16/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

Από το πρακτικό της 2ης/24.01.2019  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης: 16/2019

Περίληψη : Εκμίσθωση ή μη του δημοτικού ακινήτου επί της οδού Αστέρη Κοββατζή & Λυκούργου στο Κιάτο.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 24 Ιανουαρίου 2019 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 20:00’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου  σε Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 622/18.01.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010,  σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος  παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  16 μέλη, δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων 3.  Τσιάνος Ιωάννης 4.  Μυττάς Ιωάννης
5. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Aλεξόπουλος Βασίλειος
9. Μπούρης Ευάγγελος 10. Φιακάς Παναγιώτης 11. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 12.  Ρουμπέκας Γεώργιος
13. Γεώργας Χρήστος 14. Μπακόλιας Παναγιώτης 15. Κελλάρης Βασίλειος 16. Νανόπουλος Βασίλειος
Απόντα
1. Σπανός Κωνσταντίνος 2. Καρακούσης Ευάγγελος 3. Κελλάρη Ιωάννα 4.  Κουκουμέλης Γεώργιος
5. Χρυσικός  Παύλος 6. Πανάγου Αθανάσιος 7. Ραυτόπουλος Γεώργιος 8. Σκαρμούτσος Νικόλαος
9.Λαλιώτης Γεώργιος 10. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β.  11. Ζάρκος Δημήτριος  
Πρόεδροι  Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 2. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 3. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)
4. Τσακανίκας Β. (Αρχ. Σικυώνα)      
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίο
4. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 5. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Σπηλιώτης  Δ. (Κλημεντίου)
8.Νικολάου Ν. (Σουλίου) 9. Κλειούφη Γεωργία 10. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)  
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 2.Καλαντζής Π. (Γονούσας)  
Απόντες: 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 5. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
8. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 9. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σταθακοπουλος  Κ. (Παραδεισίου) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18.Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 19.Ρέλιας Α. (Γκούρας)
20.Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)      
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

 

Ο Δημοτικός  Σύμβουλος κ. Σαρχάνης Κων/νος προσήλθε  κατά τη συζήτηση του 7ου θέματος

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γ. Ρουμπέκας και Π. Μπακόλιας αποχώρησαν μετά τη συζήτηση του 16ο  θέματος

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική  υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα 13ο  

Στο 13ο θέμα της ημερησίας διάταξης με τίτλο:  Εκμίσθωση ή μη του δημοτικού ακινήτου επί της οδού Αστέρη Κοββατζή & Λυκούργου στο Κιάτο, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λεονάρδου Αναστάσιος εισηγούμενος το θέμα  έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το με αρ. πρωτ. 643/18.01.2019 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, το οποίο ακολουθεί:

 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                                ΠΡΟΣ:   

Αριθ. πρωτ: 643                                                                                                                                      – Πρόεδρο Δ.Κ. Κιάτου

                                                                                                                                                                 – Τμ. Υποσ/ξης Πολ. Οργάνων

                                                                                                               

                                                                                                                                                                ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

-Αντ/ρχο Οικ/κών Υπηρεσιών

-Γ. Γραμματέα Δήμου

      

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ Ή ΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΑΡ. 3 ΣΤΗ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ Κ.Τ.ΕΛ.)

 

Σας ενημερώνουμε ότι η κα. Στυλιανή Κουλαφέτη του Αθανασίου, πρώην μισθώτρια ακινήτου του Δήμου μας επί της οδού Λυκούργου αρ. 3 , της οποίας η μισθωτική σχέση με το Δήμο δεν παρατάθηκε, παρέδωσε την 28/4/2017 στην υπηρεσία μας τα κλειδιά του εν λόγω ακινήτου, αποχωρώντας από αυτό.

Κατόπιν αυτών, καλείσθε να αποφασίσετε για την αναγκαιότητα ή μη της εκ νέου εκμίσθωσης του συγκεκριμένου χώρου. Συναφώς σας γνωρίζουμε ότι το εν λόγω ακίνητο, σύμφωνα και με το αρχείο που τηρείται στην υπηρεσία μας, έχει επιφάνεια  68,5 τ.μ. περίπου, η δε χρήση του όπως προκύπτει και από το προηγούμενο συμφωνητικό μίσθωσης αλλά και την άδεια που είχε εκδοθεί από το Δήμο μας ήταν: «ψιλικά – κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος».

Πρόταση της υπηρεσίας είναι να εκμισθωθεί το συγκεκριμένο ακίνητο λόγω και της κομβικής του θέσης, επ’ ωφελεία του Δήμου Σικυωνίων. Προτείνεται δε να εκμισθωθεί ως «εμπορικό κατάστημα ή/και κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος».

Η Δημοτική Κοινότητα Κιάτου, παρακαλείται να γνωμοδοτήσει σχετικά, δεδομένου ότι το εν λόγω κτίριο, βρίσκεται εντός των ορίων της.

Υπενθυμίζουμε τέλος τις διατάξεις του άρθρου 196 του προσφάτως ψηφισθέντος ν. 4555/2018 (Α’ 133) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης…….-Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι…….», σύμφωνα με τις οποίες, δύνεται η δυνατότητα κατ’ εξαίρεση, με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, απ’ ευθείας εκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων άνευ δημοπρασίας, εφόσον η ετήσια πρόσοδος του υπό εκμίσθωση ακινήτου, δεν υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.

                                                               

Κιάτο, 18 Ιανουαρίου 2019

O Δ/ντής Οικ/κών Υπηρεσιών

Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

 

Με βάση τα παραπάνω  ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

  • άρθρου 196 του ν.4555/2018 (ΦΕΚ Ά 133)
  • το αρ. πρωτ. 643/18.01.2019 έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • την 02/2019 σύμφωνη γνώμη της ΔΚ Σικυώνος-Κιάτου,
  • την 453/2018 (Ω0Ψ7Ω1Θ-ΝΔΘ) απόφαση ΔΣ «Συγκρότηση αρμόδιας Επιτροπής»
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα,

 

1.Εγκρίνει την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου εμβαδού 68,5τμ που βρίσκεται επί της οδού Λυκούργου 3, ως «εμπορικό κατάστημα» ή «κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος» .

 

2.Διαβιβάζει την παρούσα στην αρμόδια επιτροπή, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για τον αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του 196 του ν.4555/2018 και να καθοριστεί το ύψος της  ετήσιας προσόδου  του υπό εκμίσθωση ακινήτου.

 

Η παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ.  16/2019

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 24.01.2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Print Friendly, PDF & Email