16η/2022 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

16η  TAKTIKH   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  (20-12-2022)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                       Κιάτο     16-12- 2022

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                    Aριθ. Πρωτ 277

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Π Ρ Ο Σ:  Tα  Μέλη   της Σχολικής  Επιτροπής   Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης                      

                                    1.- Μπουζιάνη –Τσαντίλα              Βασιλική

                                    2.- Παπαβασιλείου                         Νικόλαο

                                    3.- Νανόπουλο                               Βασίλειο

                                    4.- Βαφειαδάκη                              Αριστείδη

                                    5.- Λούτα                                        Αικατερίνη

                                    6.- Πανάγου                                   Παναγιώτα

                                   7.-  Ζαφειρόπουλο                        Νικόλαο

                                   8.- Εκπρόσωπο  της μαθητικής Κοινότητας  του 1ου  ΕΠΑ. Λ    Κιάτου

                                   

                                

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό  Κατάστημα του  Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα  του Δημοτικού Συμβουλίου {Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2 (1ος  όροφος)} την  20ην  Δεκεμβρίου 2022   ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη ώρα  12 : 00  π. μ. σε  τακτική  δημόσια Συνεδρίαση,  της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

 

A/A ΘΕΜΑΤΑ                                        ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ                                         ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Έγκριση  αρχικού αιτήματος για την προμήθεια ενός φωτοτυπικού μηχανήματος  στο 1ο ΕΠΑ. Λ. Κιάτου.
2 Έγκριση  απολογισμού οικονομικού έτους 2016 της Σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
3 Έγκριση  απολογισμού οικονομικού έτους 2017 της Σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
4 Έγκριση  απολογισμού οικονομικού έτους 2018 της Σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
5 Έγκριση  απολογισμού οικονομικού έτους 2019 της Σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
6 Έγκριση  απολογισμού οικονομικού έτους 2020 της Σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
7 Έγκριση  απολογισμού οικονομικού έτους 2021 της Σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
8 Έγκριση και διάθεση πιστώσεων για την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΖΑΡΚΟΣ    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email