14η/2019 Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ      

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

14η /2019

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Τρίτη 09 Ιουλίου 2019

 

Κιάτο 05.07.2019

αρ. πρωτ.: 7975

                       

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 3852/2010 ΑΡΘΡΟ 75 §3)

ΠΡΟΣ

τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων

 

1. Μυττά Ιωάννη
2. Ζάρκο Δημήτριο
3. Αλεξόπουλο Βασίλειο
4. Μπουζιάνη Βασιλική
5. Σπανό Κωνσταντίνο
6. Κελλάρη Βασίλειο (fax: 2741022144)

 

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την                                         Τρίτη 9η Ιουλίου 2019 και ώρα 11:00’πμ  σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της §6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 

α/α ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ
1.                    Βρέντα Νικολέττα      ΑΑΥ …/2019 Ορισμός δικαστικού επιμελητή για επίδοση εξωδίκου.
2.                    Τσατσάνης  Βασίλειος (1ώρα) ΑΑΥ …/2019 Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. Α235/2017 απόφασης του Δ/κου Εφετείου Τρίπολης.
3.                    Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από την ορισθείσα υπάλληλο  «Χορήγησης ειδικής παροχής, για τους μήνες Μάιο & Ιούνιο 2019, σε ασφαλισμένους του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρ. 22 του Ν. 2646/1998 (Επίδομα παραπληγίας – τετραπληγίας)» (150/2019 ΑΟΕ)
4.                    Καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Αποπεράτωση κοινοτικού Καταστήματος στην ΤΚ Μεγάλου Βάλτου».  (160/2019 ΑΔΣ)
5.                    Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών της αρ. 11/2019 μελέτης & Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού της «Προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του, για το έτος 2019» συνολικού προϋπολογισμού 162.426,85€.
6.                    Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης της προμήθειας «Δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών για ΑμεΑ στη ΔΕ Σικυωνίων». (151/2019 ΑΟΕ)
7.                    Τροποποίηση Π/Υ τρέχοντος έτους.

 

Print Friendly, PDF & Email