16η/2020 Πρόσκληση έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

16η/2020

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Παρασκευή  10 Ιουλίου 2020

Κιάτο 06/07/2020

αρ. πρωτ.: …5609…

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §5)

Προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων

  1. Τσολάκο Γεώργιο
  1. Μυττά Ιωάννη
  1. Ζάρκο Δημήτριο
  1. Σωτηρόπουλο Ιωάννη
  1. Λέγγα Μάρκο
  1. Ρουμπέκα Γεώργιο

 

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας, την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020 και ώρα 10.30’πμ  σε  τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133), προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε επί των θεμάτων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

α/α ημερήσια διάταξη
1. Έγκριση της διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων, με απευθείας αναθέσεις προμηθειών,  για την προστασία από τον covid-19.
2. Τροποποίηση Τεχ. Προγράμματος & Π/Υ τρέχοντος έτους, για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ, σε σχολικές μονάδες του Δήμου Σικυωνίων» συνολικού π/υ 69.440,00€ προερχόμενα από επιχορήγηση του ΥΠΕΣ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ).
3. Τροποποίηση Τεχ. Προγράμματος & Π/Υ τρέχοντος έτους, για την υλοποίηση                                   2ης τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης με έργο «Αποκάλυψη, Προστασία και Ανάδειξη του αρχαίου Θεάτρου της Σικυώνας (Β’ ΦΑΣΗ) και Διερεύνηση του αρχαίου Σταδίου της Σικυώνας».
4. Τροποποίηση Τεχ. Προγράμματος & Π/Υ τρέχοντος έτους.
5. Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ ΔΚ ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΕΤΜΕΖΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΛΥΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ – 2ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» και συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού.
6. Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού, ηλεκτρονικού, διαγωνισμού για την «Προμήθεια ενός καινούριου απορριμματοφόρου οχήματος, με σύστημα συμπίεσης «περιστρεφόμενου τυμπάνου», χωρητικότητας περίπου 12m3» της αρ. 6/2020 μελέτης συνολικού π/υ 150.000,00€ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-ΠΔΕ του ΥΠΕΣ ΣΑΕ 0552017ΣΕ05500010).
7. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (Β’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)».
8. Απόδοση  λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής «Χορήγησης ειδικής παροχής, για τους μήνες ΜΑΪΟ & ΙΟΥΝΙΟ 2020, σε ασφαλισμένους του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρ. 22 του Ν. 2646/1998 (Επίδομα παραπληγίας – τετραπληγίας)».
9. Αντικατάσταση ορισθέντα δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων, για ασκηθείσα αίτηση της Αικατερίνης ΣΚΟΥΡΑ.
10. Αντικατάσταση ορισθέντα δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων, για ασκηθείσα  αίτηση της Καλλιρρόης ΛΑΖΟΥ-ΓΕΩΡΓΙΤΣΗ.
11. Αντικατάσταση ορισθέντα δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων, για ασκηθείσα αίτηση της Βαρβάρας ΛΑΖΟΥ.
12. Αντικατάσταση ορισθέντα δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων, για ασκηθείσα προσφυγή της Καλλιρρόης ΛΑΖΟΥ-ΓΕΩΡΓΙΤΣΗ.
13. Αντικατάσταση ορισθέντα δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων, για ασκηθείσα προσφυγή της Βαρβάρας ΛΑΖΟΥ.
14. Ορισμός δικηγόρου, μετά από γνωμοδότηση, για την άσκηση έφεσης κατά της 86/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Σικυώνος περί  της 27/15.12.2014 ασκηθείσας αγωγής ΓΑΛΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
15. Επί αιτήματος Γεωργίου και Παντελή ΚΑΣΜΑ εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς, κατόπιν γνωμοδότησης.
16. Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί ορισμού ή μη συνηγόρου υπεράσπισης ΠΑΝΑΓΟΥ Α;ΘΑΝΑΣΙΟΥ, ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κορίνθου, μετά το αριθμ. Γ19/151/30.06.2020 Κλητήριο Θέσπισμα.

 

Print Friendly, PDF & Email