149/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 11ης/17.4.2019    Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης: 149/2019

Περίληψη : Επί του από 19-3-2019 αιτήματος  του κ. Καραγεώργου Ιωάννη περί «Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού, στη θέση «Πλακόπετρα» έμπροσθεν του Εργαστηρίου Παραγωγής Παγοκύβων στην Τ.Κ. Αρχαίας Σικυώνας – Βασιλικού του Δήμου Σικυωνίων».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 17η  Απριλίου 2019 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 20:00’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε  τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 4339/12.04.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  21 μέλη δηλαδή:

Παρόντες
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων 3. Κουκουμέλης Γεώργιος 4. Μυττάς Ιωάννης
5. Σκαρμούτσος Νικόλαος 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Τσιάνος Ιωάννης
9. Κελλάρη Ιωάννα 10. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 11. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 12. Aλεξόπουλος Βασίλειος
13. Ζάρκος Δημήτριος 14.  Σαρχάνης Κωνσταντίνος 15. Σπανός Κωνσταντίνος 16. Γεώργας Χρήστος
17. Μπακόλιας Παναγιώτης 18. Ρουμπέκας Γεώργιος 19. Κελλάρης Βασίλειος 20. Ραυτόπουλος Γεώργιος
21 .Νανόπουλος Βασίλειος      
Απόντες
1.  Φιακάς Παναγιώτης 2. Καρακούσης Ευάγγελος 3. Μπούρης Ευάγγελος 4. Λαλιώτης Γεώργιος
5. Χρυσικός Παύλος 6. Πανάγου Αθανάσιος    
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες : 1. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 21.Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4.Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)      
       
Απόντες : 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Τσακανίκας Β. (Αρχ. Σικυώνα) 3.ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου)
4. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 5. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
8.Νικολάου Ν. (Σουλίου) 9. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 10. Βρέντας Ι. (Διμηνιού)  
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες : 1. Καλαντζής Π. (Γονούσας)   .
       
Απόντες : 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 5.Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 6. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 7. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
8. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 9. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 10. Σκούπας Α. (Μποζικών) 11. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
12. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 13. Καραχοντζίτης .(Ασπροκάμπου) 14. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 15. Κοτσίρης Β. (Στενού)
16. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 17. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 18. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 19. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
20. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 21. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: 1.     Νανόπουλος Βασ.  (μετά την συζήτηση του 1ου θέματος) , 2. Σαρχάνης Νικ.  (μετά την συζήτηση του 7ου θέματος),

3. Σπανός Κων. (μετά την συζήτηση του 23ου θέματος).

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

 

 

Θέμα 19ο ( Ημερήσιας Διάταξης)

 

Στο 19ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Επί του από 19-3-2019 αιτήματος  του κ. Καραγεώργου Ιωάννη περί «Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού, στη θέση «Πλακόπετρα» έμπροσθεν του Εργαστηρίου Παραγωγής Παγοκύβων στην Τ.Κ. Αρχαίας Σικυώνας – Βασιλικού του Δήμου Σικυωνίων», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λεονάρδου Αναστάσιος εισηγούμενος το θέμα  έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθ. πρωτ. 3453/01-04-2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, η οποία ακολουθεί:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ- Η/Μ ΕΡΓΩΝ

& ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

 

 

Αρ. Πρωτ. 3453

Κιάτο   01/4/2019

Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 2202 00, ΚΙΑΤΟ

Πληροφορίες: Γ. Μαστέλλου- Β. Παπαβασιλείου

Τηλ 27423-60105, 60106

Fax  27420-23562

Προς:

1.Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

2. κο Πρόεδρο

Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση εισόδου–εξόδου οχημάτων επί της αγροτικής οδού, στο Εργαστήριο Παραγωγής Παγοκύβων  εντός του γηπέδου ιδιοκτησίας του Καραγεώργου Ιωάννη στην θέση « Πλακόπετρα » εκτός του οικισμού της Τ.Κ. Βασιλικού του Δήμου Σικυωνίων »

ΣΧΕΤ:                                      α) η αριθμ. 3453/22-3-2019  αίτηση του κ. Καραγεώργου Ιωάννη
β) τοπογραφικό διάγραμμα, τεχνική έκθεση & σχέδιο μελέτης εισόδου – εξόδου οχημάτων στην εγκατάσταση

              γ) τις απαιτούμενες  Υπεύθυνες  Δηλώσεις του κ.  Καραγεώργου Ιωάννη   

ε) τις δηλώσεις ανάθεσης και ανάληψης εκπόνησης μελέτης   και   επίβλεψης      κατασκευής της εισόδου – εξόδου οχημάτων

Έχοντας υπόψη:

 1. Σύμφωνα με την αρ. 3638/15 απόφαση του ΣτΕ, αρμόδιο όργανο για την χορήγηση έγκρισης εισόδου–εξόδου οχημάτων από εγκατάσταση που ιδρύεται σε οικόπεδο που έχει πρόσωπο σε οδικό δίκτυο, είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο φέρει το γενικό τεκμήριο αρμοδιότητας για τα θέματα που αφορούν τον Δήμο (πρβλ. Ολ. ΣτΕ 117/2008,σκ.5), δεδομένου ότι από τον νόμο δεν έχει ανατεθεί η αποφασιστική αρμοδιότητα, ως προς το ανωτέρω ζήτημα, σε κανένα άλλο όργανο του Δήμου.  Ειδικότερα, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου η οποία συνιστά υπηρεσιακή μονάδα του Δήμου είναι επιφορτισμένη με την διενέργεια των απαιτούμενων, κατά τις διατάξεις του β.δ/τος 465/1970, προπαρασκευαστικών ενεργειών (έλεγχος υποβαλλόμενων σχεδίων, επί τόπου εξέταση, ώστε να διαπιστωθεί αν πληρούνται τα, κατά το άρθρο 21 του Π.Δ. 118/2006 που αντικαθιστά το άρθρο 39 παρ. 2 του β. δ/τος 465/1970 , όπως ισχύει, δυο κριτήρια ,της ορατότητας και της απόστασης από την συμβολή ή διασταύρωση της οδού , στην οποία ευρίσκεται η είσοδος- έξοδος και της άλλης οδού, προκειμένου στην συνέχεια να εκδοθεί από το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου η πράξη εγκρίσεως εισόδου – εξόδου.
 2. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκηση και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/07-06-2010)
 3. Τις διατάξεις του Β.∆. 465/70 (ΦΕΚ 150 Α/1970) «Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίµων προ πρατηρίων κειµένων εκτός σχεδίων πόλεων και κωµών ή εκτός κατοικηµένων εν γένει περιοχών και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων µετά των οδών» όπως αυτό τροποποιήθηκε µε τα Π.∆. 509/84, Π.∆. 143/89, Π.∆. 401/93 και ειδικά το Π.∆. 118/06
 4. Την υπ΄ αριθμό πρωτ. 3453/22-3-2019 αίτηση του κ. Καραγεώργου Ιωάννη την οποία συνοδεύει φάκελος με απαιτούμενα δικαιολογητικά
 5. Την αυτοψία της Υπηρεσίας μας, που διενεργήθηκε την 29η Μαρτίου 2019,ημέρα Παρασκευή  στην οποία διαπιστώθηκε ότι η υποβληθείσα μελέτη είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία καθώς τηρούνται τα δύο προαπαιτούμενα κριτήρια, α)τα 50 μέτρα απόστασης από το σημείο της  εισόδου –εξόδου οχημάτων κ της πλησιέστερης συμβολής με την διασταύρωση με την δημοτική οδό και β) τα  70 μέτρα  ορατότητας που απαιτούνται
 6. το τοπογραφικό διάγραμμα & σχέδιο μελέτης εισόδου – εξόδου οχημάτων της μηχανικού Μαντώ Γεώργα
 7. Την από Μάρτιιο 2019 δήλωση ανάθεσης του κ. Καραγεώργου Ιωάννη  προς τον κο  Γεώργιο Παπανικολάου Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, για την εκπόνηση μελέτης και επίβλεψης κατασκευής της εισόδου – εξόδου οχημάτων του Εργαστηρίου Παραγωγής Παγοκύβων
 8. Την από Μάρτιο 2019 δήλωση ανάληψης του κου Γεώργιου Παπανικολάου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού της εκπόνησης μελέτης και επίβλεψης κατασκευής της εισόδου – εξόδου οχημάτων, από τον κ. . Καραγεώργου Ιωάννη
 9. Τις υπεύθυνες δηλώσεις του κ. Καραγεώργου Ιωάννη  που επισυνάπτεται με την παρούσα και είναι αναπόσπαστο μέρος της,

και επειδή η είσοδος – έξοδος οχημάτων κατόπιν του ελέγχου των δικαιολογητικών του φακέλου, που πραγματοποιήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σικυωνίων, έχει   μελετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν σήμερα, παρακαλούμε, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας, εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου για αντιπροσωπευτικό όχημα στο Εργαστήριο Παραγωγής Παγοκύβων, με πρόσωπο σε αγροτική οδό, όπως αυτή εμφανίζεται στα σχέδια της υποβληθείσας μελέτης που συνέταξε ο Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Παπανικολάου Γεώργιος  & η Πολιτικός Μηχανικός Μ. Γεώργα  και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης έγκρισης, υπό τις εξής προϋποθέσεις :

 1. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής της εισόδου – εξόδου οχημάτων υποχρεούται να εφαρμόζει πιστά τις εγκεκριμένες μελέτες, να ενημερώνει σε όλα τα στάδια κατασκευής την Υπηρεσία μας και να εκτελεί τις εργασίες σύμφωνα με τις υποδείξεις και τις οδηγίες μας
 2. Η θέση εισόδου –εξόδου των οχημάτων σύμφωνα με την μελέτη, πληροί τα δύο κριτήρια, της ορατότητας και της απόστασης από την συμβολή ή διασταύρωση της δημοτικής οδού, σύμφωνα με το άρθρο 21 (άρθρο 39 του β.δ. 465/1970) του Π.Δ. 118, ΦΕΚ 119Α΄/16-6-2006.
 3. Η δημιουργία άλλης εισόδου και εξόδου οχημάτων-κοινού δεν επιτρέπεται και επιβάλλεται, τηρουμένων των πολεοδομικών διατάξεων, η περίφραξη όλων των πλευρών του γηπέδου εκτός από το τμήμα στο οποίο υφίσταται η είσοδος – έξοδος και το οποίο διευθετείται   με την υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης του ιδιοκτήτη κ. Καραγεώργου Ιωάννη ότι η υπάρχουσα είσοδος της μονάδας «Εργαστήριο Παραγωγής Παγοκύβων»που βρίσκεται επί της πρωτεύουσας δημοτικής οδού Κρηνών –Μουλκίου , θα είναι κλειστή.
 4. Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προς αποφυγή ατυχημάτων, για τα οποία σε περίπτωση που συμβούν αποκλειστική ευθύνη έχουν ο ιδιοκτήτης και ο επιβλέπων μηχανικός.
 5. Η απαρέγκλιτη τήρηση των δεσμεύσεων που αναφέρονται στην προαναφερθείσα Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη, ως απαραίτητη προϋπόθεση ισχύος της παρούσας έγκρισης και της λειτουργίας της εγκατάστασης. Σε περίπτωση παράβασης των δεσμεύσεων η παρούσα δεν ισχύει.
 6. θα ληφθεί μέριμνα για την απορροή των ομβρίων υδάτων της εγκατάστασης με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι βάρος του οδοστρώματος της αγροτικής οδού.
 7. Σε περίπτωση κατασκευής εργασιών βελτίωσης ή διαπλάτυνσης της ανωτέρω οδού ο ιδιοκτήτης υποχρεούται αναντίρρητα με ευθύνη και δαπάνη του να μεταφέρει κ να προσαρμόσει την είσοδο – έξοδο στα νέα κυκλοφοριακά δεδομένα , σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας μας κ μετά από νέα έγκριση.
 8. Σε περίπτωση απαλλοτρίωσης από φορέα της οδού ο ιδιοκτήτης υποχρεούται αναντίρρητα με ευθύνη και δαπάνη του να μεταφέρει & να προσαρμόσει την είσοδο –έξοδο στα νέα δεδομένα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας μας και μετά από νέα έγκριση.
 9. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης όλων των εργασιών μέσα στην ανωτέ ρω προθεσμία ή σε περίπτωση που αλλάζουν οι κυκλοφοριακές συνθήκες της οδού (διαπλάτυνση, ανακατασκευή, κλπ)ή σε περίπτωση μετατροπής του είδους της εγκατάστασης ή προσθήκης νέων εγκαταστάσεων, η παρούσα αίτηση δεν ισχύει και απαιτείται νέα αίτηση (η οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να υποβληθεί πριν την λήξη της τριετούς προθεσμίας) για παράταση ισχύος ή για νέα έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 21, παρ.1 του ΠΔ 118/06.
 10. θα γίνεται με την φροντίδα του ιδιοκτήτη της εγκατάστασης ο καθαρισμός και η συντήρηση του προσώπου του γηπέδου με την αγροτική οδό καθώς και η συντήρηση της σήμανσης που θα τοποθετηθεί.
 11. Να τοποθετηθούν οι προειδοποιητικές πινακίδες:

p-2 «Υποχρεωτική διακοπή πορείας»

Ρ-28 «Απαγορεύεται η δεξιά στροφή» επί της πλευράς εξόδου του οικοπέδου για την ασφαλή έξοδο των οχημάτων,

Ρ-40  «Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση»

 

Οι πινακίδες σήμανσης, που θα τοποθετηθούν βάσει της μελέτης, θα καλύπτονται από τις προδιαγραφές της ΓΓ_Ε (ΦΕΚ 953 Β/24-10-97) και ειδικότερα για πινακίδες με μεμβράνη υψηλής ανακλαστικότητας τύπου ΙΙ της ΠΤΠ – Σ311 (ΦΕΚ954Β/31-12-1996)

 1. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ο ιδιοκτήτης θα πρέπει με νέα αίτηση να απευθυνθεί στην Υπηρεσία μας για τη βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Απόφασης, του θεωρημένου τοπογραφικού διαγράμματος και της τεχνικής περιγραφής.
 2. Η παρούσα έγκριση της εισόδου – εξόδου οχημάτων ισχύει για μία τριετία από σήμερα και για το είδος της εγκατάστασης που αναφέρεται σ’ αυτήν. Αν μετά την παρέλευση της τριετίας από την έγκριση δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής της εγκεκριμένης εισόδου – εξόδου οχημάτων, δίδεται μετά από αίτηση (που υποβάλλεται πριν τη λήξη της αρχικής έγκρισης) εφ’ άπαξ παράταση για την επόμενη τριετία από την έγκριση, εφ’ όσον δεν έχουν αλλάξει οι κυκλοφοριακές συνθήκες της οδού ή υποβάλλεται νέα αίτηση για έγκριση όταν αυτές έχουν αλλάξει (παρ. 5 άρθρου 30 του Β.Δ. 465/1970 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 21 του Π.Δ. 118/06).

Η Υπηρεσία μας διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης αυτής της έγκρισης, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν τροποποιηθεί στοιχεία της διαμόρφωσης εισόδου – εξόδου οχημάτων στην εγκατάσταση.

Η παρούσα έγκριση δεν αποτελεί δικαιολογητικό για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης από οποιαδήποτε Υπηρεσία.

Η Υπηρεσία η οποία θα εκδώσει στο μέλλον την άδεια λειτουργίας της  εγκατάστασης, θα πρέπει σαν απαραίτητο δικαιολογητικό να συμπεριλάβει την απαιτούμενη βεβαίωση της Υπηρεσίας μας για την καλή κατασκευή της εισόδου– εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού

(Άρθρο 32 Β.Δ_. 465/70, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Π.Δ. 118/2006).

 

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ:

Σχέδια της μελέτης εισόδου – εξόδου

 

 

Η μηχανικός

Μαστέλλου Γεωργία

Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε. 6

Ο Δήμαρχος

και με ειδική εντολή

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Παπαβασιλείου Βασίλειος

Πολ. Μηχανικός Π.Ε. 3

 

Με βάση τα παραπάνω  ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την από 01/04/2019 εισήγηση της ΤΥ
 • το επισυναπτόμενο Διάγραμμα,
 • την 11/2019 σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

 

Εγκρίνει, το αίτημα του ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΙΩΑΝΝΗ για χορήγηση άδειας εισόδου-εξόδου οχημάτων επί της αγροτικής οδού, στο Εργαστήριο Παραγωγής Παγοκύβων στην Τ.Κ. Αρχαίας Σικυώνας – Βασιλικού του Δήμου Σικυωνίων, σύμφωνα με τους όρους & προϋποθέσεις που θέτει η ανωτέρω εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας .

 

Τα οχήματα θα ακολουθούν τη ροή που απεικονίζεται στο επισυναπτόμενο Διάγραμμα της Πολιτικού Μηχανικού Αδαμαντία Αθ. Γεώργα και του  Ηλεκτρολόγου Μηχανικού  Παπανικολάου Γεωργίου, όπως αυτό έχει θεωρηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σικυωνίων και συνοδεύει την παρούσα απόφαση.

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 149/2019

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 17/04/2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email