13η/2020 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ                                  

                                                                                                            13η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  15-12-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Κιάτο 10-12-2020

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                    Aριθ. Πρωτ: 305

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩN

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(Ν.Π.Δ.Δ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης

 

 1. Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλική
 2. Δομετίου Βασίλειος
 3. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 4. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 5. Γκούμας  Σταμάτιος
 6. Μπόκιας Βασίλειος
 7. Τσαμαντά Ελένη
 8. Πάτσιου Ιωάννα
 9. Βαφειαδάκης Αριστείδης
 10. Καλφαντή Βασιλική
 11. Αθανασούλη Ελένη
 12. Ρουμελιώτη Βασιλική
 13. Ζάρκο Ευάγγελο

 

Καλείστε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων, -μέσω τηλεφώνου- που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 15 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου(ΠΝΠ)«Κατεπείγον μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid -19 και την ανάγκη περιορισμού της διάδοσης» ΦΕΚ Α’55/11-03- 2020, την υπ’ αριθ. πρωτ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και του άρθρου 43 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ Α’ 75/30-3-2020)  και 40/2020 εγκύκλιο  του Υπουργείου Εσωτερικών και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/2010 όπως αυτές τροποποιήθηκαν για την λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα.

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Εξουσιοδότηση Διευθυντών για κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών της Σχολικής Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων, χορήγησης ηλεκτρονικών κωδικών και διατήρησης μετρητών για το έτος 2021.
 2. Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση των σχολικών μονάδων α) 2ο Δημοτικό σχολείο και 5ο Νηπιαγωγείου Κιάτου,  β) Δημοτικό Σχολείο Πασίου.
 3. Περί αποδοχής ποσού 32.365,00 € προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως (Δ΄ κατανομή) λειτουργικών δαπανών έτους 2020 και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα συμβούλια των  Σχολικών Κοινοτήτων  της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής  Επιτροπής

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

 

Ιωάννης  Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email