150/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 11ης/17.4.2019 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης: 150/2019

Περίληψη : Επί αιτήματος της ΛΑΡΣΙΝΟΣ  ΑΕ για άδειας εισόδου εξόδου σε μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος  στη θέση Αρκούδα της ΤΚ Μουλκίου.

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Τετάρτη 17η Απριλίου 2019 και ώρα 20:00’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε  τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 4339/12.04.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  21 μέλη δηλαδή:

Παρόντες
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων 3. Κουκουμέλης Γεώργιος 4. Μυττάς Ιωάννης
5. Σκαρμούτσος Νικόλαος 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Τσιάνος Ιωάννης
9. Κελλάρη Ιωάννα 10. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 11. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 12. Aλεξόπουλος Βασίλειος
13. Ζάρκος Δημήτριος 14.  Σαρχάνης Κωνσταντίνος 15. Σπανός Κωνσταντίνος 16. Γεώργας Χρήστος
17. Μπακόλιας Παναγιώτης 18. Ρουμπέκας Γεώργιος 19. Κελλάρης Βασίλειος 20. Ραυτόπουλος Γεώργιος
21 .Νανόπουλος Βασίλειος      
Απόντες
1.  Φιακάς Παναγιώτης 2. Καρακούσης Ευάγγελος 3. Μπούρης Ευάγγελος 4. Λαλιώτης Γεώργιος
5. Χρυσικός Παύλος 6. Πανάγου Αθανάσιος    
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες : 1. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 21.Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
  4.Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)    
Απόντες : 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Τσακανίκας Β. (Αρχ. Σικυώνα) 3.ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου)
4. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 5. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
8.Νικολάου Ν. (Σουλίου) 9. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 10. Βρέντας Ι. (Διμηνιού)  
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες : 1. Καλαντζής Π. (Γονούσας)    
Απόντες : 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 5.Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 6. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 7. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
8. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 9. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 10. Σκούπας Α. (Μποζικών) 11. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
12. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 13. Καραχοντζίτης .(Ασπροκάμπου) 14. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 15. Κοτσίρης Β. (Στενού)
16. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 17. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 18. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 19. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
20. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 21. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: 1.   Νανόπουλος Βασ.  (μετά την συζήτηση του 1ου θέματος), 2. Σαρχάνης Νικ.  (μετά την συζήτηση του 7ου θέματος),

3. Σπανός Κων. (μετά την συζήτηση του 23ου θέματος).

 

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

 

 

Θέμα 20ο

Ημερήσιας Διάταξης

 

Στο 20ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Επί αιτήματος της ΛΑΡΣΙΝΟΣ  ΑΕ για άδειας εισόδου εξόδου σε μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος  στη θέση Αρκούδα της ΤΚ Μουλκίου, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 04/04/2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, που ακολουθεί:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ- Η/Μ ΕΡΓΩΝ

& ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

 

 

 

Κιάτο, 04/04/2019

Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 202 00, ΚΙΑΤΟ

Πληροφορίες: Κ. Πέππα

Τηλ 27423-60104

Fax  27420-23562

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Εισήγηση για έγκριση ή μη χορήγησης άδειας εισόδου εξόδου σε μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος της εταιρείας ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε., που βρίσκεται στη θέση ‘Αρκούδα’ περιφέρειας Μουλκίου.»

 

ΣΧΕΤ: 1)   η υπ’ αριθμ. 3213/19-03-2019  αίτηση της εταιρείας ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε.

2)   τοπογραφικό διάγραμμα , τεχνική έκθεση & σχέδιο μελέτης εισόδου – εξόδου οχημάτων

3)   η  υπ. δήλωση του Προέδρου & Διευθ/ντος Συμβούλου της  εταιρείας κ. Ηλία Λαρσινού

4)   οι δηλώσεις ανάθεσης και ανάληψης εκπόνησης μελέτης και επίβλεψης κατασκευής της εισόδου – εξόδου οχημάτων

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Την υπ’ αρ. 3638/15 απόφαση του ΣτΕ, σύμφωνα με την οποία αρμόδιο όργανο για την χορήγηση έγκρισης εισόδου –εξόδου οχημάτων από εγκατάσταση που ιδρύεται σε οικόπεδο που έχει πρόσωπο σε δημοτικό οδικό δίκτυο, είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο φέρει το γενικό τεκμήριο αρμοδιότητας για τα θέματα που αφορούν τον Δήμο (πρβλ. Ολ. ΣτΕ 117/2008,σκ.5), δεδομένου ότι από τον νόμο δεν έχει ανατεθεί η αποφασιστική αρμοδιότητα, ως προς το ανωτέρω ζήτημα, σε κανένα άλλο όργανο του Δήμου.  Ειδικότερα, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, η οποία συνιστά υπηρεσιακή μονάδα του Δήμου, είναι        επιφορτισμένη με τη διενέργεια των απαιτούμενων, κατά τις διατάξεις του β.δ/τος 465/1970, προπαρασκευαστικών ενεργειών (έλεγχος υποβαλλόμενων σχεδίων, επί τόπου εξέταση, ώστε να διαπιστωθεί αν πληρούνται τα, κατά το άρθρο 21 του Π.Δ. 118/2006 που αντικαθιστά το άρθρο 39 παρ. 2 του β. δ/τος 465/1970, όπως ισχύει, δύο κριτήρια, της ορατότητας και της απόστασης από τη συμβολή ή διασταύρωση της οδού, στην οποία ευρίσκεται η είσοδος- έξοδος και της άλλης οδού, προκειμένου στην συνέχεια να εκδοθεί από το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου η πράξη εγκρίσεως εισόδου – εξόδου.
 2. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/07-06-2010)
 3. Τις διατάξεις του Β.∆. 465/70 (ΦΕΚ 150 Α/1970) «Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίµων προ πρατηρίων κειµένων εκτός σχεδίων πόλεων και κωµών ή εκτός κατοικηµένων εν γένει περιοχών και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων µετά των οδών» όπως αυτό τροποποιήθηκε µε τα Π.∆. 509/84, Π.∆. 143/89, Π.∆. 401/93 και ειδικά το Π.∆. 118/06
 4. Την υπ΄ αρ. πρωτ. 3213/19-3-2019 αίτησή της ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. ,την οποία συνοδεύει φάκελος με τα απαιτούμενα    δικαιολογητικά
 5. Την αυτοψία της Υπηρεσίας μας, που διενεργήθηκε την 4η Απριλίου 2019, ημέρα Τετάρτη, στην οποία διαπιστώθηκε ότι η υποβληθείσα μελέτη είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία καθώς τηρούνται τα δύο προαπαιτούμενα κριτήρια, ήτοι το ελάχιστο μήκος ορατότητας των 70 μέτρων καθώς επίσης και η ελάχιστη απόσταση των 50 μέτρων από συμβάλλουσα οδό στην ίδια πλευρά με τη μονάδα.
 6. Το τοπογραφικό διάγραμμα – σχέδιο μελέτης εισόδου – εξόδου οχημάτων
 7. Τη δήλωση ανάθεσης του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας προς τον κο Κώτση Νικόλαο, αγρονόμο – τοπογράφο μηχανικό, για τη εκπόνηση μελέτης και επίβλεψης κατασκευής της εισόδου – εξόδου                   οχημάτων
 8. Τη δήλωση ανάληψης του κου Κώτση Νικολάου, τοπογράφου μηχανικού, της εκπόνησης μελέτης και επίβλεψης      κατασκευής της εισόδου – εξόδου οχημάτων
 9. Την υπεύθυνη δήλωση του κ. Λαρσινού Ηλία, Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου της ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε.

 

και επειδή η είσοδος – έξοδος οχημάτων, κατόπιν του ελέγχου των δικαιολογητικών του φακέλου, που πραγματοποιήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σικυωνίων, έχει   μελετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν σήμερα, παρακαλούμε, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας, να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου για αντιπροσωπευτικό όχημα στην εν λόγω μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος με πρόσωπο σε δημοτική οδό, όπως αυτή εμφανίζεται στο σχέδιο της υποβληθείσας μελέτης που συνέταξε ο Τοπογράφος Μηχανικός Νικόλαος Κώτσης και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης έγκρισης, υπό τις εξής προϋποθέσεις :

 1. Ο ιδιοκτήτης, κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής της εισόδου – εξόδου οχημάτων, υποχρεούται να εφαρμόζει πιστά την εγκεκριμένη μελέτη, να ενημερώνει σε όλα τα στάδια κατασκευής την Υπηρεσία μας και να εκτελεί τις εργασίες σύμφωνα με τις υποδείξεις και τις οδηγίες μας
 2. Η θέση εισόδου – εξόδου των οχημάτων, εκεί που θα κατασκευαστεί, σύμφωνα με την μελέτη, πληροί τα δύο κριτήρια, της ορατότητας και της απόστασης από την συμβολή ή διασταύρωση της δημοτικής οδού, σύμφωνα με το άρθρο 39 του Π.Δ. 118, ΦΕΚ 119Α΄/16-6-2006.
 3. Η δημιουργία άλλης εισόδου και εξόδου οχημάτων – κοινού δεν επιτρέπεται και επιβάλλεται, τηρουμένων των πολεοδομικών διατάξεων, η περίφραξη όλων των πλευρών του γηπέδου, εκτός από το τμήμα στο οποίο θα διαμορφωθεί η είσοδος – έξοδος.
 4. Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προς αποφυγή ατυχημάτων, για τα οποία, σε περίπτωση που συμβούν, αποκλειστική ευθύνη έχουν ο ενδιαφερόμενος        ιδιοκτήτης και ο επιβλέπων μηχανικός.
 5. Η απαρέγκλιτη τήρηση των δεσμεύσεων που αναφέρονται στην προαναφερθείσα Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη, ως απαραίτητη προϋπόθεση ισχύος της παρούσας έγκρισης και της λειτουργίας της          εγκατάστασης. Σε περίπτωση παράβασης των δεσμεύσεων η παρούσα δεν ισχύει.
 6. Να ληφθεί μέριμνα για την απορροή των ομβρίων υδάτων της εγκατάστασης με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι εις βάρος του οδοστρώματος της δημοτικής οδού.
 7. Σε περίπτωση κατασκευής εργασιών βελτίωσης ή διαπλάτυνσης της ανωτέρω οδού ο ιδιοκτήτης υποχρεούται αναντίρρητα, με ευθύνη και δαπάνη του, να μεταφέρει κ να προσαρμόσει την είσοδο –              έξοδο στα νέα κυκλοφοριακά δεδομένα , σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας μας κ μετά από νέα έγκριση.
 8. Σε περίπτωση απαλλοτρίωσης από φορέα της οδού ο ιδιοκτήτης υποχρεούται αναντίρρητα, με ευθύνη και δαπάνη του, να μεταφέρει & να προσαρμόσει την είσοδο –έξοδο στα νέα δεδομένα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας μας και μετά από νέα έγκριση.
 9. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης όλων των εργασιών μέσα στην ανωτέρω προθεσμία ή σε περίπτωση που αλλάξουν οι κυκλοφοριακές συνθήκες της οδού (διαπλάτυνση, ανακατασκευή, κλπ) ή σε περίπτωση μετατροπής του είδους της εγκατάστασης ή προσθήκης νέων εγκαταστάσεων, η παρούσα αίτηση δεν ισχύει και απαιτείται νέα αίτηση ( η οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να υποβληθεί πριν την λήξη της      τριετούς προθεσμίας) για παράταση ισχύος ή για νέα έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 21, παρ.1 του ΠΔ 118/06.
 10. Θα γίνεται με την φροντίδα του ιδιοκτήτη της εγκατάστασης ο καθαρισμός και η συντήρηση του προσώπου του γηπέδου με την κοινοτική οδό καθώς και η συντήρηση της σήμανσης που θα τοποθετηθεί.
 11. Οι πινακίδες σήμανσης, που θα τοποθετηθούν βάσει της μελέτης, θα καλύπτονται από τις προδιαγραφές της ΓΓ_Ε (ΦΕΚ 953 Β/24-10-97) και ειδικότερα για πινακίδες με μεμβράνη υψηλής             ανακλαστικότητας τύπου ΙΙ της ΠΤΠ – Σ311 (ΦΕΚ954Β/31-12-1996)
 12. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ο ιδιοκτήτης θα πρέπει με νέα αίτηση να απευθυνθεί στην Υπηρεσία μας για τη βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Απόφασης, του θεωρημένου τοπογραφικού διαγράμματος και της τεχνικής περιγραφής.
 13. Η παρούσα έγκριση της εισόδου – εξόδου οχημάτων ισχύει για μία τριετία από σήμερα και για το είδος της εγκατάστασης που αναφέρεται σ’ αυτήν. Αν μετά την παρέλευση της τριετίας από την έγκριση δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής της εγκεκριμένης εισόδου – εξόδου οχημάτων, δίδεται μετά από αίτηση (που υποβάλλεται πριν τη λήξη της αρχικής έγκρισης) εφ’ άπαξ παράταση για την επόμενη τριετία από την έγκριση, εφ’ όσον δεν έχουν αλλάξει οι κυκλοφοριακές συνθήκες της οδού ή υποβάλλεται νέα αίτηση για έγκριση όταν αυτές έχουν αλλάξει (παρ. 5 άρθρου 30 του Β.Δ. 465/1970 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 21 του Π.Δ. 118/06).

 

Η Υπηρεσία μας διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης αυτής της έγκρισης, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν τροποποιηθεί στοιχεία της διαμόρφωσης εισόδου – εξόδου οχημάτων στην εγκατάσταση.

 

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ:

Θεωρημένο σχέδιο της μελέτης εισόδου – εξόδου σε κλίμακα 1:500, που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης.

Ο Δήμαρχος

και με ειδική εντολή

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

 

Παπαβασιλείου Βασίλειος

Πολ. Μηχανικός Π.Ε. 3

 

Με βάση τα παραπάνω  ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την από 04/04/2019 εισήγηση της ΤΥ
 • το Τοπογραφικό Διάγραμμα του τοπ. μηχ/κού Νικολάου Κωστή,
 • την 12/2019 σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

 

Εγκρίνει το αίτημα της εταιρείας ΛΑΡΣΙΝΟΣ ΑΕ για χορήγηση άδειας εισόδου-εξόδου οχημάτων σε μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, που βρίσκεται στη θέση «Αρκούδα» της ΤΚ Μουλκίου, σύμφωνα με τους όρους & προϋποθέσεις που θέτει η ανωτέρω εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας .

 

Τα οχήματα θα ακολουθούν τη ροή που απεικονίζεται στο επισυναπτόμενο Διάγραμμα του Τοπογράφου Μηχανικού Νικολάου Κωστή, όπως αυτό έχει θεωρηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σικυωνίων και συνοδεύει την παρούσα απόφαση.

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 150/2019

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 17/04/2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email