136/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 11ης/05.05.2017 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 136/2017

Περίληψη :

Αδυναμία εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «Εργασίες καθαρισμού Βλάστησης περιαστικών δασών αλσυλλίων και καθαρισμού δασικών δρόμων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 5η Μαΐου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 5773/28.04.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 20 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
  1. Λεονάρδου Αναστάσιος
  2. Σκαρμούτσος Νικόλαος
  3. Μαυραγάνη Κυριακή
    4. Μυττάς Ιωάννης      
5. Τσιάνος Ιωάννης 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων   7. Μπούρης Ευάγγελος 8. Κελλάρη Ιωάννα  
9. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 10. Δομετίου Βασίλειος 11. Χρυσικός Παύλος 12. Ζάρκος Δημήτριος
13. Σπανός Κωνσταντίνος 14. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 15. Ρουμπέκας Γεώργιος 16 Μπακόλιας Παναγιώτης
17. Γεώργας Χρήστος 18. Κελλάρης Βασίλειος 19. Ραυτόπουλος Γεώργιος 20 . Νανόπουλος Βασίλειος
Απόντα                    
1. Θελερίτης Γεώργιος 2. Αλεξόπουλος Βασίλειος   3. Πανάγου Αθανάσιος 4. Φιακάς Παναγιώτης  
5. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 6. Καρακούσης Ευάγγελος 7.Λαλιώτης Γεώργιος    
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες:      
1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού 3. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 4.Νικολάου Ν. (Σουλίου)
5. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 6. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 7. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 8.Βρέντας Ι. (Διμηνιού)
Απόντες:      
1.Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 2. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) 4. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)
5. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 6. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)    
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες:      
1. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 2. Σκούπας Α. (Μποζικών) 3. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 4. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
5. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 6. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 7.Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)  
Απόντες:      
1. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 2. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 3 Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 4. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
5. Κοτσίρης Β. (Στενού) 6. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 7. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 8. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
9. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 10. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 11. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 12. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
13. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 14. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 15. Ρέλιας Α. (Γκούρας)  
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ: Κουτρέτσης Σ. &   Ζάρκος Δ. στο Η΄ θέμα προ Η.Δ. , Σωτηρόπουλος Ι. στο 5ο θέμα Η.Δ. και Σπανός Κ. στο 8ο θέμα Η.Δ.
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: Σπανός Κ., Ραυτόπουλος Γ., Μπακόλιας Π. και Ρουμπέκας Γ. κατά την συζήτηση του 15ου θέματος της Η.Δ., Σαρχάνης Κ. στο 18ο θέμα της Η.Δ. και Νανόπουλος Β. μετά την συζήτηση του 22ου θέματος   Η.Δ.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα Γ’

(προ ημερήσιας Διάταξης )

       Μετά τη συζήτηση του αμέσως προηγουμένου θέματος ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

κ. Αναστάσιος Λεονάρδου πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών,

το Γ’ θέμα προ ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Αδυναμία εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «Εργασίες

καθαρισμού Βλάστησης περιαστικών δασών αλσυλλίων και καθαρισμού δασικών δρόμων

Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

     Το Συμβούλιο Ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγων του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

   Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 3-5-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου η οποία έχει ως εξής:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ Τ. Υ. & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕ-Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚ/ΝΙΩ Ν

 

 

Κιάτο   3-5-2017

 

Πληροφορίες: Β. Κατσιμπούλας

 

ΠΡΟΣ:

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΘΕΜΑ: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «Εργασίες καθαρισμού βλάστησης περιαστικών δασών αλσυλλίων και καθαρισμού δασικών δρόμων Δ. Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ».

Η μορφολογία του Δήμου μας περιλαμβάνει εκτεταμένα περιαστικά δάση και αλσύλλιο εντός του αστικού ιστού.

Προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος εμφάνισης δασικών πυρκαγιών κατά την τρέχουσα περίοδο, πρέπει να γίνουν άμεσα αποκαταστάσεις των δρόμων πρόσβασης και του περιβάλλοντος χώρου αυτών.

Επισημαίνεται επίσης, ότι “…ανεξάρτητα από το ότι προϊόντος του φθινοπώρου ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών κάμπτεται, ωστόσο, παραμένει ισχυρός λόγω του προηγηθέντος θέρους, κατά κανόνα άνυδρης εποχής. Οπότε σε περίπτωση που εμφανίζονται ανάγκες καθαρισμού του οδικού δικτύου ορισμένης περιοχής, προκειμένου να καθίσταται εφικτή η προσέγγιση πυροσβεστικών οχημάτων στο σύνολό του ανά πάσα στιγμή σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, επιβάλλεται για λόγους προληπτικούς να μην αμελείται η εκτέλεση των σχετικώς επιβαλλόμενων εργασιών” (Ελεγκτικό Συνέδριο, Κλιμ. Τμ. IIV, Πράξη 56/2013).

Η εκτέλεση της υπόψη εργασίας δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με τη χρήση ιδίων μέσων του Δήμου μας, γιατί αφενός το υπάρχον εργατοτεχνικό προσωπικό (συγκεκριμένα υπηρετεί ένας μόνιμος χειριστής μηχανημάτων) και τα μηχανήματα έργων του Δήμου δεν επαρκούν.

Για τον λόγο αυτό,                                            Εισηγούμεθα

Η εργασία με τίτλο: «Εργασίες καθαρισμού βλάστησης περιαστικών δασών αλσυλλίων και καθαρισμού δασικών δρόμων Δ. Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ», να εκτελεστεί με τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016.

Το αντικείμενο των παρεχομένων υπηρεσιών αφορά στον καθαρισμό των δρόμων που περιβάλλουν τον αστικό ιστό, καθώς και των αλσυλλίων που βρίσκονται εντός του αστικού χώρου από συσσωρευμένα προϊόντα εκσκαφών, φυτικών γαιών κλπ, με χρονική διάρκεια έως το τέλος της αντιπυρικής περιόδου (31-10-2017).

 

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Βασίλειος Παπαβασιλείου

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την από 3-5-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα

             πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  

1.Ομόφωνα:

Θεωρείτο θέμα έκτακτο και κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις της §7 του άρθρου 67 του

       Ν.3852/2010.

2. Κατά Πλειοψηφία:{Μειοψηφούντος του Δημοτ. Συμβούλου κ. Β. Νανόπουλου }

Εγκρίνει: α) Την αδυναμία εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «Εργασίες καθαρισμού βλάστησης περιαστικών δασών ,αλσυλλίων και καθαρισμού δασικών δρόμων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, για τους λόγους που αναλυτικά περιγράφονται στην ανωτέρω εισήγηση.

β) Η παραπάνω εργασία θα εκτελεστεί με τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016.

γ) Το αντικείμενο των παρεχομένων υπηρεσιών αφορά στον καθαρισμό βλάστησης περιαστικών δασών, των αλσυλλίων που βρίσκονται εντός του αστικού χώρου, καθώς και των δασικών δρόμων που περιβάλλουν τον αστικό ιστό, από συσσωρευμένα προϊόντα εκσκαφών, φυτικών γαιών κλπ, με χρονική διάρκεια έως το τέλος της αντιπυρικής περιόδου (31-10-2017).

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 136/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 5 Μαΐου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email