139.2023 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ & Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
Print Friendly, PDF & Email