141/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 11ης/17.4.2019    Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης: 141/2019

Περίληψη : Αποδοχή Διάθεσης με συμβολικό τίμημα προϊόντων ξύλου από το Κρατικό Εργοστάσιο κατεργασίας ξύλου Καλαμπάκας στην Τ.Κ. Αρχαίας  Φενεού.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 17η  Απριλίου 2019 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 20:00’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε  τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 4339/12.04.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  21 μέλη δηλαδή:

Παρόντες
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων 3. Κουκουμέλης Γεώργιος 4. Μυττάς Ιωάννης
5. Σκαρμούτσος Νικόλαος 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Τσιάνος Ιωάννης
9. Κελλάρη Ιωάννα 10. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 11. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 12. Aλεξόπουλος Βασίλειος
13. Ζάρκος Δημήτριος 14.  Σαρχάνης Κωνσταντίνος 15. Σπανός Κωνσταντίνος 16. Γεώργας Χρήστος
17. Μπακόλιας Παναγιώτης 18. Ρουμπέκας Γεώργιος 19. Κελλάρης Βασίλειος 20. Ραυτόπουλος Γεώργιος
21 .Νανόπουλος Βασίλειος      
Απόντες
1.  Φιακάς Παναγιώτης 2. Καρακούσης Ευάγγελος 3. Μπούρης Ευάγγελος 4. Λαλιώτης Γεώργιος
5. Χρυσικός Παύλος 6. Πανάγου Αθανάσιος    
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες : 1. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 21.Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4.Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)      
       
Απόντες : 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Τσακανίκας Β. (Αρχ. Σικυώνα) 3.ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου)
4. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 5. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
8.Νικολάου Ν. (Σουλίου) 9. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 10. Βρέντας Ι. (Διμηνιού)  
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες : 1. Καλαντζής Π. (Γονούσας)   .
       
Απόντες : 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 5.Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 6. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 7. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
8. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 9. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 10. Σκούπας Α. (Μποζικών) 11. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
12. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 13. Καραχοντζίτης .(Ασπροκάμπου) 14. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 15. Κοτσίρης Β. (Στενού)
16. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 17. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 18. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 19. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
20. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 21. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: 1.     Νανόπουλος Βασ.  (μετά την συζήτηση του 1ου θέματος) , 2. Σαρχάνης Νικ.  (μετά την συζήτηση του 7ου θέματος),

3. Σπανός Κων. (μετά την συζήτηση του 23ου θέματος).

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα 10ο ( Ημερήσιας Διάταξης)

Στο 10ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Αποδοχή Διάθεσης με συμβολικό τίμημα προϊόντων ξύλου από το Κρατικό Εργοστάσιο κατεργασίας ξύλου Καλαμπάκας στην Τ.Κ. Αρχαίας  Φενεού», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λεονάρδου Αναστάσιος εισηγούμενος το θέμα  έθεσε το αρ.πρωτ. 4254 /11-4-2019  έγγραφο του Αντιδημάρχου της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων το οποίο έχει ως εξής:

 

           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

              Αρ. Πρωτ.: 4254

Κιάτο   11/04/2019

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 2

20200 ΚΙΑΤΟ

ΠΛΗΡΟΦ.: Φαρμάκης Χρήστος Αντώνιος

Τηλ.: 2742360151

Fax : 2742021103

Προς:

 

Κ. ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

Κοινοποίηση:

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΘΕΜΑ: Αποδοχή διάθεσης με συμβολικό τίμημα προϊόντων ξύλου από το Κρατικό Εργοστάσιο Κατεργασίας Ξύλου Καλαμπάκας στην Τ.Κ. Αρχ. Φενεού.

Σχετ. : Η με αριθ. πρωτ. 170483/1986/30-1-2019 Απόφαση  του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 

Παρακαλούμε να κάνετε αποδεκτή τη διάθεση με συμβολικό τίμημα προϊόντων ξύλου από το Κρατικό Εργοστάσιο Κατεργασίας Ξύλου Καλαμπάκας στην Τ.Κ. Αρχ. Φενεού, σύμφωνα με τη με αριθ. πρωτ. 170483/1986/30-1-2019 Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος – Γενική Δ/νση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος – Δ/νση Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής – Τμήμα Πιστοποίησης Δασικών Προϊόντων και και Δασοπονικών Μελετών).

Συγκεκριμένα, κατόπιν του με αριθ. πρωτ. 2899/20-3-2018 αιτήματος της Τ.Κ. Αρχ. Φενεού, και του με αριθ. πρωτ. 4979/209643/11-12-2018 εγγράφου του Δασαρχείου Καλαμπάκας, που αφορούσε αίτημα για διάθεση με συμβολικό τίμημα προϊόντων ξύλου από το Κρατικό Εργοστάσιο Κατεργασίας Ξύλου Καλαμπάκας στην Τ.Κ. Αρχ. Φενεού, εκδόθηκε η με αριθ. πρωτ. 170483/1986/30-1-2019 Απόφαση  του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος – Γενική Δ/νση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος – Δ/νση Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής – Τμήμα Πιστοποίησης Δασικών Προϊόντων και Δασοπονικών Μελετών) με την οποία διατίθενται: 5 παγκάκια, 5 καλάθια, 3 πινακίδες χωρίς σκεπή και 5 τραπεζόπαγκοι , συνολικού κόστους 2.995€, σύμφωνα με τη με αριθ. πρωτ. 94504/464/28-6-2004 απόφαση  Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 1057/τ.Β).

Το συμβολικό τίμημα, σύμφωνα με ενημέρωση της υπηρεσίας μας, ανέρχεται στο ποσόν των 141,50€ και 33,96€ (Φ.Π.Α.)

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΥΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα νομοθεσία,
  • τον αρ. πρωτ. 4254 /11-4-2019 έγγραφο του Αντιδημάρχου της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

 

Αποδέχεται, τη διάθεση με συμβολικό τίμημα 141,50€ και 33,96€ (Φ.Π.Α.) προϊόντων ξύλου από το Κρατικό Εργοστάσιο Κατεργασίας Ξύλου Καλαμπάκας στην Τ.Κ. Αρχ. Φενεού σύμφωνα με την ανωτέρου εισήγηση της υπηρεσίας.

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 141/2019

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 17/04/2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

                                                                                          

                                                                                             ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ

 

Print Friendly, PDF & Email