132/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 11ης/17.4.2019 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης: 132/2019

Περίληψη : Επί αιτήματος της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ν. Κορινθίας περί, παραχώρησης χρήσης του πρώην Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ. Αρχ. Σικυώνας – Βασιλικού για την μεταφορά της αποθήκης των ανασκαφών της «Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας» και την αποθήκευση των ευρημάτων του αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας Σικυώνας .

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 17η  Απριλίου 2019 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 20:00’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε  τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 4339/12.04.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  21 μέλη δηλαδή:

Παρόντες
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων 3. Κουκουμέλης Γεώργιος 4. Μυττάς Ιωάννης
5. Σκαρμούτσος Νικόλαος 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Τσιάνος Ιωάννης
9. Κελλάρη Ιωάννα 10. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 11. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 12. Aλεξόπουλος Βασίλειος
13. Ζάρκος Δημήτριος 14.  Σαρχάνης Κωνσταντίνος 15. Σπανός Κωνσταντίνος 16. Γεώργας Χρήστος
17. Μπακόλιας Παναγιώτης 18. Ρουμπέκας Γεώργιος 19. Κελλάρης Βασίλειος 20. Ραυτόπουλος Γεώργιος
21 .Νανόπουλος Βασίλειος      
Απόντες
1.  Φιακάς Παναγιώτης 2. Καρακούσης Ευάγγελος 3. Μπούρης Ευάγγελος 4. Λαλιώτης Γεώργιος
5. Χρυσικός Παύλος 6. Πανάγου Αθανάσιος    
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες : 1. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 21.Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
  4.Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)    
Απόντες : 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Τσακανίκας Β. (Αρχ. Σικυώνα) 3.ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου)
4. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 5. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
8.Νικολάου Ν. (Σουλίου) 9. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 10. Βρέντας Ι. (Διμηνιού)  
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες : 1. Καλαντζής Π. (Γονούσας)   .
Απόντες : 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 5.Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 6. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 7. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
8. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 9. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 10. Σκούπας Α. (Μποζικών) 11. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
12. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 13. Καραχοντζίτης .(Ασπροκάμπου) 14. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 15. Κοτσίρης Β. (Στενού)
16. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 17. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 18. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 19. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
20. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 21. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: 1.   Νανόπουλος Βασ.  (μετά την συζήτηση του 1ου θέματος) , 2. Σαρχάνης Νικ.  (μετά την συζήτηση του 7ου θέματος),

3. Σπανός Κων. (μετά την συζήτηση του 23ου θέματος).

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα 1ο

Ημερήσιας Διάταξης

Στο 1ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Επί αιτήματος της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ν. Κορινθίας περί, παραχώρησης χρήσης του πρώην Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ. Αρχ. Σικυώνας – Βασιλικού για την μεταφορά της αποθήκης των ανασκαφών της «Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας» και την αποθήκευση των ευρημάτων του αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας Σικυώνας»,  ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

 

Α.  Την από 29-11-2018 πρόταση της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ν.  Κορινθίας,

 

Β.  Την από 8-11-2018 εισήγηση του Παν/μίου Θεσσαλίας που υπογράφεται από τον υπεύθυνο των ανασκαφών καθηγητή κ. Λώλο.

 

Γ.  Την αριθ. 2/2019  απόφαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας   Αρχαίας Σικυώνας- Βασιλικού,  με την οποία ομόφωνα γνωμοδοτεί στην μη παραχώρηση  του εν λόγω Δημοτικού Σχολείου .

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος ανέφερε τα παρακάτω:

«….Για εμένα προσωπικά,  τον κ. Δομετιου  και την  Τοπική Κοινότητα Αρχαίας Σικυώνας- Βασιλικού,  το Θέμα της έδρας του Δημοτικού Σχολείου παραμένει ανοιχτό,  όχι βέβαια από στείρο τοπικισμό,  αλλά,  γιατί πιστεύουμε πως είναι ο πλέον κατάλληλος χώρος για τα παιδιά μας. Είναι γεγονός ότι όσο το κτίριο του πρώην Δημοτικού Σχολείου παραμένει κλειστό,  απαξιώνεται  και υποβαθμίζεται κατασκευαστικά.

Η πρόταση να λειτουργήσει ως εκθετήριο και βιωματικό εργαστήριο επεξεργασίας αρχαιολογικών ευρημάτων, σε συνδυασμό με τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό, θα αποτελέσει πόλο επισκεψημότητας, ιδιαίτερα από μαθητές σχολείων και θα αναβαθμίσει με τη βοήθεια και του Δήμου την αισθητική του κτιρίου.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω προτείνω να παραχωρηθεί η χρήση για το σκοπό που αναφέρεται στα σχετικά έγγραφα του Παν/μίου Θεσσαλίας και της Εφορίας Αρχαιοτήτων Κορινθίας. Η παραχώρηση αίρεται πάραυτα  με τη μεταφορά της έδρας του Δημοτικού  Σχολείου Μουλκίου-Βασιλικού στην Αρχαία Σικυώνα».

 

Με βάση τα παραπάνω  ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

  • Την ισχύουσα νομοθεσία,
  • την από 29-11-2018 πρόταση της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ν. Κορινθίας ,
  • την από 8-11-2018 εισήγηση του Παν/μίου Θεσσαλίας
  • την αριθ. 2/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Τ. Κ.  Αρχαίας Σικυώνας- Βασιλικού
  • την πρόταση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Κατά Πλειοψηφία

Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Σπανού Κων/νου ο οποίος έδωσε λευκή ψήφο .

 

 

  1. Εγκρίνει, το αίτημα της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ν. Κορινθίας και συγκεκριμένα, την παραχώρησης χρήσης του πρώην Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ. Αρχ. Σικυώνας – Βασιλικού για την μεταφορά της αποθήκης των ανασκαφών της «Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας» και την αποθήκευση των ευρημάτων του αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας Σικυώνας .

 

  1. Η εν λόγω παραχώρηση αίρεται  με τη μεταφορά της έδρας του Δημοτικού  Σχολείου Μουλκίου-Βασιλικού στην Τ.Κ. Αρχαία  Σικυώνα- Βασιλικού».

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 132/2019

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 17/04/2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email