151/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 11ης/17.4.2019    Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης: 151/2019

Περίληψη : Επί αιτήματος της κ. Γκίκα Στυλιανής  περί Τοποθέτησης σήμανσης ΚΟΚ απαγόρευσης στάθμευσης επί της οδού Αριστοτέλους 51 στο Κιάτο.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 17η  Απριλίου 2019 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 20:00’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε  τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 4339/12.04.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  21 μέλη δηλαδή:

Παρόντες
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων 3. Κουκουμέλης Γεώργιος 4. Μυττάς Ιωάννης
5. Σκαρμούτσος Νικόλαος 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Τσιάνος Ιωάννης
9. Κελλάρη Ιωάννα 10. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 11. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 12. Aλεξόπουλος Βασίλειος
13. Ζάρκος Δημήτριος 14.  Σαρχάνης Κωνσταντίνος 15. Σπανός Κωνσταντίνος 16. Γεώργας Χρήστος
17. Μπακόλιας Παναγιώτης 18. Ρουμπέκας Γεώργιος 19. Κελλάρης Βασίλειος 20. Ραυτόπουλος Γεώργιος
21 .Νανόπουλος Βασίλειος
Απόντες
1.  Φιακάς Παναγιώτης 2. Καρακούσης Ευάγγελος 3. Μπούρης Ευάγγελος 4. Λαλιώτης Γεώργιος
5. Χρυσικός Παύλος 6. Πανάγου Αθανάσιος
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες : 1. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 21.Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4.Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)
Απόντες : 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Τσακανίκας Β. (Αρχ. Σικυώνα) 3.ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου)
4. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 5. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
8.Νικολάου Ν. (Σουλίου) 9. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 10. Βρέντας Ι. (Διμηνιού)
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες : 1. Καλαντζής Π. (Γονούσας) .
 
Απόντες : 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 5.Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 6. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 7. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
8. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 9. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 10. Σκούπας Α. (Μποζικών) 11. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
12. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 13. Καραχοντζίτης .(Ασπροκάμπου) 14. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 15. Κοτσίρης Β. (Στενού)
16. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 17. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 18. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 19. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
20. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 21. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: 1.     Νανόπουλος Βασ.  (μετά την συζήτηση του 1ου θέματος) , 2. Σαρχάνης Νικ.  (μετά την συζήτηση του 7ου θέματος),

3. Σπανός Κων. (μετά την συζήτηση του 23ου θέματος).

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

 

 

Θέμα 21ο ( Ημερήσιας Διάταξης)

 

Στο 21ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Επί αιτήματος της κ. Γκίκα Στυλιανής  περί Τοποθέτησης σήμανσης ΚΟΚ απαγόρευσης στάθμευσης επί της οδού Αριστοτέλους 51 στο Κιάτο, ο Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, εισηγούμενος το θέμα  έθεσε υπόψη του Συμβουλίου :

 

1] Την με από 14-03-2019 εισήγηση της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου η οποία έχει ως εξής :

 

Ε  Ι  Σ  Η  Γ  Η  Σ  Η

σχετικά με αίτημα της κας Γκίκα Στυλιανής για τοποθέτηση σήμανσης απαγόρευσης στάθμευσης, επί της οδού Αριστοτέλους αρ. 51, με σκοπό την εξασφάλιση χώρου για τοποθέτηση κινητής ράμπας στο πεζοδρόμιο και το οδόστρωμα, για τη διευκόλυνση πρόσβασης αναπηρικού αμαξιδίου.

Έχοντας υπόψη

  1. Τη με αρ. πρωτ. 2739/7.3.2019 αίτηση της κας Γκίκα Στυλιανής για τοποθέτηση σήμανσης απαγόρευσης στάθμευσης έμπροσθεν της οικίας της.
  2. Το Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Ά/23.3.1999) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας»
  3. Την από 12.3.2019 αυτοψία της Τεχνικής Υπηρεσίας

Ε  Ι  Σ  Η  Γ  Ο  Υ  Μ  Α  Σ  Τ  Ε

Τη μη έγκριση του αιτήματος της κας Γκίκα Στυλιανής περί τοποθέτησης σήμανσης απαγόρευσης στάθμευσης, επί της οδού Αριστοτέλους 51, με σκοπό την εξασφάλιση χώρου για τοποθέτηση κινητής ράμπας στο πεζοδρόμιο και το οδόστρωμα, για τη διευκόλυνση πρόσβασης αναπηρικού αμαξιδίου, για τους κάτωθι λόγους:

  • Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε από υπάλληλο της Τεχνικής υπηρεσίας του Δ. Σικυωνίων την 12.3.2019, διαπιστώθηκε η ύπαρξη υποβιβασμένου πεζοδρομίου, σε απόσταση μικρότερη των 15 μέτρων από την είσοδο της οικίας της αιτούσης (επισυνάπτεται φωτογραφία).
  • Βάσει του άρ. 48 του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Ά/23.3.1999), «η προσωρινή ή διαρκής κατάληψη τμήματος του οδοστρώματος με εγκαταστάσεις ή εμπόδια απαγορεύεται, ιδιαίτερα αν με αυτά παρεμποδίζεται η κυκλοφορία, η επιτρεπόμενη στάση ή στάθμευση οχημάτων ή περιορίζεται η ορατότητα αυτών που χρησιμοποιούν τις οδούς». Συνεπώς, δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση κινητής ράμπας, καταλαμβάνοντας, έστω και προσωρινά, τμήμα του οδοστρώματος.
 

 

 

 

Ο Προϊστάμενος

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΠΟΛ.  ΜΗΧ. ΠΕ3

                                                             

2]  Την αριθ. 13/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  η οποία έχει ως εξής :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   3    /  09  04  –      2019

 

                                                                                               Αριθμός  Απόφασης:    13  /  2019

 

 

ΘΕΜΑ: 4ΟΝ   «Περί   τοποθετήσεως    ή   μη   σήμανσης απαγόρευσης στάθμευσης επί της οδού Αριστοτέλους  51  στο Κιάτο  της Γκίκα     

                         Στυλιανής.»

 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την    9ην  Απριλίου του έτους  2019  ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη   και ώρα 12:00  π. μ.  συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του κ.  Ιωάννη Τσιάνου, (Αντιδημάρχου),  ύστερα από την υπ’ αριθμ.  4021  /  5-42019  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –   4 –   ήτοι:

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Ιωάννης          Τσιάνος            (Πρόεδρος)                       1.- Χρήστος         Γεώργας               (Μέλος)

2.- Ιωάννης          Μυττάς                (Μέλος)                           2.- Κων/νος         Σαρχάνης        (Αντιπρόεδρος)

3 .-Βασίλειος        Αλεξόπουλος      (Μέλος)                           3.- Παύλος           Χρυσικός             (Μέλος)

4.- Βασίλειος        Δομετίου             (Μέλος)

 

 

————————————————————————————————————————————————————————–

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος,  για την τήρηση των πρακτικών

Θέμα   4ον    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

   Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής,  εισηγούμενος το 4ον θέμα  της ημερήσιας διάταξης, με θέμα «Περί   τοποθετήσεως    ή   μη   σήμανσης απαγόρευσης στάθμευσης επί της οδού  Αριστοτέλους  51  στο Κιάτο  της Γκίκα   Στυλιανής»  ανέφερε τα  εξής:

 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας  του Δήμου μας, μας υπέβαλε την  από 14/03/2019  εισήγησή της, σχετικά με  αίτημα  της κας Γκίκα  Στυλιανής,  για  τοποθέτηση σήμανσης απαγόρευσης στάθμευσης, επί της οδού Αριστοτέλους  51  στο Κιάτο, με σκοπό την εξασφάλιση  χώρου για την τοποθέτηση κινητής ράμπας στο πεζοδρόμιο και το οδόστρωμα, για την διευκόλυνση  πρόσβασης  αναπηρικού αμαξιδίου, όπου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα  της παρούσας απόφασης.

 

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά

Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Την  από  14/03/2019  εισήγηση  της Τεχνικής Υπηρεσίας  του Δήμου μας.

 3.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

4.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        Ο μ ό φ ω ν α

1.- Γνωμοδοτεί  –  συναινεί  αρνητικά     και   δεν     εγκρίνει    το αίτημα της  κας Γκίκα Στυλιανής,  περί  τοποθέτησης  σήμανσης απαγόρευσης στάθμευσης, επί της οδού Αριστοτέλους  51  στο Κιάτο, με σκοπό την εξασφάλιση  χώρου για την τοποθέτηση κινητής ράμπας στο πεζοδρόμιο και το οδόστρωμα, για την διευκόλυνση  πρόσβασης  αναπηρικού αμαξιδίου  για τους λόγους  που αναφέρονται στην εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας  του Δήμου μας.

                                                                      και

2.-  Εξουσιοδοτεί  τον πρόεδρο  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Τσιάνο Ιωάννη, για την  υποβολή της παρούσας απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων.

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό     13   / 2019 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                                  Τα    Μέλη

 

Ακριβές απόσπασμα

                          Κιάτο  09  – 04 –  2019

Ο    Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΤΣΙΑΝΟΣ    ΙΩΑΝΝΗΣ

 

Με βάση τα παραπάνω  ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • το αριθ. πρωτ 2739/7-3-2019 αίτημα της κα Γκίκα  Στυλιανής
  • την από 14-03-2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
  • την αριθ. 13/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα

 

  Δεν Εγκρίνει, την τοποθέτηση σήμανσης απαγόρευσης στάθμευσης, έμπροσθεν  της ιδιοκτησίας της κας Γκίκα Στυλιανής  επί της οδού Αριστοτέλους  51  στο Κιάτο, με σκοπό την εξασφάλιση  χώρου για την τοποθέτηση κινητής ράμπας στο πεζοδρόμιο και το οδόστρωμα, για την διευκόλυνση  πρόσβασης  αναπηρικού αμαξιδίου  για τους λόγους  που αναφέρονται στην εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας  του Δήμου μας.

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 151/2019

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 17/04/2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email