13η/2023 Πρόσκληση έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Κιάτο 12/ΑΠΡΙΛΙΟΥ/2023

                                        Αριθ. Πρωτ. 6969

Κιάτο   12-4-2023

                                    13η/2023

έκτακτη συνεδρίαση

Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ  12.4.2023

Η παρούσα γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως*

* λόγω καταληκτικών ημερομηνιών

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6)

v  τα τακτικά μέλη τις Οικονομικής Επιτροπής
1) Δομετίου Β. 2) Ζάρκο Δ. 3) Ζαχαρόπουλο Ν. 4) Μαστοράκη  Δ. 5) Μυττάς Ι. 6) Σωτηρόπουλο Ι.
v  τους προέδρους των κοινοτήτων

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα την Μ. Τετάρτη 12η Απριλίου 2023 και ώρα 13.00’μμ για τη συμμετοχή σας, σε έκτακτη συνεδρίαση τις Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133), προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Ο πρόεδρος

 

Γεώργιος Τσολάκος

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 02.00.6434.001  του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους  2023 µε τίτλο «Δαπάνες Εγκαινίων», για την πραγματοποίηση εκδήλωσης εγκαινίων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης  στην Κοινότητα Κιάτου.

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email