156/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 14ης/28-7-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου

( Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών).

 

Αρ. Απόφασης:  156/2020

Περίληψη: Λήψη απόφασης επί του από 28-7-2020 αίτημα της Δημοτικής Παράταξης «συν Δημότες» με θέμα : «Τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης ενδυμάτων και υποδημάτων».

 

Στο  Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28η  Ιουλίου  του έτους 2020 ημέρα Τρίτη   και ώρα 20:30’ μ.μ συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή    Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών)το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 6417/24-7-2020 , έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε.  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  26 μέλη  δηλαδή:

                                                                         ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

        ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Τσολάκος Γεωργιος

(προσήλθε κατά την συζήτηση του 1ου θέματος)

 4. Ζάρκος Δημήτριος
5. Θελερίτης Γεώργιος 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 8. Σώκος Δημήτριος (προσήλθε κατά την συζήτηση του Α΄ προ ημερήσιας  θέματος)
9. Φιακάς Παναγιώτης 10. Δομετίου Βασίλειος 11.  Aλεξόπουλος Βασίλειος 12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
13. Τσιόγκας Νικόλαος 14. Λέγγας Μάρκος 15. Συριάνος Κων/νος

(προσήλθε κατά την συζήτηση του Α΄ προ ημερήσιας  θέματος)

16. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος
17. Γκούμας Σταμάτιος (αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 16ου  θέματος ) 18. Παπαγεωργίου Δημήτριος 19.  Μαστοράκης Δημήτριος 20. Ρουμπέκας Γεώργιος
21. Κατσιμπούλας Αντώνιος

(αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 16ου  θέματος )

22. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 23.  Μπακόλιας Παναγιώτης  (αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 16ου  θέματος ) 24. Παπαβασιλείου Νικόλαος
25.Χουσελάς  Ευάγγελος 26. Νανόπουλος Βασίλειος    
       
         ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Γαλάνης Βασίλειος    
       
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

          ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 2.  Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)  
       
           ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 3. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)

 

5. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού) 6.  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 7. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
8.Κρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 9. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 10. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

11. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος

(Ασπροκάμπου)

12. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου)

 

13. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)

 

14. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 15 Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
16. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 17. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

18. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 19. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
20. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 21. Ρήγας Ι. (Βελίνας)

 

22. Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου) 23. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
24. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 25. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 26. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 27. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

28. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

29. Κοτσίρης Β. (Στενού) 30. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 31. Σκούπας Α. (Μποζικών)
32. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 33. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 34. Τρίμης Αναστ. (Κλημεντίου).  

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε   η Τακτική Υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων  κ. Ειρήνη Π. Πρόβου  για την τήρηση των

πρακτικών.

Θέμα Β’ (προ ημερήσιας διάταξης)   

    

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ.  Σκαρμούτσος Νικόλαος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης πρότεινε να συζητηθεί εκτάκτως και κατεπειγόντως λόγω εκτάκτων αναγκών  το Β΄ προ ημερήσια διάταξης Θέμα με τίτλο: «Λήψη απόφασης επί του από 28-7-2020 αίτημα της Δημοτικής Παράταξης «συν Δημότες» με θέμα : «Τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης ενδυμάτων και υποδημάτων» και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει

       Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το έκτακτο και κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74  παρ. 7 του  Ν. 4555/2018.

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Γκούμα Σταμάτιο   της εν λόγω παράταξης  ο οποίος ανέφερε τα παρακάτω:

«…..Η παρακάτω πρόταση κατατίθεται στο πλαίσιο της προσπάθειας του Δήμου Σικυωνίων για βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες στο ζήτημα της καθαριότητας.  Η ανακύκλωση ρούχων είναι μια πρακτική που εφαρμόζουν κι άλλοι Δήμοι στη χώρα μας με σκοπό την επίτευξη βέλτιστων περιβαλλοντικών και οικολογικών αποτελεσμάτων. Ειδικότερα, η εταιρεία  «RECYCOM» εφαρμόζει με οργανωμένο, επιστημονικό και επαγγελματικό τρόπο ένα σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης των μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης, φιλοδοξώντας να συμβάλλει ενεργά και δραστήρια στη δημιουργία ενός καθαρού, υγιεινού και αειφόρου περιβάλλοντος.

Ο κύριος τομέας δραστηριοποίησης της εν λόγω εταιρείας προσδιορίζεται στη συλλογή, διαχείριση και εξαγωγή των μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης σε εργοστάσια ανακύκλωσης. Σε συνεργασία με φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και Δημόσιους Οργανισμούς, ανακτά τα είδη, που είτε από συνήθεια είτε από ανάγκη, κατέληγαν μέχρι σήμερα στα σκουπίδια και τις χωματερές, και τα επαναθέτει σε κυκλοφορία με ένα σύγχρονο τρόπο. Με την ανακύκλωση ρούχων που προτείνεται, και με σωστή διαχείριση, καταλήγει στα σκουπίδια μόνο το 2%, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό εξάγεται με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση. Μέρος του υλικού, τα ακατάλληλα για επαναχρησιμοποίηση ρούχα, ανακυκλώνονται για να δημιουργηθούν ρούχα καθαρισμού, φόρμες εργασίας, υλικό για ηχομόνωση και θερμομόνωση, γέμιση για τα καθίσματα των αυτοκινήτων, κτλ.

Τέλος, η εταιρεία κατέχει όλες τις απαραίτητες άδειες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, καθώς και άδεια εργαστηρίου, ενώ είναι εγγεγραμμένη και στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) υποβάλλοντας τις σχετικές ετήσιες εκθέσεις αποβλήτων.

Κατόπιν προσωπικής προφορικής και γραπτής επικοινωνίας με την εταιρεία, ενημερώθηκα πως θα τοποθετηθούν 20-30 κόκκινοι κάδοι ανακύκλωσης στις αρχές του 2021 λόγω προτεραιότητας άλλων Δήμων που έχουν υπαχθεί ήδη στο πρόγραμμα. Η αποκομιδή θα γίνεται μια φορά την εβδομάδα.

Οφέλη Ανακύκλωσης Ενδυμάτων & Υποδημάτων

Κάποια οφέλη από την ανακύκλωση των ενδυμάτων και των υποδημάτων είναι η μείωση τεραστίου όγκου των σκουπιδιών που καταλήγουν σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤΑ), η εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας. Επίσης,  με τον τρόπο αυτό συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός καθαρότερου και υγιεινότερου περιβάλλοντος και ταυτόχρονα επιτυγχάνεται εξοικονόμηση δημοτικών δαπανών για το Δήμο από την αποφυγή ρίψης όλου αυτού του όγκου στους Χώρους Υγειονομικής Ταφής (έξοδα ταφής για το Δήμο) και κατ’ επέκταση εξοικονόμηση των Δημοτικών Τελών για τους πολίτες του Δήμου.

Τα ανταποδοτικά οφέλη είναι τα ακόλουθα:

  1. Μετά από μικρή διαλογή, τα καλύτερα ρούχα προσφέρονται δωρεάν σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες στην Ελλάδα σε συνεργασία με τις κοινοτικές αρχές, τα κοινωνικά παντοπωλεία ή άλλους οργανισμούς.
  2. Προσφορά αναγκαίων αγαθών στις κοινωνικές δομές (κοινωνικά παντοπωλεία – ανταλλακτήρια – μαγειρεία) των Δήμων σε όλη την Ελλάδα. Αυτά μπορεί να είναι τρόφιμα, είδη καθαρισμού – υγιεινής, δωροεπιταγές ή συνδυασμός αυτών.
  3. Προσφορά αναγκαίων αγαθών για τον καλλωπισμό των πόλεων.
  4. Προσφορά ρουχισμού ή τροφίμων για την κάλυψη βασικών αναγκών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης όπως οι φυσικές καταστροφές.

Στη συνέχεια τον λόγο πήραν οι παρακάτω Δημοτικοί  Σύμβουλοι ο οποίοι ανέφεραν τα ακόλουθα :

 

κ. Μυττάς Ιωάννης (Αντιδήμαρχος Δ/νσης Περιβάλλοντος) …… την τοποθέτηση των κόκκινων κάδων την  είχαμε  εξετάσει και στο παρελθόν,  συμφωνώ με τα οφέλη της ανακύκλωσης των ενδυμάτων και των υποδημάτων τόσο προς όφελος των ευπαθών  ομάδων όσο και για το περιβάλλον, όμως η διαδικασία δεν είναι τόσο απλή,  όσοι Δήμοι τοποθέτησαν αυτούς τους κάδους αντιμετώπισαν προβλήματα διότι,  εκτός του ότι,  εναπόθεταν αλλά απορρίμματα στους εν λόγω κάδους,  τα πετούσαν και εκτός αυτών με αποτέλεσμα την δημιουργία ενός μεγάλου σκουπιδότοπου που εξελισσόταν σε εστία μόλυνσης,   φυσικά και είμαστε θετικοί  σε αυτή την κατεύθυνση της ανακύκλωσης και θέλουμε να λειτουργήσει όμως σας ανέφερα τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν όπου τοποθετήθηκαν οι εν λόγω κάδοι για αυτό θα πρέπει να εξετάσουμε μια σωστή διαχείριση .

κ. Παπαγεωργίου Δημήτριος……συμφωνώ με την πρόταση Τοποθέτησης κάδων ανακύκλωσης ενδυμάτων και υποδημάτων είναι ένα ευαίσθητο θέμα όμως έχω κάποιες επιφυλάξεις θα πρέπει να εξετάσουμε λεπτομερώς την σύμβαση για την σωστή διαχείριση π.χ. τα σημεία τοποθέτησης των κάδων τις συμβατικές υποχρεώσεις  απέναντι στο Δήμο, κ.λ.π. , συμφωνώ να εξουσιοδοτηθεί ο κ. Μυττάς ως Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος να εξετάσει το θέμα και  να φέρει το κείμενο της Σύμβασης  να το δούμε ενδελεχώς σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.

κ. Χουσελάς Ευάγγελος, …  είμαι κάθετα αντίθετος με τον συγκεκριμένο τρόπο ανακύκλωση, προτείνω την δημιουργία Δημοτικού ανταλλακτήριου  επαναχρησιμοποίησης παλαιών αντικειμένων π.χ. ενδυμάτων, βιβλίων, επίπλων  κ.λ.π.  χωρίς μεσάζοντες εταιρείας , συμβάσεις , ανταποδοτικά κ.λ.π. να το λειτουργεί ο Δήμος Σικυωνίων με την συμμετοχή εθελοντών Δημοτών .

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.            

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
  • το από 28-7-2020 αίτημα της Δημοτικής Παράταξης «συν Δημότες»
  • τις προτάσεις και την ψηφοφορία αυτών ,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 

Α. Ομόφωνα :

Αποδέχεται,το  έκτακτο & κατεπείγον του ανωτέρω θέματος σύμφωνα  με τις διατάξεις της του άρθρου 74  παρ. 7  του   Ν.4555 / 2018 λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

Β. Κατά Πλειοψηφία:

 Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων, κ.κ. Ε. Χουσελά, Β. Νανόπουλου, Δ. Ζαρκου, Σ. Κουτρέτση οι οποίοι τάχθηκαν με την πρόταση του Ε. Χουσελά .   

  

Ε γ κ ρ ί ν ε ι, το από 28-7-2020 αίτημα της Δημοτικής Παράταξης «συν Δημότες» περί , «Τοποθέτησης κάδων ανακύκλωσης ενδυμάτων και υποδημάτων» στο Δήμο Σικυωνίων,  μετά από ενδελεχή εξέταση της σωστής διαχείρισης της εν λόγω ανακύκλωσης σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

         

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 156/2020

Ο Πρόεδρος                                      Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 28. 07.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email