 6417/24-7-2020 , έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε.  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  26 μέλη  δηλαδή:

                                                                         ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

        ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Τσολάκος Γεωργιος

(προσήλθε κατά την συζήτηση του

1ου θέματος)

 4. Ζάρκος Δημήτριος
5. Θελερίτης Γεώργιος 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 8. Σώκος Δημήτριος (προσήλθε κατά την συζήτηση του Α΄ προ ημερήσιας  θέματος)
9. Φιακάς Παναγιώτης 10. Δομετίου Βασίλειος 11.  Aλεξόπουλος Βασίλειος 12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
13. Τσιόγκας Νικόλαος 14. Λέγγας Μάρκος 15. Συριάνος Κων/νος

(προσήλθε κατά την συζήτηση του

Α΄ προ  ημερήσιας  θέματος)

16. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος
17. Γκούμας Σταμάτιος (αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 16ου  θέματος ) 18. Παπαγεωργίου Δημήτριος 19.  Μαστοράκης Δημήτριος 20. Ρουμπέκας Γεώργιος
21. Κατσιμπούλας Αντώνιος

(αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 16ου  θέματος )

22. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 23.  Μπακόλιας Παναγιώτης  (αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 16ου  θέματος ) 24. Παπαβασιλείου Νικόλαος
25.Χουσελάς  Ευάγγελος 26. Νανόπουλος Βασίλειος    
         ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Γαλάνης Βασίλειος    
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 2.  Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)  
           ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 3. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)

 

5. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού) 6.  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 7. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
8.Κρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 9. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 10. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

11. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος

(Ασπροκάμπου)

12. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου)

 

13. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)

 

14. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 15 Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
16. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 17. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

18. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 19. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
20. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 21. Ρήγας Ι. (Βελίνας)

 

22. Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου) 23. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
24. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 25. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 26. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 27. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

28. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής                                                          (Κυλλήνης) 29. Κοτσίρης Β. (Στενού) 30. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 31. Σκούπας Α. (Μποζικών)
32. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 33. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 34. Τρίμης Αναστ. (Κλημεντίου).  

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η Τακτική Υπάλληλος κ. Ειρήνη Π. Πρόβου  για την τήρηση των  πρακτικών.

 

θέμα 9ο  

Στο 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Απαλλοτρίωσης τμήματος κάθετα της οδού  Εθνικής Αντίστασης στην Κοινότητα  Διμηνιού μετά από σχετικό αίτημα του κ. Δ. Βασιλακόπουλου  κατοίκου της εν λόγω Κοινότητας»,  ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος, εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου :

Α)   Το από 19-7-2019 αίτημα του κ. Δ. Βασιλακόπουλου κατοίκου της Κοινότητας Διμηνιού .

 

Γ)  Την αριθ. 112/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Δ)  Την αριθ. 4/2020 ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Διμηνιού.

 

Ε) Την από 10-2-2020 εισήγηση της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας η οποία έχει ως ακολούθως:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Κιάτο 10/02/2020
Πληροφορίες: Β. Παπαβασιλείου, Γ. Κόλλια

 

ΠΡΟΣ:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 ΘΕΜΑ: Εισήγηση περί αιτήματος του κ. Βασιλακόπουλου Δημητρίου, περί απαλλοτρίωσης τμήματος ιδιωτικού χώρου κάθετα της οδού Εθνικής Αντίστασης στην Κοινότητα Διμηνιού

 

ΣΧΕΤ:   α) η υπ’αριθμ. 112/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

            β) η υπ’αριθμ. 6422/2019 αίτηση των Κασκούτα, Τσιούτα,

            Γαλανόπουλου και Τζαβέλλα και το διαβιβαστικό της ΤΥ προς τον

            πρόεδρο Κοινότητας Διμηνιού

γ) το αριθμ. 5329/2019 έγγραφο της Τ.Υ.

            δ) το αριθμ. 8660/2019 έγγραφο της Τ.Υ.

            ε) η αριθμ. 13014/2019 αίτηση του κ. Κασκούτα

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Μετά τη λήψη της αριθμ. 112/2009 ΑΔΣ «(α) σχετικού», κατατέθηκε το (β) σχετικό από τους κατοίκους Διμηνιού που αφορά ένστασή τους περί της απαλλοτρίωσης του ιδιωτικού τμήματος του θέματος, το οποίο διαβιβάστηκε στην Κοινότητα Διμηνιού. Επίσης ζητήθηκε από την Υπηρεσία γνωμοδότηση της Κοινότητας Διμηνιού «(γ) σχετικό» για την απαλλοτρίωση του ιδιωτικού τμήματος του θέματος, αλλά δε λάβαμε έως σήμερα απάντηση – γνωμοδότηση και για τα δύο έγγραφά μας.

Όπως ενημερώθηκε ο κος Βασιλακόπουλος με το (δ) σχετικό έγγραφό μας, η Τεχνική Υπηρεσία διενήργησε αυτοψία, διερεύνησε διάφορες πιθανές λύσεις – προτάσεις, πραγματοποίησε μετρήσεις και δημιούργησε σχέδιο με τρεις λύσεις, το οποίο σας επισυνάπτουμε.

Ο κος Κασκούτας κατέθεσε το (ε) σχετικό έγγραφο με το οποίο αιτείται εξέταση άλλων λύσεων, ώστε να μην πλημμυρίσει η ιδιοκτησία τους, όπως συνέβη το 2018.

Η άποψη της Υπηρεσίας είναι ότι η πιο εφικτή λύση (τεχνικά και οικονομικά) είναι η δημιουργία δρόμου από απαλλοτρίωση του τμήματος ιδιωτικού χώρου όπως φαίνεται στο επισυναπτόμενο σχέδιο (λύση 1). Οι κυριότεροι λόγοι είναι ότι έχει το μικρότερο μήκος σε σχέση τις άλλες δύο λύσεις και τη μικρότερη υψομετρική διαφορά των δρόμων που ενώνει. Επίσης δε θίγει διαμορφωμένες καταστάσεις οικοπέδων (αυλές, μάντρες κ.λ.π.). Εφόσον επιλεγεί η λύση αυτή και τελικά υλοποιηθεί ο δρόμος, θα γίνει μελέτη απορροής των όμβριων υδάτων ώστε να μην επιβαρυνθεί ο κατάντι δρόμος με επιπλέον όμβρια ύδατα σε σχέση με τη σημερινή κατάσταση (ε σχετικό αίτημα).

Κατόπιν τούτων, το Δημοτικό Συμβούλιο παρακαλείται να λάβει απόφαση επί του θέματος.

 

  Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Παπαβασιλείου Βασίλειος

Πολ/κος Μηχ/κος ΠΕ3

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

  • τα παραπάνω εκτεθέντα   , – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

 

   Α.  Δ ι α π ι σ τ ώ ν ε ι, την αναγκαιότητα απαλλοτρίωσης  τμήματος ιδιωτικής ιδιοκτησίας σε ακίνητο ευρισκόμενο στην Κοινότητα Διμηνιού κάθετα της οδού Εθν. Αντίστασης για τους λόγους που αναφέρονται  στην από 10-2-2020 εισήγηση της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων,  όπως αυτή αναγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας.

Η εν λόγω απαλλοτρίωση θα πραγματοποιηθεί για την δημιουργία δρόμου, προκειμένου να αξιοποιηθεί και αναβαθμιστεί η περιοχή,  καλύπτοντας παράλληλα και τις ανάγκες των κατοίκων  της .

 

Β. Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί , την παρούσα απόφαση στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου για τις δικές της ενέργειες .

 

 

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 165/2020

Ο Πρόεδρος                                      Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 28. 07.2020

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email