154/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 13ης/08.05.2018 ΤΑΚΤIKHΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 154/2018

Περίληψη : Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στην 12η Πανελλήνια Σύνοδο των ΦΟΔΣΑ στις 21-23 Ιουνίου 2018 στη Θεσσαλονίκη.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, ημέρα Τρίτη 8 Μαΐου 2018 και ώρα 20:00′ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 4499/04.05.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 17 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2.Τσιάνος Ιωάννης 3Μυττάς Ιωάννης       4. Θελερίτης Γεώργιος
5. Φιακάς Παναγιώτης   6. Δομετίου Βασίλειος 7. Κουτρέτσης Σπυρίδων   8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Μπούρης Ευάγγελος 10. Σπανός Κωνσταντίνος 11. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 12. Κελλάρης Βασίλειος
13. Λαλιώτης Γεώργιος   14. Ραυτόπουλος Γεώργιος 15. Γεώργας Χρήστος 16. Ρουμπέκας Γεώργιος
17. Νανόπουλος Βασίλειος      
Απόντα
1. Καρακούσης Ευάγγελος 2. Μαυραγάνη Κυριακή   3. Χρυσικός Παύλος     4. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β.
5. Πανάγου Αθανάσιος 6. Σκαρμούτσος Νικόλαος 7. Μπακόλιας Παναγιώτης 8. Αλεξόπουλος Βασίλειος  
9. Ζάρκος Δημήτριος 10.Κελλάρη Ιωάννα      
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 2. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 3. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)
4.Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)      
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) 6. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)
8 Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)  
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1) Δεδάκης Σ. (Καστανέας    
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 13. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
20. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 21 .Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)    
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ : Σπανός Κ. & Φιακάς Π. προσήλθαν κατά την συζήτηση του 1ου θέματος της ΗΔ
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ:

Ρουμπέκας   Γεώργιος μετά τη συζήτηση του 3ου θέματος της Η.Δ.

         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 9o

Στο 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στην 12η Πανελλήνια Σύνοδο των ΦΟΔΣΑ στις 21-23 Ιουνίου 2018 στη Θεσσαλονίκη», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδουεισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του συμβουλίου την από 08/05/2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, το σκεπτικό & εισηγητικό μέρος της οποίας ακολουθεί:

Με πρόσκλησή του το Δίκτυο των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Δίκτυο Φο.Δ.Σ.Α.), μας ενημερώνει για την 12η Πανελλήνια Σύνοδο των ΦοΔΣΑ που θα διεξαχθεί στην Θεσσαλονίκη στις 21 – 23 Ιουνίου 2018 με θέμα «Η ώρα των λύσεων στη διαχείριση των απορριμμάτων».

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 140 του Ν. 3462/2006 «Δαπάνες μετακίνησης -Αποζημιώσεις – Λοιπά έξοδα», οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι, οι πρόεδροι Κοινοτήτων και οι δημοτικοί ή κοινοτικοί  σύμβουλοι μπορούν να μετακινούνται εκτός της έδρας του Δήμου ή της Κοινότητας για  εκτέλεση υπηρεσίας, ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Σε  κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται να μετακινηθεί εκτός έδρας ο δήμαρχος, ο  αντιδήμαρχος ή ο πρόεδρος Κοινότητας, χωρίς προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. Στις περιπτώσεις αυτές το συμβούλιο αποφασίζει χωρίς καθυστέρηση αν η  μετακίνηση ήταν επιβεβλημένη ή όχι.

Με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση της μετακίνησης (η οποία πρέπει να προηγείται της μετακίνησης), θα πρέπει να προσδιορίζεται το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα του μετακινούμενου, η ημερομηνία αναχώρησης και επιστροφής, η ημερομηνία έναρξης και λήξης των εργασιών, ο αριθμός των ημερών εκτός έδρας και των διανυκτερεύσεων, η πλήρης και σαφή αιτιολογία της μετακίνησης, ο τόπος και το μέσο μετακίνησης καθώς επίσης το ποσό της εκτιμώμενης δαπάνης και την αντίστοιχη βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης για τη συγκεκριμένη μετακίνηση (άρθρο 4 Ν. 4336/2015).

Πρόταση του Προέδρου είναι να συμμετάσχουμε ως Δήμος, εκπροσωπούμενοι ως φορέας από τον Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

 • Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα μετακινουμένου Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος – Δήμαρχος Σικυωνίων
 • Ημερομηνία αναχώρησης: 20 Ιουνίου 2018
 • Ημερομηνία Επιστροφής:   23 Ιουνίου 2018
 • Ημερομηνία έναρξης του συνεδρίου: 21 Ιουνίου 2018
 • Ημερομηνία λήξης του συνεδρίου: 23 Ιουνίου 2018
 • Αριθμός Ημερών εκτός έδρας για τον υπολογισμό της ημερήσιας αποζημίωσης: Τρείς (3) *** -Δικαιούται 40,00 € /

ημέρα, σύμφωνα με την παρ. 1 και 2 του άρθρου 11 του Ν. 4336/2015.  

 • Διανυκτέρευσης: Τρείς (3) Δικαιούται μέχρι 80,00 € / διανυκτέρευση, σύμφωνα με την παρ. 1 και 2 (κατηγορία Ι)

του άρθρου 10 του Ν. 4336/2015.

 • Πλήρης και σαφή αιτιολογία της μετακίνησης: Συμμετοχή του Δήμου μας στην 12η Πανελλήνια Σύνοδο των ΦΟΔΣΑ με θέμα «Η ώρα των λύσεων στη διαχείριση των απορριμμάτων».
 • Τόπος: Θεσσαλονίκη
 • Μέσο μετακίνησης:

Από ΚΙΑΤΟ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΙΑΤΟ με το ιδιόκτητο όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΡΗ-7742

Η χρησιμοποίηση ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου επιτρέπεται στις εξής περιπτώσεις:
α. Για μετακινήσεις εκτός έδρας και μέσα στα όρια του νομού, ανεξάρτητα αν οι περιοχές εξυπηρετούνται από συγκοινωνιακά μέσα.

β. Για τους υπαλλήλους των Περιφερειών […].

γ. Για τους υπαλλήλους των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, […].

δ. Για λοιπές μετακινήσεις, εάν προβλέπεται στην εντολή διαδοχική μετακίνηση. Διαδοχική μετακίνηση: η μετάβαση διαδοχικά σε περισσότερες από μία περιοχές για εκτέλεση υπηρεσίας σε καθεμιά από αυτές. (άρθρο 1 παρ.11 του Ν.4336/2015)

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μια μετακίνηση χαρακτηρίζεται ως διαδοχική μόνο όταν ο μετακινούμενος υπάλληλος προβλέπεται να μεταβεί σε περισσότερες πόλεις για εκτέλεση υπηρεσίας σε κάθε μία από αυτές, η οποία και θα αναγράφεται αναλυτικά στην απόφαση μετακίνησης και όχι απλά να περάσει από αυτές μεταβαίνοντας στον τόπο προορισμού, όπου πρόκειται να παράσχει τις υπηρεσίες του. (Υπ. Οικ. οικ.2/74450/ΔΕΠ/24.11.2015)
ε. Για μετακινήσεις στη νησιωτική χώρα, όταν στη σχετική εντολή προβλέπεται διαδοχική μετακίνηση εντός του νησιού στο οποίο γίνεται η μετακίνηση.

Αν χρησιμοποιήθηκε ιδιωτικής χρήσης μεταφορικό μέσο, χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α’ έως δ’ της παραγράφου 3, καταβάλλεται μόνο το αντίτιμο του εισιτηρίου του φθηνότερου συγκοινωνιακού μέσου της αντίστοιχης διαδρομής. (άρθρο 7 παρ.4 του Ν.4336/2015)

 • Ποσό της εκτιμώμενης δαπάνης και την αντίστοιχη βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης για τη συγκεκριμένη μετακίνηση

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Δήμαρχος

Έξοδα Κίνησης (Άρθρο 7 Ν. 4336/2015) ΚΙΑΤΟ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΚΙΑΤΟ                                                                                  

Επειδή θα χρησιμοποιηθεί ιδιωτικής χρήσης μεταφορικό μέσο, και δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α’ έως δ’της παραγράφου 3, καταβάλλεται μόνο το αντίτιμο του εισιτηρίου του φθηνότερου συγκοινωνιακού μέσου της αντίστοιχης διαδρομής (άρθρο 7 παρ.4 του Ν.4336/2015)

 • Αντίτιμο Εισιτηρίου ΚΙΑΤΟ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΚΙΑΤΟ       €       94,00                  
 • Έξοδα Διανυκτέρευσης

                      (Άρθρο 10 παρ. 1α και 2α   Κατηγορία Ι Ν. 4336/2015)

                      Ημέρες 3 Χ 80,00€                                                                                            €     240,00

 • Ημερήσια Αποζημίωση

                                      (Άρθρο 11    Ν. 4336/2015)  

                                      40,00€ Χ 3 Ημέρες                                                                                      €     120,00

                                                                                                                                                 ———————-

                                                                                                                               Σύνολο       €     454,00

 • Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα μετακινουμένου
 • Ιωάννης Μυττάς – Αντιδήμαρχος Σικυωνίων
 • Ημερομηνία αναχώρησης: 20 Ιουνίου 2018
 • Ημερομηνία Επιστροφής:   23 Ιουνίου 2018
 • Ημερομηνία έναρξης του συνεδρίου: 21 Ιουνίου 2018
 • Ημερομηνία λήξης του συνεδρίου: 23 Ιουνίου 2018
 • Αριθμός Ημερών εκτός έδρας για τον υπολογισμό της ημερήσιας αποζημίωσης: Τρείς (3) *** -Δικαιούται 40,00 €

/ημέρα, σύμφωνα με την παρ. 1 και 2 του άρθρου 11 του Ν. 4336/2015.  

 • Διανυκτέρευσης: Τρείς (3) Δικαιούται μέχρι 80,00 € / διανυκτέρευση, σύμφωνα με την παρ. 1 και 2 (κατηγορία Ι)

             του άρθρου 10 του Ν. 4336/2015.  

 • Πλήρης και σαφή αιτιολογία της μετακίνησης: Συμμετοχή του Δήμου μας στην 12η Πανελλήνια Σύνοδο των ΦΟΔΣΑ με
θέμα «Η ώρα των λύσεων στη διαχείριση των απορριμμάτων».
 • Τόπος: Θεσσαλονίκη
 • Μέσο μετακίνησης:

Από ΚΙΑΤΟ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΙΑΤΟ με το ιδιόκτητο όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΡΕ-9737

Η χρησιμοποίηση ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου επιτρέπεται στις εξής περιπτώσεις:
α. Για μετακινήσεις εκτός έδρας και μέσα στα όρια του νομού, ανεξάρτητα αν οι περιοχές εξυπηρετούνται από συγκοινωνιακά μέσα.

β. Για τους υπαλλήλους των Περιφερειών […].

γ. Για τους υπαλλήλους των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, […].

δ. Για λοιπές μετακινήσεις, εάν προβλέπεται στην εντολή διαδοχική μετακίνηση. Διαδοχική μετακίνηση: η μετάβαση διαδοχικά σε περισσότερες από μία περιοχές για εκτέλεση υπηρεσίας σε καθεμιά από αυτές. (άρθρο 1 παρ.11 του Ν.4336/2015)

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μια μετακίνηση χαρακτηρίζεται ως διαδοχική μόνο όταν ο μετακινούμενος υπάλληλος προβλέπεται να μεταβεί σε περισσότερες πόλεις για εκτέλεση υπηρεσίας σε κάθε μία από αυτές, η οποία και θα αναγράφεται αναλυτικά στην απόφαση μετακίνησης και όχι απλά να περάσει από αυτές μεταβαίνοντας στον τόπο προορισμού, όπου πρόκειται να παράσχει τις υπηρεσίες του. (Υπ. Οικ. οικ.2/74450/ΔΕΠ/24.11.2015)
ε. Για μετακινήσεις στη νησιωτική χώρα, όταν στη σχετική εντολή προβλέπεται διαδοχική μετακίνηση εντός του νησιού στο οποίο γίνεται η μετακίνηση.

Αν χρησιμοποιήθηκε ιδιωτικής χρήσης μεταφορικό μέσο, χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α’ έως δ’ της παραγράφου 3, καταβάλλεται μόνο το αντίτιμο του εισιτηρίου του φθηνότερου συγκοινωνιακού μέσου της αντίστοιχης διαδρομής. (άρθρο 7 παρ.4 του Ν.4336/2015)

 • Ποσό της εκτιμώμενης δαπάνης και την αντίστοιχη βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης για τη συγκεκριμένη μετακίνηση

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΤΤΑΣ Αντιδήμαρχος

 • Έξοδα Κίνησης (Άρθρο 7 Ν. 4336/2015)ΚΙΑΤΟ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΚΙΑΤΟ                  

Επειδή θα χρησιμοποιηθεί ιδιωτικής χρήσης μεταφορικό μέσο, και δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α’ έως δ’ της παραγράφου 3, καταβάλλεται μόνο το αντίτιμο του εισιτηρίου του φθηνότερου συγκοινωνιακού μέσου της αντίστοιχης διαδρομής (άρθρο 7 παρ.4 του Ν.4336/2015)

 • Αντίτιμο Εισιτηρίου ΚΙΑΤΟ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΚΙΑΤΟ                   €       94,00                
 • Έξοδα Διανυκτέρευσης

                                      (Άρθρο 10 παρ. 1α και 2α   Κατηγορία Ι Ν. 4336/2015)

                                      Ημέρες 3 Χ 80,00€                                                                                                           €     240,00

 • Ημερήσια Αποζημίωση

                                      (Άρθρο 11    Ν. 4336/2015)  

                                      40,00€ Χ 3 Ημέρες                                                                                                       €     120,00

                                                                                                                                                             ———————-

                                                                                                                                           Σύνολο       €     454,00

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους και στον Κ.Α. 02.00.6421 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων αιρετών» υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 3.000,00 € από την οποία μέχρι σήμερα έχει διατεθεί το ποσό των 2.884,80 € με την αρίθμ. 52/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Αδιάθετο υπόλοιπο 115,20€

Από το παραπάνω δεσμευθέν ποσό ήτοι 2.884,80€ δαπανήθηκε το ποσό των 2.065,00€ σύμφωνα με το αρίθμ. 64/2018 Σειρά Β΄ Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 α΄ του Π.Δ.80/2016, «Σε περίπτωση μη εκτέλεσης εν όλω ή εν μέρει της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης εντός του οικονομικού έτους στο οποίο αυτή αναφέρεται ή επίτευξης χαμηλότερου συμβατικού τιμήματος μετά την απόφαση κατακύρωσης του σχετικού διαγωνισμού, αυτή ανατρέπεται άμεσα μετά από σχετική ανακλητική απόφαση του οικείου διατάκτη για ολική ή μερική διαγραφή του επιπλέον ποσού που δεσμεύτηκε.

Προτείνεται η μερική ανάκληση της αρίθμ. 195/2018 Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης ποσού 2.884,80 η οποία ψηφίστηκε με την αρίθμ. 52/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 7253Ω1Θ-4ΤΦ) με ανάλογη ανατροπή του παραπάνω Κ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 α΄ του Π.Δ.80/2016, ποσού 819,80 € , διότι με το αρίθμ. 64/2018 Σειρά Β΄ Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής, δαπανήθηκε το ποσό των 2.065,00€ όπως προαναφέρθηκε (2.884,80 – 2.065,00).

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι στον Κ.Α. 02.00.6421 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων αιρετών» υπάρχει διαθέσιμο ποσό 935,00€ (115,20 + 819,80) .

Απαιτείται ψήφιση πίστωσης για ποσό 908,00€ (όσο και η εκτιμώμενη δαπάνη) – Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης: 245/2018 .

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την από 25/04/2018 πρόσκληση του Δικτύου ΦΟΔΣΑ,
 • την από 08/05/2018 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
 • την 245/2018 ΠΑΥ,
 • την 195/2018 ΠΑΥ,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

1. Ε γ κ ρ ί ν ε ι τη συμμετοχή του Δήμου μας στη 12η Πανελλήνια Σύνοδο των ΦΟΔΣΑ με θέμα «Η ώρα των λύσεων στη διαχείριση των απορριμμάτων» που θα πραγματοποιηθεί στις 21-23 Ιουνίου 2018 στη Θεσσαλονίκη.

Το Δήμο μας θα εκπροσωπήσουν ο Δήμαρχος Σικυωνίων κ. Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος και ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας κ. Ιωνάννης Π. Μυττάς .

Ημ/νία αναχώρησης: 20/06/2018

KIATO – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΙΑΤΟ με ιδιωτικής χρήση όχημα

Επειδή θα χρησιμοποιηθεί ιδιωτικής χρήσης μεταφορικό μέσο, και δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α’ έως δ’ της παραγράφου 3, καταβάλλεται μόνο το αντίτιμο του εισιτηρίου του φθηνότερου συγκοινωνιακού μέσου της αντίστοιχης διαδρομής (άρθρο 7 παρ.4 του Ν.4336/2015)

Ημερομηνία Επιστροφής: 23/06/2018
Ημερομηνία έναρξης συνόδου: 21/06/2018
Ημερομηνία λήξης συνόδου: 23/06/2018
Αριθμός Ημερών εκτός έδρας για τον υπολογισμό της ημερήσιας αποζημίωσης: Τρείς (3)

Δικαιούται 40,00€/ημέρα,

σύμφωνα με την παρ. 1 και 2 του άρθρου 11 του Ν. 4336/2015.  

Διανυκτέρευσης: Τρείς (3)

Δικαιούται μέχρι 80,00 € / διανυκτέρευση,

σύμφωνα με την παρ. 1 και 2 (κατηγορία Ι) του άρθρου 10 του Ν. 4336/2015.  

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ κ. Σπυρίδωνα Π. Σταματόπουλου

Δαπάνη Μετακίνησης (Άρθρο     7 Ν. 4336/2015) αντίτιμο εισιτηρίου ΚΤΕΛ ΚΙΑΤΟ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΙΑΤΟ     94,00 €

Έξοδα Διανυκτέρευσης (Άρθρο 10 παρ. 1α & 2α   Κατηγορία ΙΙ Ν. 4336/2015)  

( από 29,30/ 11/2017 και 1/12/2017) Ημέρες   3 x 80,00 €      

240,00 €

Ημερήσια Αποζημίωση (Άρθρο 11    Ν. 4336/2015) από (30/11/2017 έως και 2-12-2017 ποσό 40,00€ x 3 Ημέρες         120,00 €
Σύνολο: 454,00

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ κ. Ιωάννη Π. Μυττά

Δαπάνη Μετακίνησης (Άρθρο     7 Ν. 4336/2015) αντίτιμο εισιτηρίου ΚΤΕΛ ΚΙΑΤΟ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΙΑΤΟ     94,00 €

Έξοδα Διανυκτέρευσης (Άρθρο 10 παρ. 1α & 2α   Κατηγορία ΙΙ Ν. 4336/2015)  

( από 29,30/ 11/2017 και 1/12/2017) Ημέρες   3 x 60,00 €      

240,00 €

Ημερήσια Αποζημίωση (Άρθρο 11    Ν. 4336/2015) από (30/11/2017 έως και 2-12-2017 ποσό 40,00€ x 3   Ημέρες       120,00 €
Σύνολο: 454,00

2. Ανακαλεί μερικώς την 195/2018 Πρόταση Ανάληψη Υποχρέωσης ποσού 2.884,80 η οποία ψηφίστηκε με την 52/2018 (7253Ω1Θ-4ΤΦ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με ανάλογη ανατροπή του παραπάνω ΚΑ σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 α΄ του Π.Δ.80/2016, ποσού 819,80 € , διότι με το 64/2018 Σειρά Β΄ Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής, δαπανήθηκε το ποσό των 2.065,00€ όπως προαναφέρθηκε (2.884,80 – 2.065,00).

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι στον ΚΑ 02.00.6421 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων αιρετών» υπάρχει διαθέσιμο ποσό 935,00€ (115,20 + 819,80).

3. Ψ η φ ί ζ ε ι, πίστωση ποσού 908,80 € σε βάρος τουΚΑ 00.6421 με τίτλο: «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων αιρετών», (όσο και η εκτιμώμενη δαπάνη) οποία είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με την αριθ. 245/08.05.2018 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης,που εκδόθηκε από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας, καθώς και την βεβαίωση της ίδιας Υπηρεσίας, η οποία και ακολουθεί:

 
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Βεβαιώνει ότι: 
α) η ανωτέρω δαπάνη ύψους εννιακοσίων οκτώ ευρώ (908,00), είναι εντός του διαθέσιμου ποσοστού της πίστωσης του ΚΑΕ 00.6421 του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και δεσμεύθηκε ισόποση πίστωση για την πληρωμή της ανωτέρω δαπάνης
 
β) υφίσταται η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016. 
Καταχωρήθηκε με Α/Α 245/2018 στο βιβλίο Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας με Α.Α.Βεβ.249.
Ο Διευθυντής 
Οικονομικών Υπηρεσιών
(Τ.Υ.)
Βοϊδήλας Δημοσθένης

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 154/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 08.05.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email