159/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 19ης/9.9. 2022  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Μ ε ι κ τ ή  (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)  .

 

Αρ.  Απόφασης:   159/2022

Περίληψη: Έγκριση της αριθ. 19/2022 απόφασης Συμβουλίου της Κοινότητας Πασίου περί ,  «Απόκτησης εδαφικής λωρίδας για διαπλάτυνση και πεζοδρόμηση Κοινοτικής οδού μπροστά από την οικία Γ. Χασούρα και Ι. Πάππα» .

          

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 9η  του μηνός Σεπτεμβρίου  έτους 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30 συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  μ ε ι κ τ ή  (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ.13738/5-9-2022, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε  Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος  παραβρέθηκε στην συνεδρίαση.   

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 18 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης    3. Τσολάκος Γεωργιος 4. Ζάρκος Δημήτριος 
5 . Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7 Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 8. Δομετίου Βασίλειος
9. Φιακάς Παναγιώτης  10. Συριάνος Κων/νος                          11. Ρουμπέκας Γεώργιος 12. Μαστοράκης Δημήτριος
13. Τσιόγκας Νικόλαος                          14. Κατσιμπούλας Αντώνιος 15. Γκούμας Σταμάτιος 16. Παπαβασιλείου Νικόλαος
17. Χουσελάς  Ευάγγελος 18. Νανοπουλος Βασιλειος    
 

           ΑΠΟΝΤΕΣ: 

 

1. Aλεξόπουλος Βασίλειος

 

2. Λέγγας Μάρκος

 

3. Παπαγεωργίου Δημήτριος

4. Γαλάνης Βασίλειος 5. Θελερίτης Γεώργιος  6. Σαρχάνης Κων/νος 7. Σώκος Δημήτριος
8. Μπακόλιας Παναγιώτης   9. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος    
       
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
         ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 3.  Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)
4. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου) 5. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)    
       
           ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)  2. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 3. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
8. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου) 9. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)

 

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Δρόλιας Πανταζής-Παντελής   (Κυλλήνης) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

17. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Σκούπας Α. (Μποζικών) 22. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
24. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 25. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
28. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 29. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 30. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 31. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
    .  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : 1. Μαστοράκης Δημήτριος (μετά την συζήτηση του 12ου θέματος)  

  Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση

των πρακτικών.

 

10ο  Θέμα  ( Ημερήσιας Διάταξης)

 

Στο 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση της αριθ. 19/2022 απόφασης Συμβουλίου της Κοινότητας Πασίου περί ,  «Απόκτησης εδαφικής λωρίδας για διαπλάτυνση και πεζοδρόμηση Κοινοτικής οδού μπροστά από την οικία Γ. Χασούρα και Ι. Πάππα»,  ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος

Νικόλαος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθ. 19/2022 απόφαση της Κοινότητας Πασίου

η οποία έχει ως ακολούθως :

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΣΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. 8/02-09-2022 συνεδρίασης του συμβουλίου της κοινότητας Πασίου.

 

Στο Πάσιο και στο κοινοτικό κατάστημα σήμερα στις δύο(02) του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30΄, συνεδρίασε το συμβούλιο Πασίου, μετά από πρόσκληση του προέδρου του, που δόθηκε εμπρόθεσμα σε καθέναν από τους συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν όλα τα  μέλη .

                Παρόντες                                                                       Απόντες

Παναγιώτης Ραφτόπουλος (Πρόεδρος)

Ιωάννης Κασκαούτης (Μέλος)

Δημήτριος Φίλης (Μέλος)

Δημήτριος Κελλάρης (Μέλος)

Ιωάννης Ραυτόπουλος (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών ο τακτικός υπάλληλος του Δήμου Βασίλειος Κουτσουμπός.

        

Αριθμός Απόφασης :    19/2022

 

Θέμα 1ο : Πεζοδρόμηση και διαπλάτυνση στη στροφή μπροστά απ’ο οικία κ. ΧΑΣΟΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑκαι  ΠΑΠΠΑ ΙΩΑΝΝΗ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο  Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ενημέρωσε το συμβούλιο για την αναγκαιότητα απόκτησης εδαφικών λωρίδων στην οδό Πασίου και συγκεκριμένα  στη στροφή οικία Χασούρα Γ. και στην απέναντι πλευρά στη στροφή οικία κ. Πάππα Ιωαν εως οικία Γεννάτου, για την διαπλάτυνση του δρόμου και πεζοδρόμηση, λόγω του ότι η συχνή διέλευση των οχημάτων και από άλλες κοινότητες όπως Μεγ. Βάλτος, Μικρός Βάλτος κ.λ.π., με κατεύθυνση από και προς το Κιάτο, καθιστούν επικίνδυνη την πορεία των μικρών μαθητών προς το σχολείο αλλά και των κατοίκων γενικότερα διότι περπατούν στο δρόμο ενώ η ορατότητα των οχημάτων είναι περιορισμένη λόγο της απότομης στροφής.

Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την πρόταση του προέδρου

αποφασίζει    ο μ ό φ ω ν α

Προτείνει προς το Δήμο, την αναγκαιότητα απόκτησης εδαφικών λωρίδων στην οδό Πασίου και συγκεκριμένα στη στροφή μπροστά από την οικία Χασούρα Γ. και στην απέναντι πλευρά στη στροφή οικία κ. Πάππα Ιωαν εως οικία κ. Γεννάτου, για την διαπλάτυνση του δρόμου και πεζοδρόμηση, σύμφωνα με το σκεπτικό και τις υποδείξεις του Προέδρου του.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 19/2022

Το Πρακτικό αυτό μετά τη σύνταξή του υπογράφεται όπως παρακάτω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφή                                                                                                                  Υπογραφές

Πάσιο  02-09-2022

Ακριβές απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΣΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την αριθ. 19/2022, απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Πασίου   
  • τα παραπάνω αναφερθέντα – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα

 

  1. Διαπιστώνει την Αναγκαιότητα, απόκτησης εδαφικών λωρίδων για την διαπλάτυνση και πεζοδρόμηση της οδού Πασίου  (από στροφή οικίας Χασούρου και  στην απέναντι πλευρά  στροφή οικίας Πάππα έως οικία Γεννάτου), λόγω της μεγάλης κίνησης των διερχόμενων οχημάτων από τις Κοινότητες Μεγάλου Βάλτου, Μικρού Βάλτου κ.λ.π. , με ορατότητα περιορισμένη που καθιστούν επικίνδυνη την διέλευση των μικρών μαθητών προς και από το Δημοτικό Σχολείο αλλά και των κατοίκων γενικότερα .

 

  1.  Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί,  την παρούσα απόφαση στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου για τις δικές της  ενέργειες.

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 159/2022

Ο Πρόεδρος                                 Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 9. 9 . 2022

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ          

 

Print Friendly, PDF & Email