142/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 12ης/03.05.2018 ΕΚΤΑΚΤΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 142/2018

Περίληψη : Ορισμός νέας θέσης τοποθέτησης του περιπτέρου της οδού Καλογεροπούλου της Δ.Κ. Σικυώνος – Κιάτου

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, ημέρα Πέμπτη 3 Μαΐου 2018 και ώρα 20:00′ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 4353/02.05.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 17 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2.Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Μαυραγάνη Κυριακή 4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Φιακάς Παναγιώτης 6. Δομετίου Βασίλειος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Ζάρκος Δημήτριος
9. Μπούρης Ευάγγελος 10. Θελερίτης Γεώργιος 11. Κουτρέτσης Σπυρίδων   12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
13. Μυττάς Ιωάννης       14. Πανάγου Αθανάσιος 15. Γεώργας Χρήστος 16. Ρουμπέκας Γεώργιος
17. Νανόπουλος Βασίλειος      
Απόντα
1. Καρακούσης Ευάγγελος 2. Αλεξόπουλος Βασίλειος   3. Χρυσικός Παύλος     4. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β.
5. Σπανός Κωνσταντίνος 6. Κελλάρης Βασίλειος 7. Μπακόλιας Παναγιώτης 8. Ραυτόπουλος Γεώργιος
9. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 10. Λαλιώτης Γεώργιος      
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)  
Απόντες: 1. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) 6. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 11. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)
12. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)      
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1.Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)    
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 13. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
20. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 21. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ουδεμία
         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 4o

       Στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Ορισμός νέας θέσης τοποθέτησης του περιπτέρου της οδού Καλογεροπούλου της Δ.Κ. Σικυώνος – Κιάτου», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, υπενθύμισε στο Συμβούλιο ότι η συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

   Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010.

   Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου, την αριθ. 126/2018 προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε η μετατόπιση του περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού Καλογεροπούλου στη Δ.Κ. Σικυώνος – Κιάτου, στα πλαίσια υλοποίησης των εργασιών του έργου, αποκατάστασης των διατηρητέων κτιρίων αποθηκών Α.Σ.Ο. σύμφωνα με το με αριθ. πρωτ. 2444/9-3-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος πρότεινε στο Συμβούλιο την προσωρινή τοποθέτηση του εν λόγω περιπτέρου στη θέση την οποία αποφάσισε η Επιτροπή ποιότητας Ζωής και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την αριθ. 126/2018 προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ.
  • Την αριθ. 32/2018 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων με την οποία ομόφωνα αποφασίζει και προτείνει την τοποθέτησή του περιπτέρου σε θέση παρακείμενη της υφιστάμενης και συγκεκριμένα απέναντι και βορειοανατολικά επί του πεζοδρομίου της οδού Καλογεροπούλου εντός της Χερσαίας ζώνης Λιμένος Κιάτου .
  • Την αριθ. 10/2018 απόφαση του Συμβουλίου της Δ.Κ. Σικυώνος – Κιάτου με την οποία ομόφωνα αποφασίζει και προτείνει την τοποθέτηση του περιπτέρου βορειοανατολικά του Ειρηνοδικείου Σικυώνος (Κιάτου) .    
  • Την αριθ. 5/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας ζωής, με την οποία ομόφωνα Γνωμοδοτεί και προτείνει την τοποθέτηση του περιπτέρου απέναντι της υφιστάμενης θέσης του και βορειοανατολικά επί του πεζοδρομίου της οδού Καλογεροπούλου εντός της Χερσαίας ζώνης Λιμένος Κιάτου .
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι :

           Α. Ομόφωνα :

Αποδέχεται,το έκτακτο & κατεπείγον της παρούσας συνεδρίασης και του εν λόγω θέματος αυτής    

   σύμφωνα, με τις διατάξεις της §5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

           Β. Κατά Πλειοψηφία :  Μειοψηφούντων των κ.κ. Φαρμάκη Παναγιώτη Πρόεδρο Δ.Κ. Σικυώνος – Κιάτου και του Δημοτικού Συμβούλου κ. Θελερίτη Γεωργίου.

Ο ρ ί ζ ε ι , προσωρινή θέση τοποθέτησης του περιπτέρου της οδού Καλογεροπούλου της Δ.Κ. Σικυώνος – Κιάτου, ιδιοκτησίας Δημητρίου Τζουμάκα, έναντι της υφιστάμενης και βορειοανατολικά επί του πεζοδρομίου της οδού Καλογεροπούλου εντός της Χερσαίας ζώνης Λιμένος Κιάτου .

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 142/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 03.05.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email