145/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                                                                         ορθή επανάληψη

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 17ης/1. 8. 2022  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης:   145/2022

Περίληψη: Έγκριση της αριθ. 248/2022 σε ορθή επανάληψη απόφασης  Ο.Ε.  με θέμα: «Τροποποίηση  Τεχν. Προγράμματος και Προϋπολογισμού έτους 2022». 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 1η  του μηνός Αυγούστου  έτους 2022 ημέρα Δευτέρα    και ώρα 20:30 συνήλθε σε  τ α κ τ ι κ ή   συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ.11716/28-7-2022, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε  Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος δεν παραβρέθηκε στην συνεδρίαση.   Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 15 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Θελερίτης Γεώργιος  3. Τσολάκος Γεωργιος 4. Σαρχάνης Κων/νος
5 . Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7 Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 8. Σώκος Δημήτριος
9. Λέγγας Μάρκος 10. Γκούμας Σταμάτιος 11. Παπαγεωργίου Δημήτριος 12. Μαστοράκης Δημήτριος
13. Παπαβασιλείου Νικόλαος 14. Χουσελάς  Ευάγγελος 15. Νανοπουλος Βασιλειος  
 

           ΑΠΟΝΤΕΣ: 

 

1. Aλεξόπουλος Βασίλειος

 

2. Μυττάς Ιωάννης

 

3. Κατσιμπούλας Αντώνιος

4. Γαλάνης Βασίλειος 5. Ζάρκος Δημήτριος 6. Τσιόγκας Νικόλαος 7. Δομετίου Βασίλειος
8. Φιακάς Παναγιώτης  9. Συριάνος Κων/νος 10. Μπακόλιας Παναγιώτης 11. Ρουμπέκας Γεώργιος
12. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος      
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
         ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 2. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 3.  Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου)
4. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)      
       
           ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου)  2. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 3. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)
8. Παπαδόπουλος Θεοδος. Ασπροκάμπου) 9. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.      (Κεφαλαρίου) 11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Δρόλιας Πανταζής-Παντελής   (Κυλλήνης) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 17. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Σκούπας Α. (Μποζικών) 22. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
24. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 25. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης) 26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
28. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 29. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 30. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 31. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
32. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου)      
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : Ουδείς.  

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

12ο  Θέμα 

( Ημερήσιας Διάταξης)

Στο 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση της αριθ. 248/2022 σε ορθή επανάληψη απόφασης  Ο.Ε.  με θέμα: «Τροποποίηση  Τεχν. Προγράμματος και Προϋπολογισμού έτους 2022»,  ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

 

  1. Την αριθ. 4/2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση της εκτελεστικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος  έτους 2022 .

 

  1. Την αριθ. 248/2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • τα  παραπάνω αναφερθέντα – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Κατά Πλειοψηφία   

Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Β. Νανόπουλου (ο οποίος ανέφερε ότι μειοψήφησε στην  έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος και του Προϋπολογισμού έτους 2022 και ως εκ τούτου μειοψηφεί και στην τροποποίησή τους).

 

Εγκρίνει:

α)    Την Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος  έτους 2022 ως ακολούθως :

 

(α) 02.30.7323.002

-κατάργηση  έργου-

Οδοποιία Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ                                           

-ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022-100.000,00€

€  100.000,00
  02.30.7331.002

-ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ-

-μείωση ποσού-

Επισκευή-συντήρηση πρώην Δημοτικού Σχολείου  Κοινότητας ΣΟΥΛΙΟΥ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

-ΥΠ. ΕΣ. COVID-19

€    23.999,99

μείωση ποσού κατά 1.000,01€

από 25.000,00€

  02.30.7331.003

-ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ-

-μείωση ποσού-

Επισκευή-συντήρηση Κτιρίων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(πλην Κοινότητας ΣΟΥΛΙΟΥ)

-ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021

€    68.101,56

μείωση ποσού κατά 3.818,44€

από 71.920,00€

  02.30.7323.007-ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ-

-μείωση ποσού-

Οδοποιία Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ

-ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2019

 

€    69.160,00

μείωση ποσού κατά 3.640,00€  από 72.800,00€ 

  02.30.7323.008

-ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ-

-μείωση ποσού-

Οδοποιία Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ

-Από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2019=17.947,96€

-Από ΥΠ. ΕΣ. COVID-19=55.252,04

Τελικό διαμορφωμένο ποσό από χρηματοδοτήσεις

-Από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2019=14.287,95€

-Από ΥΠ. ΕΣ. COVID-19=55.252,04

€    69.539,99

μείωση ποσού κατά 3.660,01€

από 73.200,00€ 

  02.30.7323.014

-ΝΕΟ έργο-

Οδοποιία  Κοινοτήτων ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ και ΨΑΡΙΟΥ   

-Από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022=63.000,00€

€     63.000,00
  02.30.7323.015

-ΝΕΟ έργο-

Οδοποιία  Κοινοτήτων ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ και ΚΥΛΛΗΝΗΣ 

-Από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022=37.000,00€

-Από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2019=  7.300,01€

-Από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021=  3.818,44€

-Από ΥΠ. ΕΣ. COVID-19                                =  1.011,79€

€     49.130,24
(β) 02.30.7323.006

-Κατάργηση  έργου-

Οδοποιία Δ.Ε.ΦΕΝΕΟΥ                                                      

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022=100.000,00€

€    100.000,00
  02.64.7323.005

(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

-Κατάργηση  έργου- μετά τη διάλυση σύμβασης

Οδοποιία Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

-Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010=100.000,00€ και

– Τέλη Διαφήμισης-Κατηγορίας Δ΄- Υπουργείου

Εσωτερικών έτους 2019=19.647,28€

€   119.647,28
  02.64.7323.003

-μείωση ποσού-

Οδοποιία Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (πλην Κοινότητας ΣΙΚΥΩΝΟΣ-ΚΙΑΤΟΥ)   ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

-Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ   ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010=56.156,48€

€     55.480,85

μείωση ποσού κατά 675,63€

από 56.156,48€

  02.30.7323.012

-ΝΕΟ  έργο-

Οδοποιία Κοινότητας ΑΡΧΑΙΑΣ ΦΕΝΕΟΥ                       

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022=69.440,00€

€    69.440,00
  02.64.7323.012

-ΝΕΟ  έργο-

 

Οδοποιία  Κοινότητας ΓΚΟΥΡΑΣ  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

-Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010=53.189,11€

-Από Τέλη Διαφήμισης-Κατηγορίας Δ΄- Υπουργείου

Εσωτερικών έτους 2019=9.823,91€ και

-Από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022=1.986,98€

€    65.000,00
  02.64.7323.013

-ΝΕΟ  έργο-

 

Οδοποιία  Κοινότητας ΜΟΣΙΑΣ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

-Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010=50.000,00€

-Από Τέλη Διαφήμισης-Κατηγορίας Δ΄-

Υπουργείου Εσωτερικών έτους 2019=9.823,91€ και

-Από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022=4.656,09€

€    64.480,00
  02.30.7323.013

-ΝΕΟ  έργο-

Οδοποιία Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ  (πλην Κοινοτήτων ΑΡΧΑΙΑΣ ΦΕΝΕΟΥ, ΓΚΟΥΡΑΣ & ΜΟΣΙΑΣ)

-Από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022=23.916,39€

€    23.916,39

 

 

 

β)    Την Τροποποίηση  Προϋπολογισμού έτους 2022, ως ακολούθως :

(α) Από Κ.Α. 02.30.7323.002 με τίτλο «Οδοποιία Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ»  ποσού  100.000,00€ προερχόμενο από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022 με το ποσό των 100.000,00€ μειώνουμε κατά 100.000,00€ καταργώντας την παραπάνω πίστωση.   Στον Κ.Α. 02.30.7323.014 με   τίτλο «Οδοποιία  Κοινοτήτων ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ και ΨΑΡΙΟΥ»  ποσό  63.000,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022 .
  Από Κ.Α. 02.30.7331.002 με τίτλο «Επισκευή-συντήρηση πρώην Δημοτικού Σχολείου Κοινότητας ΣΟΥΛΙΟΥ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)» ποσού  25.000,00€ προερχόμενο από ΥΠ. ΕΣ. COVID-19,  μειώνουμε κατά 1.000,01€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 23.999,99€. Στον Κ.Α. 02.30.7323.015 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Οδοποιία  Κοινοτήτων ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ και ΚΥΛΛΗΝΗΣ»  ποσό  49.130,24€  δημιουργώντας                     νέα πίστωση προερχόμενη από

 

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022- 37.000,00€

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019-   7.300,01€

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019-   3.818,44€

από ΥΠ. ΕΣ. COVID-19-                                    1.011,79€

  Από Κ.Α. 02.30.7135.014 με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ και Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ του Δήμου Σικυωνίων»  ποσού  37.200,00 € προερχόμενο από ΥΠ. ΕΣ. COVID-19 μειώνουμε κατά 11,78€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 37.188,22 €.
  Από Κ.Α. 02.30.7331.003 με τίτλο «Επισκευή-συντήρηση Κτιρίων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (πλην Κοινότητας ΣΟΥΛΙΟΥ)  -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ-» ποσού  71.920,00€ προερχόμενο από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2021,  μειώνουμε κατά 3.818,44€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 68.101,56€.
  Από Κ.Α. 02.30.7323.007 με τίτλο «Οδοποιία Δ.Ε ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)» ποσού  72.800,00€ προερχόμενο από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2019,  μειώνουμε κατά 3.640,00€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 69.160,00€.
  Από Κ.Α. 02.30.7323.008 με τίτλο «Οδοποιία Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)» ποσού  73.200,00€ προερχόμενο από

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2019-17.947,96€

ΥΠ. ΕΣ. COVID-19-                   55.252,04€

μειώνουμε κατά 3.660,01€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 69.539,99€  προερχόμενο από

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2019-  14.287,95€

ΥΠ. ΕΣ. COVID-19-                     55.252,04€

 

μεταφέρουμε στο σκέλος των εξόδων μέσω                          -Αποθεματικού- το ποσό των 112.130,24€ και συγκεκριμένα:

(β) Από Κ.Α. 02.64.7323.005 με τίτλο «Οδοποιία Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)»  ποσού  119.647,28€ προερχόμενο από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-ΠΔΕ ΥΠΕΣ  ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 –  100.000,00€ Τέλη Διαφήμισης-Κατηγορίας Δ΄-  ΥΠΕΣ 2019- 19.647,28€ μειώνουμε κατά 119.647,28€ καταργώντας την παραπάνω πίστωση, μετά την με αρίθμ. πρωτ. 5724/20-04-2022 Απόφαση Διάλυσης Σύμβασης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας.   Στον Κ.Α. 02.30.7323.012 με   τίτλο «Οδοποιία Κοινότητας ΑΡΧΑΙΑΣ ΦΕΝΕΟΥ»  ποσό  69.440,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022 .

 

 

 

  Από Κ.Α. 02.30.7323.006 με τίτλο «Οδοποιία Δ.Ε.ΦΕΝΕΟΥ» ποσού  100.000,00€ προερχόμενη από (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022, μειώνουμε κατά 100.000,00€ καταργώντας την παραπάνω πίστωση. Στον Κ.Α. 02.64.7323.012 με   τίτλο «Οδοποιία Κοινότητας ΓΚΟΥΡΑΣ»  ποσό  65.000,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-ΠΔΕ ΥΠΕΣ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ0550001-  53.189,11€

Τέλη Διαφήμισης-Κατηγορίας Δ΄- ΥΠΕΣ 2019-             9.823,91€

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022-                         1.986,98€

  Από Κ.Α. 02.64.6662.008 με τίτλο «Προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ)» ποσού  34.419,92€ προερχόμενη από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  –  Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010,  μειώνουμε κατά 2.513,48€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 31.906,44€.

 

Στον Κ.Α. 02.64.7323.013 με   τίτλο «Οδοποιία Κοινότητας ΜΟΣΙΑΣ»  ποσό  64.480,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-ΠΔΕ ΥΠΕΣ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ0550001- 50.000,00€

Τέλη Διαφήμισης-Κατηγορίας Δ΄- ΥΠΕΣ 2019-            9.823,91€

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022-                        4.656,09€

  Από Κ.Α. 02.64.7323.003 με τίτλο «Οδοποιία Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (πλην Κοινότητας ΣΙΚΥΩΝΟΣ-ΚΙΑΤΟΥ)» ποσού  56.156,48€ προερχόμενη από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  –  Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010, μειώνουμε κατά 675,63€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 55.480,85€.

 

μεταφέρουμε στο σκέλος των εξόδων μέσω -Αποθεματικού- το ποσό των 222.836,39€ και συγκεκριμένα:

Στον Κ.Α. 02.30.7323.013 με   τίτλο «Οδοποιία Δ.Ε. ΦΕΝΟΥ (πλην Κοινοτήτων ΑΡΧΑΙΑΣ ΦΕΝΕΟΥ, ΓΚΟΥΡΑΣ & ΜΟΣΙΑΣ)»  ποσό  23.916,39€  δημιουργώντας                       νέα πίστωση προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022 .

 

  1. Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί , την παρούσα απόφαση στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας καθώς και στην Δ/νση  Οικονομικών  Υπηρεσιών του Δήμου για τις δικές τους ενέργειες.

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 145/2022

Ο Πρόεδρος                                 Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 1. 08 .2022

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ          

 

Print Friendly, PDF & Email