155/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 19ης/9.9. 2022  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Μ ε ι κ τ ή  (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)  .

 

Αρ.  Απόφασης:   155/2022

Περίληψη: Επί του με αριθ. πρωτ. 12804/18-8-2022 εγγράφου της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής περί: «Αναγκαιότητας κοπής τριών (3) δένδρων λόγω επικινδυνότητας» .

          

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 9η  του μηνός Σεπτεμβρίου  έτους 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30 συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  μ ε ι κ τ ή  (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ.13738/5-9-2022, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε  Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος  παραβρέθηκε στην συνεδρίαση.   

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 18 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης    3. Τσολάκος Γεωργιος 4. Ζάρκος Δημήτριος 
5 . Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7 Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 8. Δομετίου Βασίλειος
9. Φιακάς Παναγιώτης  10. Συριάνος Κων/νος                          11. Ρουμπέκας Γεώργιος 12. Μαστοράκης Δημήτριος
13. Τσιόγκας Νικόλαος                         14. Κατσιμπούλας Αντώνιος 15. Γκούμας Σταμάτιος 16. Παπαβασιλείου Νικόλαος
17. Χουσελάς  Ευάγγελος 18. Νανοπουλος Βασιλειος    
 

           ΑΠΟΝΤΕΣ: 

 

1. Aλεξόπουλος Βασίλειος

 

2. Λέγγας Μάρκος

 

3. Παπαγεωργίου Δημήτριος

4. Γαλάνης Βασίλειος 5. Θελερίτης Γεώργιος  6. Σαρχάνης Κων/νος 7. Σώκος Δημήτριος
8. Μπακόλιας Παναγιώτης   9. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος    
       
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
         ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 3.  Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)
4. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου) 5. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)    
       
           ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)  2. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 3. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
8. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου) 9. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)

 

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Δρόλιας Πανταζής-Παντελής   (Κυλλήνης) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

17. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Σκούπας Α. (Μποζικών) 22. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
24. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 25. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
28. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 29. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 30. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 31. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
    .  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : 1. Μαστοράκης Δημήτριος (μετά την συζήτηση του 12ου θέματος)  

  Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση

των πρακτικών.

 

5ο  Θέμα  ( Ημερήσιας Διάταξης)

 

Στο 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Επί του με αριθ. πρωτ. 12804/18-8-2022 εγγράφου της

Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής περί: «Αναγκαιότητας κοπής τριών (3) δένδρων λόγω επικινδυνότητας»,  ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος το θέμα

έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το με αριθ. πρωτ.12804/18-8-2022 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνιων η οποία έχει ως ακολούθως:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

              Αρ. Πρωτ.: 12804

             

Κιάτο 18/08/2022

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 2

20200 ΚΙΑΤΟ

ΠΛΗΡΟΦ.: ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Τηλ.: 2742360151

Fax : 2742021103

Προς:

 

ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

 

 

  Κοινοποίηση:

 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ

 

ΘΕΜΑ: Κοπή δέντρων.

 

Η υπηρεσία πρασίνου του Δήμου διενέργησε αυτοψία στην περιοχή που βρίσκεται ο Ι.Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Κιάτου (στον κοινόχρηστο χώρο του Δήμου Σικυωνίων) και διαπίστωσε την αναγκαιότητα κοπής 3 πεύκων λόγω επικινδυνότητας.

Συγκεκριμένα:

Α) Ένα πεύκο στη συμβολή των οδών Κοιμ. Θεοτόκου και Κ. Κωνσταντινόπουλου, το οποίο έχει μεγάλο ύψος και το έδαφος γύρω από τον κορμό του είναι υπερυψωμένο. Η υπερύψωση αυτή προφανώς έγινε λόγω του βάρους του και της επίδρασης των καιρικών φαινομένων που μπορεί να συμβάλουν στην εκρίζωσή του στο μέλλον, με αποτέλεσμα να προκληθεί ατύχημα ή και δυστύχημα και υλικές ζημιές.

Β) Δύο ψηλά πεύκα στον κοινόχρηστο χώρο του Δήμου εντός του αλσυλλίου, τα οποία είναι απογυμνωμένα από κλαδιά στο μεγαλύτερο μέρος του κορμού τους και έχουν όλο το βάρος της κόμης τους σε μεγάλο ύψος. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος πτώσης τους σε ανύποπτο χρόνο και πρόκλησης ατυχήματος, δυστυχήματος και υλικών ζημιών.

Οι συντεταγμένες των προς κοπή δέντρων είναι:1)  Χ: 390422 & Ψ: 4206714, 2) Χ: 390265 & Ψ: 4206787, 3) Χ:390192 & Ψ:4206751.

Κατόπιν των παραπάνω προτείνεται η κοπή των δέντρων και η μελλοντική φύτευση του χώρου με είδη που δεν προκαλούν πρόβλημα επικινδυνότητας, όπως: αριές, κουτσουπιές, μουριές, χαρουπιές, ακακίες, φίκους, κουκουναριές, σχίνους, κουμαριές κτλ. .

Επισημαίνεται ότι για την κοπή των δέντρων θα υποβληθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ηλεκτρονικά η αίτηση για έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, σύμφωνα με τη με αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/69701/4461, {Φ.Ε.Κ. Β’ 4520/16.10,2018 διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) του άρθρου 29 του Ν. 4495/2017}.

 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η διαδικασία για την έκδοση της άδειας κοπής δέντρων είναι η εξής:

 

«Διαδικασία έκδοσης έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας»

Οι αιτήσεις για την έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα που προβλέπεται στο άρθρο 33 του Ν. 4495/2017 με ευθύνη του υποβάλλοντος μηχανικού και η έγκριση εκδίδεται αυτόματα, αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, μελετών και στοιχείων. Επίσης σύμφωνα με την ίδια νομοθεσία προβλέπεται η υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών:

«α. Για την κοπή δένδρων σε κοινόχρηστο χώρο πόλης ή οικισμού:

1) Αίτηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

2) Αιτιολογημένη Τεχνική Έκθεση του αρμόδιου γεωπόνου, δασολόγου, ή αρμόδιου γεωτεχνικού επιστήμονα στην οποία περιγράφονται οι λόγοι για την κοπή δέντρων και ότι αυτά δεν προστατεύονται από τις διατάξεις για την προστασία των δασών και των δασικών γενικά εκτάσεων ή από διατάξεις της αρχαιολογικής νομοθεσίας ή της νομοθεσίας για τις προστατευόμενες περιοχές ή άλλης συναφούς νομοθεσίας.

3) Τοπογραφικό διάγραμμα ή αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος ή απόσπασμα ρυμοτομικού ή άλλο διάγραμμα, στο οποίο θα σημειώνεται η θέση των δέντρων που θα κοπούν και τυχόν μελλοντικές θέσεις φύτευσης δέντρων.

4) Απόφαση του αρμόδιου οργάνου του οικείου δήμου.

 

Η προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος

και Ποιότητας Ζωής

Βασιλική Πέτρου

ΠΕ9 Γεωπόνος

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • τα  παραπάνω αναφερθέντα – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα

 

  1. Ε γ κ ρ ί ν ε ι, την αναγκαιότητα κοπής 3 πεύκων λόγω επικινδυνότητας σύμφωνα με το ως άνω

έγγραφο και την διενεργηθείσα αυτοψία  της  αρμόδιας Δ/νσης  Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνιων και συγκεκριμένα:

  • ένα (1) πεύκο στη συμβολή των οδών Κοιμ. Θεοτόκου και Κ. Κωνσταντινόπουλου,
  • δύο(2) πεύκα στον κοινόχρηστο χώρο του Δήμου εντός του αλσυλλίου,του Ι.Ν. Κοιμ. Θεοτόκου,

και την  φύτευση του χώρου με είδη που δεν προκαλούν πρόβλημα επικινδυνότητας, όπως αριές, μουριές,

κουτσουπιές, χαρουπιές, ακακίες, φίκους, κουκουναριές, σχίνους, κουμαριές κ.τ.λ.

 

  1. Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί , την παρούσα απόφαση στη Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου

Σικυωνιων για τις δικές τους  περαιτέρω ενέργειες.

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 155/2022

Ο Πρόεδρος                                 Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 9. 9 . 2022

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ          

 

Print Friendly, PDF & Email