152/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 11ης/17.4.2019 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης: 152/2019

Περίληψη : Επί αιτήματος  Καπέλλου  Χρήστου για αντικατάσταση πέντε (5) μόνιμων κολωνακίων με αποσπώμενα, έμπροσθεν του καταστήματος του στην οδό Εθν. Αντίστασης 79 στο Κιάτο.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Τετάρτη 17η Απριλίου 2019 και ώρα 20:00’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε  τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 4339/12.04.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  21 μέλη δηλαδή:

Παρόντες
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων 3. Κουκουμέλης Γεώργιος 4. Μυττάς Ιωάννης
5. Σκαρμούτσος Νικόλαος 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Τσιάνος Ιωάννης
9. Κελλάρη Ιωάννα 10. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 11. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 12. Aλεξόπουλος Βασίλειος
13. Ζάρκος Δημήτριος 14.  Σαρχάνης Κωνσταντίνος 15. Σπανός Κωνσταντίνος 16. Γεώργας Χρήστος
17. Μπακόλιας Παναγιώτης 18. Ρουμπέκας Γεώργιος 19. Κελλάρης Βασίλειος 20. Ραυτόπουλος Γεώργιος
21 .Νανόπουλος Βασίλειος      
Απόντες
1.  Φιακάς Παναγιώτης 2. Καρακούσης Ευάγγελος 3. Μπούρης Ευάγγελος 4. Λαλιώτης Γεώργιος
5. Χρυσικός Παύλος 6. Πανάγου Αθανάσιος    
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες : 1. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 21.Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
  4.Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)    
Απόντες : 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Τσακανίκας Β. (Αρχ. Σικυώνα) 3.ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου)
4. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 5. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
8.Νικολάου Ν. (Σουλίου) 9. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 10. Βρέντας Ι. (Διμηνιού)  
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες : 1. Καλαντζής Π. (Γονούσας)    
Απόντες : 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 5.Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 6. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 7. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
8. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 9. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 10. Σκούπας Α. (Μποζικών) 11. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
12. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 13. Καραχοντζίτης .(Ασπροκάμπου) 14. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 15. Κοτσίρης Β. (Στενού)
16. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 17. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 18. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 19. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
20. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 21. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: 1.   Νανόπουλος Βασ.  (μετά την συζήτηση του 1ου θέματος), 2. Σαρχάνης Νικ.  (μετά την συζήτηση του 7ου θέματος),

3. Σπανός Κων. (μετά την συζήτηση του 23ου θέματος).

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα 22ο

Ημερήσιας Διάταξης

Στο 22ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Επί αιτήματος  Καπέλλου  Χρήστου για αντικατάσταση πέντε (5) μόνιμων κολωνακίων με αποσπώμενα, έμπροσθεν του καταστήματος του στην οδό Εθν. Αντίστασης 79 στο Κιάτο, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 12/03/2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, που ακολουθεί:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

 

 

Κιάτο, 12/03/2019

Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 202 00, ΚΙΑΤΟ

Πληροφορίες: Κ. Πέππα

Τηλ 27423-60104

Fax  27420-23562

 

 

Σας προωθούμε εισήγηση της Τ.Υ. του Δ. Σικυωνίων, που αφορά στην υπ’ αρ. 2692/6.3.2019 αίτηση του κου Χρ. Καπέλλου:

 

Ε  Ι  Σ  Η  Γ  Η  Σ  Η

σχετικά με αίτημα του κου Καπέλλου Χρήστου για αντικατάσταση 5 μόνιμων κολωνακίων, που βρίσκονται πάνω στο πεζοδρόμιο επί της ΠΕΟ (Εθν. Αντίστασης 79), μπροστά από το ζαχαροπλαστείο CAPPELLI, με αποσπώμενα. Το αίτημα γίνεται προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση για ανεφοδιασμό πρώτων υλών, οι οποίες μεταφέρονται με μεγάλα φορτηγά, όπως περιγράφεται στη συνημμένη αίτηση.

Έχοντας υπόψη

  1. Τη με αρ. πρωτ. 2692/6.3.2019 αίτηση του κου Χρ. Καπέλλου
  2. Την 204/96 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σικυωνίων περί Ρύθμισης κυκλοφορίας, στάθμευσης κλπ.
  3. Το ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/1999) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως ισχύει,

 

Ε  Ι  Σ  Η  Γ  Ο  Υ  Μ  Α  Σ  Τ  Ε

Τη μη έγκριση του αιτήματος του κου Καπέλλου για αντικατάσταση 5 μόνιμων κολωνακίων με αποσπώμενα, έμπροσθεν της επιχείρησής του, που βρίσκεται επί της οδού Εθν. Αντίστασης 79 στο Κιάτο, για τους εξής λόγους:

  • Σύμφωνα με την 204/96 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σικυωνίων περί Ρύθμισης κυκλοφορίας, στάθμευσης κλπ., απαγορεύεται η στάθμευση κάθε οχήματος στην οδό Εθν. Αντίστασης, σε όλο το μήκος της και στις δύο πλευρές της.
  • Βάσει του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/1999) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως ισχύει, «η στάση ή στάθμευση οχήματος απαγορεύεται σε πεζοδρόμια, πλατείες, ειδικά ερείσματα που προορίζονται για πεζούς ως και ποδηλατοδρόμους, εκτός αν επιτρέπεται σε αυτούς η στάθμευση με ειδική σήμανση».

Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση των μόνιμων κολωνακίων με αποσπώμενα, προκειμένου να πραγματοποιείται η στάθμευση οχήματος για φορτοεκφόρτωση, είτε επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως, είτε επί του πεζοδρομίου.

Ο Δήμαρχος

και με ειδική εντολή

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

 

Παπαβασιλείου Βασίλειος

Πολ. Μηχανικός Π.Ε. 3

 

Με βάση τα παραπάνω  ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την από 12/03/2019 εισήγηση της ΤΥ
  • την 14/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

 

Δεν εγκρίνει το αίτημα του Καπέλλου Χρήστου για αντικατάσταση πέντε (5) μόνιμων κολωνακίων με αποσπώμενα, έμπροσθεν του καταστήματος του στην οδό Εθν. Αντίστασης 79 στο Κιάτο, για τους λόγους που αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου μας.

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 152/2019

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 17/04/2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email