16η/2022 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Κιάτο 10.Ιουνίου.2022

16η/2022

τακτική συνεδρίαση

Τρίτη 14η Ιουνίου 2022

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6)

v  προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
1) Τσολάκο Γ. 2) Δομετίου Βασ. 3) Ζάρκο Δημ. 4) Σωτηρόπουλο Ι. 5)Ζαχαρόπουλο Νικ. 6)Μαστοράκη Δημ.

 

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα την Τρίτη 14η Ιουνίου 2022 και ώρα 10.30’πμ για τη συμμετοχή σας, σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133), προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε επί των θεμάτων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

Ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1.            Υποβολή πρότασης του Δήμου Σικυωνίων με τίτλο:  «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. Δήμου Σικυωνίων» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2021 του Πράσινου Ταμείου.
2.            Καθορισμός -όρων- διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης καταστήματος, κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης ιδρύματος «ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ» με φορέα διαχείρισης το Δήμο Σικυωνίων, επί της οδού Μαυρούλια 5 στην κοινότητα Σικυώνος-Κιάτου.
3.            Τροποποίηση π/υ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ τρέχοντος έτους. (πράσινο ταμείο)
4.            Τροποποίηση π/υ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ τρέχοντος έτους. (τακτοποίηση εσόδων και χρηματικού υπολοίπου 31/12/2021)
5.            Τροποποίηση π/υ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ τρέχοντος έτους. (ΟΑΕΔ)+(Λαμπρακάκη)
6.            Εξειδίκευση πίστωσης ΚΑ 02.00.6735 «Επιχορηγήσεις σε ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ συλλόγους και σωματεία».
7.            Εξειδίκευση πίστωσης ΚΑ 02.00.6736.001 «Επιχορηγήσεις σε ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ συλλόγους και σωματεία».
8.            Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ».
9.            ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.
10.         3η τροποποίηση π/υ οικ. έτους 2022 ΝΠΔΔ «Η ΜΗΚΩΝΗ» (18/2022 ΑΔΣ).
11.         ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και αποτελέσματα χρήσης οικ. έτους 2021 ΝΠΔΔ «Η ΜΗΚΩΝΗ» (20/2022 ΑΔΣ).
12.         100/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ορισμού δικηγόρου για -γνωμοδότηση- Εξωδικαστικού ή μη συμβιβασμού για την ιδιοκτησία με ΚΑ 061141 Τασούλη Γαβριήλ.
13.         Ορισμός δικηγόρου για –γνωμοδότηση– Εξωδικαστικού ή μη συμβιβασμού με ΡΗΓΑΤΟ ΘΕΟΦΑΝΗ.
14.         Ορισμός δικηγόρου για –γνωμοδότηση– ορισμού ή μη συνηγόρου υπεράσπισης ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (ΑΒΩ:Μ20/1885/23.09.2020 Κλητήριο Θέσπισμα).
15.         Εξωδικαστικός ή μη συμβιβασμός με  ΤΑΣΟΥΛΗ ΓΑΒΡΙΗΛ μετά από -γνωμοδότηση-
16.          

 

Ορισμός –δικηγόρου– για εκπροσώπηση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (22/06/2022) κατά τη συζήτηση ασφαλιστικών μέτρων της ΜΠΟΥΖΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗΣ & ΚΩΛΕΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ.

 

Print Friendly, PDF & Email