129/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                 ορθή επανάληψη

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 10ης/10-6-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου

( Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών).

 

Αρ. Απόφασης:  129/2020

Περίληψη: Έγκριση της αριθ. 115/2020 σε ορθή επανάληψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Υποχρεωτική Τροποποίηση Προϋπολογισμού – Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων και Ο.Π.Δ. τρέχοντος έτους για τακτοποίηση της ΟΜΑΔΑΣ  ΕΣΟΔΩΝ  Ι και  ΙΙ  καθώς και του χρηματικού Υπολοίπου της 31- 12-2019

 

Στο  Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10η  Ιουνίου  του έτους 2020 ημέρα Τετάρτη  ώρα  έναρξης 20:00’ μ.μ συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή    Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών)το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 4418/5-6-2020 , έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε .  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  22 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Τσολάκος Γεωργιος 4. Ζάρκος Δημήτριος
5. Φιακάς Παναγιώτης 6. Τσιόγκας Νικόλαος 7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 8. Aλεξόπουλος Βασίλειος
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Λέγγας Μάρκος 11. Συριάνος Κων/νος 12.Γαλάνης Βασίλειος
13. Γκούμας Σταμάτιος 14. Μαστοράκης Δημήτριος 15. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 16. Παπαγεωργίου Δημήτριος
17. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 18. Παπαβασιλείου Νικόλαος 19. Μπακόλιας Παναγιώτης 20. Κατσιμπούλας Αντώνιος
21. Χουσελάς  Ευάγγελος 22.Νανόπουλος Βασίλειος    
ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Θελερίτης Γεώργιος 2. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 3. Κουτρέτσης Σπυρίδων
4. Σώκος Δημήτριος 5. Ρουμπέκας Γεώργιος    
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 3. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 2.  Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

3. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος

(Ασπροκάμπου)

4. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου)

 

5. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)

 

6. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 7. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
8. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 9. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

10. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 11. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
12. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας)

 

14. Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου) 15. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
16. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 17. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 18. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 19. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

20. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

21. Κοτσίρης Β. (Στενού) 22. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 23. Σκούπας Α. (Μποζικών)
24. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 25. Παναγόπουλος (Πανοράματος) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
28. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 29. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 30. Τρίμης Αναστ. (Κλημεντίου). 31.Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)
32. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 33. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)    
       

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η Τακτική Υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων  κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των

πρακτικών.

 

 

Θέμα  18ο

 

Στο 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο : «Έγκριση της αριθ. 115/2020 σε ορθή επανάληψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Υποχρεωτική Τροποποίηση Προϋπολογισμού – Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων και Ο.Π.Δ. τρέχοντος έτους για τακτοποίηση της ΟΜΑΔΑΣ  ΕΣΟΔΩΝ  Ι και  ΙΙ  καθώς και του χρηματικού Υπολοίπου της 31- 12-2019»,  ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος, εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθ. 115/2020 σε ορθή επανάληψη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  η οποία έχει ως ακολούθως :

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ορθή επανάληψη

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

11/05.06.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 Αρ. Απόφασης

115/2020

  Θέμα: Υποχρεωτική τροποποίηση Προϋπολογισμού – Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων & ΟΠΔ τρέχοντος έτους για τακτοποίηση της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ  Ι και ΙΙ καθώς και του Χρηματικού Υπολοίπου της 31-12-2019.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα  Παρασκευή 5η Ιουνίου 2020 και ώρα 11:00’ πμ  συνήλθε σε  ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4256/01.06.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Στη συνεδρίαση συμμετείχε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν – 6 – ήτοι,

 

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Τσολάκος Γεώργιος 3.Ζάρκος Δημήτριος 4. Λέγγας Μάρκος
  5.Σωτηρόπουλος Ι. 6.Ρουμπέκας Γεώργιος    
απόντες : 1.Μυττάς Ιωάννης      

 

1ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

«Υποχρεωτική τροποποίηση Προϋπολογισμού– Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων &

ΟΠΔ τρέχοντος έτους για τακτοποίηση της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ  Ι και ΙΙ

καθώς και του Χρηματικού Υπολοίπου της 31-12-2019»

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, την από 29/05/2020 σε ορθή επανάληψη υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, με το οποίο προτείνει την τροποποίηση του προϋπολογισμού – Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων & ΟΠΔ, τρέχοντος έτους, όπως παρουσιάζονται στο αποφασιστικό μέρος, για την τακτοποίηση της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ  Ι και ΙΙ καθώς και του Χρηματικού Υπολοίπου της 31-12-2019.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 1. τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 2. τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 3. τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 4. την 364/2019 απόφαση ΔΣ (6ΧΑΒΩ1Θ-Λ4Β) «Τεχνικό Πρόγραμμα»
 5. την 376/2019 απόφαση ΔΣ (6ΔΙΤΩ1Θ-Ο84) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2020»
 6. την 16091/2020 (ΩΑΓΛΟΡ1Φ-Χ96) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης
 7. το από 29/05/2020 σε ορθή επανάληψη υπηρεσιακό σημείωμα της αρμόδιας Υπηρεσίας,
 8. τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μειοψηφούντος του Λέγγα Μάρκου

 

Α. Τροποποιεί τον Προϋπολογισμό– Τεχνικό Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων & ΟΠΔ τρέχοντος έτους, ως κάτωθι:

ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι

Αναμορφώνει τον π/υ έτους 2020 με μείωση στο σκέλος των εσόδων της ΟΜΑΔΑΣ Ι κατά 32.159,09€

Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Εγκεκριμένος Ποσό Αναμόρφωσης ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
06.00.0111.001 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ) 80.000,00 0,00 80.000,00
06.00.0113 Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΔΚΚ) 2.938,00 0,00 2.938,00
06.00.0122.001 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις και παζάρια (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 24.000,00 2.159,09 21.840,91
06.00.0122.002 Ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος από τους προσερχόμενους στο χώρο της Λαϊκής Αγοράς ΚΙΑΤΟΥ πωλητές Επαγγελματίες-Παραγωγούς) Ν.4264/2014 6.337,50 0,00 6.337,50
06.00.0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 50.000,00 15.000,00 35.000,00
06.00.0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 2.045.145,60 0,00 2.045.145,60
06.00.0313 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 820,00 0,00 820,00
06.00.0331.001 Τέλη Άρδευσης γεωτρήσεων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ 35.000,00 2.867,20 32.132,80
06.00.0331.002 Τέλη Άρδευσης πηγών Κεφαλαρίου Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ 2.240,00 0,00 2.240,00
06.00.0331.003 Τέλη αρδευτικού έργου Λαύκας-Καστανιάς-Δροσοπηγής Δ.Ε.ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ 12.800,00 0,00 12.800,00
06.00.0331.004 Πάγιο άρδευσης δικτύου Λαύκας-Καστανιάς-Δροσοπηγής Δ.Ε.ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ 7.000,00 0,00 7.000,00
06.00.0332 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως 9.000,00 0,00 9.000,00
06.00.0411 Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου 22.000,00 0,00 22.000,00
06.00.0412 Δικαίωμα ενταφιασμού 3.500,00 0,00 3.500,00
06.00.0413 Δικαίωμα ανανέωσης (παράταση χρόνου ταφής) 60.000,00 4.204,39 55.795,61
06.00.0417.002 Λοιπά έσοδα από νεκροταφεία 400,00 0,00 400,00
06.00.0441.001 Τέλη ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) 120.000,00 0,00 120.000,00
06.00.0451 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) 100,00 0,00 100,00
06.00.0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) 8.000,00 0,00 8.000,00
06.00.0461.001 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων -ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ- (άρθρο 3 Ν 1080/80) 2.000,00 0,00 2.000,00
06.00.0461.002 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων -ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ- (άρθρο 3 Ν 1080/80) 12.000,00 0,00 12.000,00
06.00.0461.004 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων -ΠΑΝΗΓΥΡΙ, ΕΜΠΟΡΙΟ κ.λ.π.-  (άρθρο 3 Ν 1080/80) 200,00 0,00 200,00
06.00.0463 Δικαίωμα εμπορίας ποσίμων υδάτων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (άρθρο 2 Ν 1080/80, άρθρο 26 Ν 1828/89, άρθρο 57 Ν 2218/94, άρ. 23 ν. 4255/2014) 15.000,00 0,00 15.000,00
06.00.0511 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) 220.000,00 0,00 220.000,00
06.00.0522 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) 1.500,00 0,00 1.500,00
06.00.0529.002 Έσοδα συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα “ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ” 600,00 0,00 600,00
06.00.0713.001 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΔΚΚ) 5.000,00 0,00 5.000,00
06.00.0714 Έσοδα από την διάθεση δασικών προϊόντων του δημοσίου (άρθρο 37 ΝΔ 4260/62) 2.000,00 0,00 2.000,00
06.00.0719.001 Τέλη Διέλευσης, Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης (Άρθρο 28 Ν.4070/2012) 1.200,00 0,00 1.200,00
06.00.0719.002 Έσοδα λειτουργίας συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων Δήμου Σικυωνίων 7.150,00 0,00 7.150,00
06.00.0719.003 Έσοδα από την σύμβαση συλλογής εγκατελελειμμένων οχημάτων 8.000,00 0,00 8.000,00
06.00.0719.004 Έσοδα από παράβολα για τις άδειες παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών υπαιθρίου εμπορίου 1.000,00 0,00 1.000,00
06.00.1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 20.000,00 0,00 20.000,00
06.00.1512 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 30.000,00 0,00 30.000,00
06.00.1519 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 7.000,00 0,00 7.000,00
06.00.1625 Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υποχρέων, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων (άρθρο 26 ν. 1828/1989) 7.000,00 0,00 7.000,00
06.00.1694 Έσοδα των δήμων από την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας σε τρίτους 10.000,00 0,00 10.000,00
06.00.1699.002 Έσοδα από Δικαστικές αποφάσεις 300,00 0,00 300,00
06.00.1699.004 Έσοδα από την ανακύκλωση ηλεκτρονικών συσκευών 139,20 0,00 139,20
06.00.2111.001 Από τέλη καθαριότητας 27.825,72 0,00 27.825,72
06.00.2111.002 Από φόρους ηλεκτροδοτούμενων χώρων 1.500,00 0,00 1.500,00
06.00.2113.001 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαίωματα άρδευσης προηγούμενου έτους Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 50.000,00 0,00 50.000,00
06.00.2113.002 Τακτικά έσοδα από άρδευση αρδευτικού έργου Λαύκας-Καστανιάς-Δροσοπηγής Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ προηγούμενου έτους 16.000,00 0,00 16.000,00
06.00.2113.004 Τακτικά έσοδα από άρδευση πηγών Κεφαλαρίου (υδραύλακες) προηγούμενου έτους Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ 2.000,00 0,00 2.000,00
06.00.2113.010 Τακτικά έσοδα από άρδευση γεωτρήσεων παρελθόντων ετών Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ 40.000,00 0,00 40.000,00
06.00.2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 1.500,00 0,00 1.500,00
06.00.2119.001 Τέλη Διέλευσης, Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης (Άρθρο 28 Ν.4070/2012), προηγούμενου έτους 1.000,00 0,00 1.000,00
06.00.2119.004 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων 870,00 0,00 870,00
06.00.2119.005 Ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος από τους προσερχόμενους στο χώρο της Λαϊκής Αγοράς ΚΙΑΤΟΥ πωλητές (Επαγγελματίες-Παραγωγούς) Ν.4264/2014, παρελθόντων ετών 3.000,00 0,00 3.000,00
06.00.2119.009 Από τέλη Νεκροταφείου παρελθόντων ετών Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 4.000,00 0,00 4.000,00
06.00.2119.014 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων παρελθόντων ετών,  των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) 20.000,00 0,00 20.000,00
06.00.2119.018 Δικαίωμα εμπορίας ποσίμων υδάτων Π.Ο.Ε.  Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (άρθρο 2 Ν 1080/80, άρθρο 26 Ν 1828/89, άρθρο 57 Ν 2218/94) 3.000,00 0,00 3.000,00
06.00.2119.024 Τέλη Κατάληψης Κοινοχρήστων παρελθόντων ετών Δ.Ε. Σικυωνίων 1.500,00 0,00 1.500,00
06.00.2211.005 Κ.Ο.Κ. – Παράνομες Σταθμεύσεις – Τροχαίες Παραβάσεις (Π.Ο.Ε.) 35.000,00 7.928,41 27.071,59
    3.046.566,02 32.159,09 3.014.406,93

 

ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ

Αύξηση κατά 395.008,53€ ως προς τους ΚΑ της ομάδας 32

(συνολικό ποσό που πρέπει να εγγραφεί είναι 3.617.156,18€):

Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Π/Υ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Π/Υ ΚΛΕΙΣΙΜΟ       31-12-2019 ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 2020 ΔΙΑΦΟΡΑ             (+ / -)
06.00.3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 40.195,80 128.087,34 87.891,54
06.00.3212.001 Τέλη και Δικαιώματα Υδρευσης Δ.Ε. Στυμφαλίας 136.636,62 130.937,84 -5.698,78
06.00.3212.002 Τέλη και Δικαιώματα Υδρευσης Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ 113.203,11 107.076,00 -6.127,11
06.00.3212.004 ΠΟΕ Παγίου ύδρευσης Φενεού 6.490,00 6.185,99 -304,01
06.00.3213.001 Τέλη και Δικαιώματα Αρδευσης Δ.Ε. Σικυωνίων 204.367,87 223.082,12 18.714,25
06.00.3213.002 Τέλη και Δικαιώματα Αρδευσης Δ.Ε. Στυμφαλίας 193.964,50 203.871,45 9.906,95
06.00.3215.001 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Δ.Ε. Σικυωνίων 127.441,65 139.579,39 12.137,74
06.00.3215.002 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Δ.Ε. Στυμφαλίας 1.729,79 1.646,08 -83,71
06.00.3216.001 Τέλη Αγροτικής Οδοποιϊας Δ.Ε. Σικυωνίων 3.241,32 3.241,32 0,00
06.00.3216.002 Τέλη Πολεοδομικών Παρεμβάσεων  Ν.1828/89 25.440,00 25.440,00 0,00
06.00.3216.003 Εισφορά για Αγροτική Οδοποιϊα ετών 2006 & 2007 Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ 12.495,08 12.137,36 -357,72
06.00.3217.001 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) 142.262,60 165.879,25 23.616,65
06.00.3217.002 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) 81.100,18 78.417,87 -2.682,31
06.00.3218.001 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων ΔΕ Σικυωνίων 408.771,09 430.669,08 21.897,99
06.00.3219.001 Εσοδα από Νεκροταφεία (Παραχ. Τάφου, Διατήρηση Τάφου, Διαμόρφωση Τάφου, Αδεια  Ταφής) 172.261,17 210.492,91 38.231,74
06.00.3219.002 Μισθώματα Βοσκήσιμων Εκτάσεων 13.800,93 13.506,50 -294,43
06.00.3219.003 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ) 202.686,17 297.769,84 95.083,67
06.00.3219.004 Τέλη Κοινοχρήστων χώρων (πεζοδρόμια, κ.λ.π) 78.509,60 75.760,64 -2.748,96
06.00.3219.005 Δικαιώματα Χρήσεως Λαϊκών  Αγορών 14.279,45 19.342,82 5.063,37
06.00.3219.011 Έσοδα από Νεκροταφεία Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ 5.445,98 5.184,69 -261,29
06.00.3219.012 Μισθώματα Βοσκήσιμων Εκτάσεων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ 17.678,97 17.249,84 -429,13
06.00.3219.014 Τέλη κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Στυμφαλίας 1.760,82 1.760,82 0,00
06.00.3219.017 Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης Δ.Ε. Στυμφαλίας 10.867,51 12.258,87 1.391,36
06.00.3219.019 Δικαίωμα εμπορίας πόσιμων υδάτων  Δ.Ε. Στυμφαλίας 57.700,85 53.969,99 -3.730,86
06.00.3219.021 Έσοδα από Νεκροταφεία Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ 13.779,14 12.871,77 -907,37
06.00.3219.023 Δικαίωμα βοσκής Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ 24.542,79 23.728,44 -814,35
06.00.3221.002 Κ.Ο.Κ – Παράνομες Σταθμεύσεις – Τροχαίες  Παραβάσεις 840.312,09 884.200,88 43.888,79
06.00.3221.003 Πρόστιμα από λοιπές παραβάσεις ΤΑΠ, 2%, Κοιν. Χώροι) 159.732,30 170.229,15 10.496,85
06.00.3222.001 Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα 739,80 9.919,11 9.179,31
06.00.3222.002 Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υποχρέων,  λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων (άρθρο 26 ν. 1828/1989) 94.525,98 113.275,65 18.749,67
06.00.3222.005 Έσοδα των δήμων από την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας σε τρίτους 16.184,49 39.383,17 23.198,68
Γενικά Σύνολα : 3.222.147,65 3.617.156,18 395.008,53

 

Αύξηση κατά 354.238,61€  ως προς τους Κ.Α. του 8511

(συνολικό ποσό που πρέπει να εγγραφεί είναι 3.415.917,77€):

Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (+/-) ΔΙΑΜΟΡ/ΝΤΑ
00-8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 2.495.962,94 209.273,62 2.705.236,56
20-8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 37.535,10 86.352,30 123.887,40
25-8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 352.888,82 25.754,00 378.642,82
45-8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 175.292,30 32.858,69 208.150,99
  ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 3.061.679,16 354.238,61 3.415.917,77
Κ.Α. ΠΟΣΟ 32      ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ ΒΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΟ Π/Υ 2020

ΟΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ

ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ 8511 3.617.156,18 201.238,41 3.415.917,77 3.061.679,16 354.238,61
02.20.8511 128.087,34 4.199,94 123.887,40 37.535,10 86.352,30
02.25.8511 426.953,57 48.310,75 378.642,82 352.888,82 25.754,00
02.45.8511 228.549,37 20.398,38 208.150,99 175.292,30 32.858,69
02.00.8511 2.833.565,90 128.329,34 2.705.236,56 2.495.962,94 209.273,62

 

Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού

Από τις αυξομειώσεις έχει προκύψει μείωση των εσόδων της υπηρεσίας κατά 76.361,97 € ως εξής:

Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ Προϋπολογισμός 2020 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΥΞΗΣΗ – ΜΕΙΩΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ
0311 2.045.145,60   2.045.145,60
0313 820,00   820,00
2111.001 27.825,72   27.825,72
3211 40.195,80 87.891,54 128.087,34
Χ.Υ. (5111) 396.980,54 -201.788,61 195.191,93
ΣΥΝΟΛΟ 2.510.967,66 -113.897,07 2.397.070,59

Στο σκέλος των εξόδων αυξάνεται ο Κ.Α. 20-8511 κατά 86.352,30 € και ο Κ.Α. 20-6263.002 κατά 1.539,24 €, και μειώνονται οι:  Κ.Α. 20-6063.004  κατά  6.221,07 € ,  Κ.Α. 20-6211.001 κατά  37.535,10 € Κ.Α. 20-6635.001  κατά 9.548,00€ , Κ.Α. 20-6721.002  κατά 46.117,76€ , Κ.Α. 20-8113.001  κατά 82.366,68€ και Κ.Α. 20-8116.010  κατά 20.000,00€  προκειμένου να παραμείνει ισοσκελισμένη.

 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ Κ. Α. Π.  ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΣΕ ΧΡΗΜ/ΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚ/ΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (5111) ΑΝΤ/ΔΟΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 1η  & 2η ΑΝΑΜ/ΣΗ ΣΥΝΟΛΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1η ΑΝΑΜ/ΣΗ 3η ΑΝΑΜ/ΣΗ ΣΥΝΟΛΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 3η ΑΝΑΜ/ΦΩΣΗ
02.20.6011       590.000,00 590.000,00   590.000,00   590.000,00
02.20.6012       2.000,00 2.000,00   2.000,00   2.000,00
02.20.6021 70.000,00 0,00     70.000,00   70.000,00   70.000,00
02.20.6022 2.000,00 0,00     2.000,00   2.000,00   2.000,00
02.20.6041       55.000,00 55.000,00  27.752,00 82.752,00   82.752,00
02.20.6042.001       2.000,00 2.000,00   2.000,00   2.000,00
02.20.6051.001       26.000,00 26.000,00   26.000,00   26.000,00
02.20.6051.002       40.000,00 40.000,00   40.000,00   40.000,00
02.20.6051.003       20.000,00 20.000,00   20.000,00   20.000,00
02.20.6051.005       65.000,00 65.000,00   65.000,00   65.000,00
02.20.6052.001 14.000,00 0,00     14.000,00   14.000,00   14.000,00
02.20.6052.002 5.000,00 0,00     5.000,00   5.000,00   5.000,00
02.20.6052.003 4.000,00 0,00     4.000,00   4.000,00   4.000,00
02.20.6052.004 3.000,00 0,00     3.000,00   3.000,00   3.000,00
02.20.6054.001       16.000,00 16.000,00  8.189,62 24.189,62   24.189,62
02.20.6063.002       5.000,00 5.000,00   5.000,00   5.000,00
02.20.6063.003     25.000,00   25.000,00   25.000,00   25.000,00
02.20.6063.004     8.000,00 0,00 8.000,00 -1.778,93 6.221,07 -6.221,07 0,00
02.20.6063.006       20.000,00 20.000,00   20.000,00   20.000,00
02.20.6151.001       50.000,00 50.000,00   50.000,00   50.000,00
02.20.6211.001     53.531,60 732.099,03 785.630,63   785.630,63  -37.535,10 748.095,53
02.20.6252       1.500,00 1.500,00   1.500,00   1.500,00
02.20.6253       9.152,00 9.152,00   9.152,00   9.152,00
02.20.6262.001     24.800,00 0,00 24.800,00   24.800,00   24.800,00
02.20.6262.002     24.800,00 0,00 24.800,00   24.800,00   24.800,00
02.20.6263.002       100.000,00 100.000,00   100.000,00  1.539,24 101.539,24
02.20.6265.001       4.000,00 4.000,00   4.000,00   4.000,00
02.20.6322       5.500,00 5.500,00   5.500,00   5.500,00
02.20.6331.001       1.300,00 1.300,00   1.300,00   1.300,00
02.20.6422       2.000,00 2.000,00   2.000,00   2.000,00
02.20.6633       4.000,00 4.000,00   4.000,00   4.000,00
02.20.6635.001     9.548,00   9.548,00 0,00 9.548,00 -9.548,00 0,00
02.20.6635.002       10.000,00 10.000,00   10.000,00   10.000,00
02.20.6641.001     23.557,10   23.557,10   23.557,10   23.557,10
02.20.6641.002       80.000,00 80.000,00   80.000,00   80.000,00
02.20.6691.008       9.300,00 9.300,00   9.300,00   9.300,00
02.20.6691.009       4.650,00 4.650,00   4.650,00   4.650,00
02.20.6691.010       4.650,00 4.650,00   4.650,00   4.650,00
02.20.6721.002     46.117,76   46.117,76 0,00 46.117,76 -46.117,76 0,00
02.20.6721.003       223.836,09 223.836,09   223.836,09   223.836,09
02.20.7135.004   380.000,00     380.000,00   380.000,00   380.000,00
02.20.7135.005   120.000,00     120.000,00   120.000,00   120.000,00
02.20.7135.012   0,00     0,00   0,00   0,00
02.20.7135.019       15.500,00 15.500,00   15.500,00   15.500,00
02.20.7135.020       7.750,00 7.750,00   7.750,00   7.750,00
02.20.7135.021       7.750,00 7.750,00   7.750,00   7.750,00
02.20.7325.001   37.455,76     37.455,76   37.455,76   37.455,76
02.20.7326.001   0,00     0,00   0,00   0,00
02.20.8111.001 15.000,00       0,00 15.000,00 15.000,00   15.000,00
02.20.8113.001     124.090,98   124.090,98 0,00 124.090,98 -82.366,68 41.724,30
02.20.8116.010           1.778,93 1.778,93   1.778,93
02.20.8116.010   0,00 20.000,00   20.000,00 0,00 20.000,00 -20.000,00 0,00
02.20.8511     37.535,10 37.535,10 0,00 37.535,10 86.352,30 123.887,40
ΣΥΝΟΛΟ 113.000,00 537.455,76 396.980,54 2.113.987,12 3.146.423,42 50.941,62 3.197.365,04 -113.897,07 3.083.467,97

 

 

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Κ.Α. ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΥΞΗΣΗ – ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΥΞΗΣΗ – ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΟΛΟ  
0311 2.045.145,60   2.045.145,60 ΚΑΠ 98.000,00 50.941,62 148.941,62  
0313 820,00   820,00 ΧΡΗΜ/ΤΗΣΕΙΣ 537.455,76   537.455,76  
2111.001 27.825,72   27.825,72 3211 37.535,10 86.352,30 123.887,40  
3211 40.195,80 87.891,54 128.087,34 Χ.Υ. 396.980,54 -201.788,61 195.191,93  
Χ.Υ. (5111) 396.980,54 -201.788,61 195.191,93 ΑΝΤ/ΔΟΤΙΚΑ 2.076.452,02 1.539,24 2.077.991,26 2.397.070,59
ΣΥΝΟΛΟ 2.510.967,66 -113.897,07 2.397.070,59 3.146.423,42 -62.955,45 3.083.467,97  

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:

Κ.Α. ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΥΞΗΣΗ – ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΟΛΟ
0311 2.045.145,60 0,00 2.045.145,60
0313 820,00 0,00 820,00
2111.001 27.825,72 0,00 27.825,72
3211 40.195,80 87.891,54 128.087,34
Χ.Υ. (5111) 396.980,54 -201.788,61 195.191,93
ΣΥΝΟΛΟ 2.510.967,66 -113.897,07 2.397.070,59
ΚΑΠ + COVID-19 98.000,00 50.941,62 148.941,62
ΧΡΗΜ/ΣΕΙΣ 537.455,76 0,00 537.455,76
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 3.146.423,42 -62.955,45 3.083.467,97

 

  ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΥΞΗΣΗ – ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗ – ΜΕΙΩΣΗ  
ΚΑΠ + COVID-19 98.000,00 50.941,62 148.941,62 0,00 148.941,62
ΧΡΗΜ/ΣΕΙΣ 537.455,76 0,00 537.455,76 0,00 537.455,76
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 37.535,10 0,00 37.535,10 86.352,30 123.887,40
Χ.Υ. 396.980,54 0,00 396.980,54 -201.788,61 195.191,93
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 2.076.452,02 0,00 2.076.452,02 0,00 2.076.452,02
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 3.146.423,42 50.941,62 3.197.365,04 -115.436,61 3.081.928,73

 

ΕΣΟΔΑ: 3.083.467,97 ΕΞΟΔΑ: 3.081.928,73 ΔΙΑΦΟΡΑ: 1.539,24

 

Υπηρεσία Νεκροταφείων έχει προκύψει μείωση των εσόδων της υπηρεσίας κατά 16.561,51 € ως εξής:

 

K.A. ΕΣΟΔΩΝ Προϋπολογισμός 2020 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΝΟΛΟ
0411 22.000,00 0,00 22.000,00
0412 3.500,00 0,00 3.500,00
0413 60.000,00 -4.204,39 55.795,61
0417.002 400,00   400,00
2119.009 4.000,00   4.000,00
3219 191.486,29 37.063,08 228.549,37
Χ.Υ. (5111) 49.420,20 -49.420,20 0,00
ΣΥΝΟΛΟ 330.806,49 -16.561,51 314.244,98

 

Στο σκέλος των εξόδων θα αυξηθεί ο Κ.Α. 45-8511 κατά 32.858,69 €  και θα μειωθούν  ο Κ.Α. 45-6262.003  κατά 24.793,80€ και ο   Κ.Α. 45-6262.004  κατά 24.626,40 € προκειμένου να παραμείνει ισοσκελισμένη

 

Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

31-12

ΣΥΝΟΛΟ 2020 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟΛΑ
02.45.6262.001 24.800,00 0,00 24.800,00 0,00 24.800,00
02.45.6262.003 24.793,80 -24.793,80 0,00 0,00 0,00
02.45.6262.004 24.626,40 -24.626,40 0,00 0,00 0,00
02.45.6262.007 24.800,00 0,00 24.800,00 0,00 24.800,00
02.45.6271 10.493,99 0 10.493,99 0,00 10.493,99
02.45.7326.002 46.000,00 0,00 46.000,00 0,00 46.000,00
02.45.8511 175.292,30 32.858,69 208.150,99  0,00 208.150,99
ΣΥΝΟΛΟ 330.806,49 -16.561,51 314.244,98 0,00 314.244,98

 

Υπηρεσία Άρδευσης  έχει προκύψει αύξηση των εσόδων της υπηρεσίας κατά 25.754,00 € ως εξής:

 

K.A. Π/Y 2020 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΝΟΛΟ
0331.001 35.000,00 -2.867,20 32.132,80
0331.002 2.240,00   2.240,00
0331.003 12.800,00   12.800,00
0331.004 7.000,00   7.000,00
0332 9.000,00   9.000,00
2113.001 50.000,00   50.000,00
2113.002 16.000,00   16.000,00
2113.003 0,00   0,00
2113.004 2.000,00   2.000,00
2113.010 40.000,00   40.000,00
3213 398.332,37 28.621,20 426.953,57
ΣΥΝΟΛΟ 572.372,37 25.754,00 598.126,37

Στο σκέλος των εξόδων θα αυξηθεί ο Κ.Α. 25-8511 κατά 25.754,00 € , και θα μειωθεί ο Κ.Α. 25-7135.005  κατά 71.920,00 € προκειμένου να παραμείνει η υπηρεσία ισοσκελισμένη

Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 31-12 ΣΥΝΟΛΟ 2019 ΧΡΗΜΑΤ/ΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΌ ΧΡΗΜΑΤ/ΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΑ
02.25.6041.001 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00
02.25.6054.001 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
02.25.6211 214.683,55 0,00 214.683,55 0,00 0,00 214.683,55
02.25.6262.012 0,00 24.800,00 24.800,00 24.800,00
02.25.6262.013 0,00 24.800,00 24.800,00 24.800,00
02.25.7135.005 0,00 71.920,00 71.920,00 0,00 0,00
02.25.7135.006 0,00 24.800,00 24.800,00 24.800,00
02.25.7135.007 0,00 24.800,00 24.800,00 24.800,00
02.25.7135.012 0,00 9.167,25 9.167,25 9.167,25
02.25.7312.002 0,00 0,01 0,01 0,01
02.25.7336.002 0,00 29.016,00 29.016,00 29.016,00
02.25.8511 352.888,82 25.754,00 378.642,82 0,00 0,00 378.642,82
ΣΥΝΟΛΟ 572.372,37 25.754,00 598.126,37 209.303,26 71.920,00 137.383,26 735.509,63

 

ΕΞΟΔΑ   735.509,63
ΕΣΟΔΑ   598.126,37
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ   137.383,26
Χ.Υ.    
    0,00

 

1) Μείωση της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ    Ι   κατά              32.159,09 €

2) Αύξηση της ΟΜΑΔΑΣ  ΕΣΟΔΩΝ  ΙΙ   κατά             395.008,53 €

Αύξηση των Κ.Α. 8511 ανά Υπηρεσία κατά           354.238,61 €

——————————————————————

ΠΟΣΟ ΘΕΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ           40.769,92 €

 

προκύπτει ότι η συνολική διαφορά του προϋπολογισθέντος και του πραγματικού χρηματικού υπολοίπου είναι όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα

 

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΧΙΚΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΝ

31-12-2019

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ

ΜΕΙΩΣΗ

 
  5111 2.270.000,00 1.397.882,64 -872.117,36  
  5121.001 553.121,16 547.683,93 -5.437,23  
  5122 1.959.082,27 1.803.489,11 -155.593,16  
  5123 125.612,09 132.131,09 6.519,00  
  5129 36.061,45 49.520,62 13.459,17  
  5124 0,00 0,00 0,00  
  ΣΥΝΟΛΑ 4.943.876,97 3.930.707,39 1.013.169,58  
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ {4} ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  16091/30-01-2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
  Π/Υ 2020 31/12/2019 ΔΙΑΦΟΡΑ
5122 1.959.082,27 1.803.489,11 155.593,16
5124 253.000,00 253.000,00 0,00
  1.706.082,27 1.550.489,11 155.593,16
  Π/Υ 2020 ΌΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ 31/12/2019 ΒΑΣEI ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑ
5111 2.270.000,00 1.397.882,64 -872.117,36
5121.001 553.121,16 547.683,93 -5.437,23
5122 1.959.082,27 1.550.489,11 -408.593,16
5123 125.612,09 132.131,09 6.519,00
5129 36.061,45 49.520,62 13.459,17
5124 0,00 253.000,00 253.000,00
ΣΥΝΟΛΑ 4.943.876,97 3.930.707,39 1.013.169,58
 

 

α)  μείωση στο χρηματικό υπόλοιπο ως εξής:

 • Στα τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών κατά 872.117,36 €   (Κ.Α. 5111)
 • Στα έκτακτα έσοδα για την για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών κατά 5.437,23 €  (Κ.Α. 5121.001.)
 • Στα έκτακτα έσοδα (εκτός Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες  κατά (155.593,16 + 253.000,00) 408.593,16€ (Κ.Α. 5122)

 

β)  αύξηση στο χρηματικό υπόλοιπο ως εξής:

 • Στα έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών κατά 6.519,00 € (Κ.Α. 5123)
 • Στα έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών κατά 13.459,17 € (Κ.Α. 5129)  -και-

 

γ)  δημιουργία νέου Κ.Α. Εσόδων στο χρηματικό υπόλοιπο

 • προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ) ποσού 000,00€ (Κ.Α. 5124)

Τα ανωτέρω ποσά θα πρέπει να εγγραφούν στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ως ακολούθως:

 

 1. 1. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Στον Κ.Α. 5111 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» από την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 2.270.000,00 € μειώνουμε κατά 872.117,36€, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 1.397.882,64 €

 

 1. 2. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

Στον Κ.Α. 5121.001 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» από την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 553.121,16€ μειώνουμε κατά 5.437,23 €  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 547.683,93 €.

 

 1. 3. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

Στον Κ.Α. 5122 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π.Δ.Ε.) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες» από την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 1.959.082,77 € μειώνουμε κατά (155.593,16 + 253.000,00) 408.593,16 € , διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 1.550.489,11 €.

 

 1. 4. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

Στον Κ.Α. 5123 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών» από την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 125.612,09 € αυξάνουμε  κατά 6.519,00 €  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 132.131,09 €

 

 1. 5. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

Στον Κ.Α. 5129 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου» από την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 36.061,45€ αυξάνουμε  κατά 13.459,17 €  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 49.520,62 €

 1. 6. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

Στον Κ.Α. 5124 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο  προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)»  δημιουργούμε νέα πίστωση ποσού  253.000,00 €.

 

μείωση ή κατάργηση πιστώσεων (1.013.169,58€)  οι οποίες είχαν εγγραφεί στο σκέλος των εξόδων ως οφειλή  – συνεχιζόμενα και μέρος αυτών πληρώθηκε, καθώς και άλλων πιστώσεων που ενεγράφησαν κατά την κατάρτισή του Π/Υ 2020,  αναλυτικά όπως παρακάτω:

Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή ΑΡΧΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΜΕΙΩΣΗ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ
02.00.6111.001 Αμοιβές Νομικών (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ υποθέσεων που ανατέθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή μέχρι 31-12-2018) 5.776,04 3.009,28 2.766,76
02.00.6111.004 Αμοιβές Νομικών (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ υποθέσεων που ανατέθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή το 2019) 26.229,35 16.494,28 9.735,07
02.00.6111.005 Αμοιβές Νομικών έτους 2020 30.000,00 2.464,90 27.535,10
02.00.6117.003 Παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης, προσαρμογής και υποστήριξης ως προς τον Νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ε/Ε με αριθμό 679/2016 (General Data Protection Regulation – GDPR) (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) 1.178,00 1.178,00 0,00
02.00.6117.005 Απομαγνητοφώνηση, βιβλιοδεσία και Αναπαραγωγή πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) 4.328,22 4.328,22 0,00
02.00.6117.013 Αμοιβή πιστοποιημένου εκτιμητή για εκτίμηση ακινήτων (Παρ. Γ΄ Ν. 4152/2013) 10.000,00 10.000,00 0,00
02.00.6117.026 Παροχή Υπηρεσιών ναυαγοσωστικής προστασίας των παραλιών στα όρια του Δήμου μας (ΑπόΥΠ. ΕΣ.-  ΚΑΠ 2019 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ=19.000,00€ + Από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 11.000,00€) 30.000,00 11.000,00 19.000,00
02.00.6221.001 Υπηρεσίες υβριδικού και επιστολικού Ταχυδρομείου (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) 4.294,53 4.294,53 0,00
02.00.6221.002 Ταχυδρομικά τέλη (Αγορά φακέλων με προπληρωμένο τέλος & με εκτύπωση του λογοτύπου του Δήμου για την διακίνηση της αλληλογραφίας του Δήμου)(ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 5.000,00 2.000,00 3.000,00
02.00.6221.003 Παροχή Υπηρεσιών ταχυμεταφορών (COURIER) Δήμου Σικυωνίων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) 2.018,00 2.018,00 0,00
02.00.6221.004 Υπηρεσίες υβριδικού και επιστολικού Ταχυδρομείου 14.000,00 2.000,00 12.000,00
02.00.6221.005 Παροχή Υπηρεσιών ταχυμεταφορών (COURIER) Δήμου Σικυωνίων 8.000,00 8.000,00 0,00
02.00.6431.001 Τουριστική Προβολή Δήμου ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ – ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ 3.720,00 3.720,00 0,00
02.00.6433 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 5.000,00 2.000,00 3.000,00
02.00.6492.001 Αναγκαστικά μέτρα είσπραξης εσόδων Δήμου 5.000,00 5.000,00 0,00
02.00.6492.002 Δικαστικά έξοδα, αποζημιώσεις κ.λ.π. πολιτών 32.970,00 10.000,00 22.970,00
02.00.6514.002 Δικαστικά έξοδα και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης, εκκαθάρισης σχολαζουσών 1.000,00 1.000,00 0,00
02.00.6718.009 Απόδοση στην ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛ/ΣΟΥ ποσοστού 25% του ημερ. αντ/κού τέλους προσερχομένων στην Λαϊκή Αγορά ΚΙΑΤΟΥ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 7  Ν. 4264/2014 όπως τροπ/θηκε με την παρ. 6β του άρθρου 36 Ν. 4497/2017 (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜ Η 2018) 3.168,75 3.168,75 0,00
02.00.6737.009 Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης για το έργο {Ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου της Αρχαίας Σικυώνας Β΄ Φάση  &  διερεύνησης  Αρχαίου Σταδίου} (Ιδίοι Πόροι) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- 17.152,12 15.130,67 2.021,45
02.00.6737.013 Υλοποίηση προγρ/τικής σύμβασης για την εκτέλεση του έργου  “Αποκ/ση υποδομών υδραυλικών έργων στα πλαίσια υλοπ/σης του έργου αποκ/ση ζημιών των οδικών υποδομών & των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων, Π. Ε.  Κορινθίας, που επλήγη από 1.390.000,00 145.619,07 1.244.380,93
02.00.6739.009 Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήματος Γ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ (επιταγή από J. P. Morgan Chase Bank NA) ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ 8.427,61 8.427,61 0,00
02.00.6823 Τόκοι υπερημερίας χρήσης 20.000,00 10.000,00 10.000,00
02.00.8112.003 Οφειλόμενα σε πληρεξούσιους δικηγόρους για παράστασή τους σε δικαστικές υποθέσεις του Δήμου κατά το παρελθόν οικονομικό έτος 11.402,49 10.084,65 1.317,84
02.00.8112.004 Οφειλόμενα σε Δικαστικούς Επιμελητές για επιδόσεις εγγράφων του Δήμου κατά το παρελθόν οικονομικό έτος 500,00 363,60 136,40
02.00.8112.007 Οφειλόμενα σε συμβολαιογράφους για την σύνταξη συμβολαίων 800,00 800,00 0,00
02.00.8113.002 Οφειλόμενο ποσό σε WIND, COSMOTE για Κινητή Τηλεφωνία κατά το παρελθόν οικονομικό έτος 82,29 28,14 54,15
02.00.8113.047 Οφειλόμενα στην Α.Ε. ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  για προμήθεια της από την πληρωμή μισθοδοσίας, σύμφωνα με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών 380,00 171,07 208,93
02.00.8115.007 Οφειλόμενα σε εκδότες εφημερίδων για δημοσιεύσεις ανακοινώσεων, προκηρύξεων και λοιπών δημοσιεύσεων κατά το παρελθόν έτος 800,00 601,60 198,40
02.00.8117.003 Οφειλόμενη επιχορήγηση σε Αθλητικούς Συλλόγους του Δήμου μας, σύμφωνα με Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά το έτος 2018 4.200,00 2.000,00 2.200,00
02.00.8117.005 Οφειλόμενη επιχορήγηση σε Πολιτιστικούς Συλλόγους του Δήμου μας, σύμφωνα με Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά το έτος 2019 6.800,00 4.500,00 2.300,00
02.00.8117.006 Οφειλόμενη επιχορήγηση σε Αθλητικούς Συλλόγους του Δήμου μας, σύμφωνα με Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά το έτος 2019 10.700,00 4.000,00 6.700,00
02.10.6115.002 Λογιστική Υποστήριξη ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ έτους 2019 και κατάρτιση Λογιστικών Καταστάσεων τέλους χρήσης 2018 (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) 3.720,00 3.720,00 0,00
02.10.6162.001 Παροχή υπηρεσιών συντήρησης οπτικών ινών 5.000,00 2.000,00 3.000,00
02.10.6232.002 Μισθώματα κτιρίων στέγασης Γραφείων Τοπικών Κοινοτήτων 2.000,00 135,20 1.864,80
02.10.6264.004 Παρακολούθηση συστήματος συναγερμού Δημαρχείου επί 24ώρου βάσεως (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) 446,40 446,40 0,00
02.10.6264.013 Παρακολούθηση συστήματος συναγερμού Κ.Ε.Π. επί 24ώρου βάσεως (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) 360,00 360,00 0,00
02.10.6264.011 Συντήρηση – Επισκευή Κλιματιστικών Μηχανημάτων 3.000,00 706,00 2.294,00
02.10.6264.015 Συντήρηση – Επισκευή Κλιματιστικών Μηχανημάτων (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) 719,20 719,20 0,00
02.10.6265.010 Τεχνική υποστήριξη Φωτοτυπικών Μηχανημάτων και Εκτυπωτών (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) 20.253,34 2.025,33 18.228,01
02.10.6266.001 Τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων μηχανοργάνωσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών (SOFTWARE) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) 4.327,60 4.327,60 0,00
02.10.6266.002 Τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων μηχανοργάνωσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών (SOFTWARE) 20.000,00 457,60 19.542,40
02.10.6271 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. 40.000,00 20.000,00 20.000,00
02.10.6611.001 Προμήθεια βιβλίων εφημερίδων , περιοδικών και λοιπών εκδόσεων 2.000,00 2.000,00 0,00
02.10.6611.002 Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου 8.000,00 2.000,00 6.000,00
02.10.6634.001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (2019) 6.000,00 6.000,00 0,00
02.10.7134.004 Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (HARDWARE) και λογισμικού (SOFTWARE) με σκοπό την αναβάθμιση και επέκταση του πληροφοριακού συστήματος του Δήμου 10.000,00 5.000,00 5.000,00
02.10.8116.010 Οφειλόμενα στην ΕΚΟ ΑΒΕΕ για προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων 3.700,00 3.700,00 0,00
02.10.8116.011 Οφειλόμενα για προμήθεια καυσίμων για θέρμανση 3.000,00 3.000,00 0,00
02.15.6232.002 Μίσθωση ακινήτου για στέγαση Κοινωνικών Δομών του Δήμου 3.200,00 92,00 3.108,00
02.15.6266.001 Συντήρηση και αναβάθμιση λογισμικού συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων (SOFTWARE)  (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) 1.497,30 1.497,30 0,00
02.15.6474.005 Άμεση περίθαλψη αδέσποτων ζώων, όταν διαπιστώνεται ότι πάσχουν από επικίνδυνες ασθένειες ή είναι τραυματισμένα (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) 2.000,00 2.000,00 0,00
02.15.6474.007 Καταπολέμηση κουνουπιών (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) 7.998,00 7.998,00 0,00
02.15.6481.002 Δαπάνες για την λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου (Ν. 4071/2012) έτους 2019 6.000,00 6.000,00 0,00
02.30.6063.004 Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού έτους 2019  (ένδυση κ.λ.π.) 2.000,00 2.000,00 0,00
02.30.6262.011 Εργασίες συντήρησης υφιστάμενων  αγροτικών δρόμων Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (χωματουργικές εργασίες) -ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ- 24.800,00 24.800,00 0,00
02.30.6266.002 Τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων μηχανοργάνωσης Τεχνικής Υπηρεσίας (SOFTWARE – ACE) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) 2.142,72 714,24 1.428,48
02.30.6266.006 Τεχνική υποστήριξη προγράμματος fespa (SOFTWARE) (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) 682,00 682,00 0,00
02.30.6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 3.000,00 401,91 2.598,09
02.30.6661.003 Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ  (ΥΠ. ΕΣ.-  ΚΑΠ 2019 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ) 24.800,00 2.557,93 22.242,07
02.30.6662.001 Προμήθεια ασφάλτου 24.800,00 10.000,00 14.800,00
02.30.6662.003 Προμήθεια ασφάλτου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) 19.475,69 19.475,69 0,00
02.30.6662.007 Προμήθεια χρωμάτων κ.λ.π. υλικών χρωματισμών, για συντήρηση εξοπλισμού Δ. Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 3.000,00 3.000,00 0,00
02.30.7112.001 Αγορές οικοπέδων & εδαφικών εκτάσεων στα όρια του Δήμου για τις ανάγκες του σχεδίου πόλεως και των οικισμών των τοπικών κοινοτήτων (Από ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2020=41.400,00€ + Από Ιδίους Πόρους=38.600,00€) 80.000,00 22.000,00 58.000,00
02.30.7424.004 Αποζημίωση ρυμοτομουμένων-προσκυρουμένων ιδιοκτησιών σύμφωνα με πράξεις αναλογισμού της Δ/νσης ΧΩ.ΠΟ.ΠΕ. (Από Τέλη Διαφήμισης 2017=2.304,11€ + Από Ιδίους Πόρους=7.695,89€) 10.000,00 7.695,89 2.304,11
02.30.8113.001 Οφειλόμενα για εργασίες συντήρησης Αστικού Εξοπλισμού Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ  (ΥΠ. ΕΣ. -ΚΑΠ 2018 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ) 24.800,00 24.800,00 0,00
02.30.8113.002 Οφειλόμενα για εργασίες συντήρησης Αστικού Εξοπλισμού Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ  (ΥΠ. ΕΣ. -ΚΑΠ 2018 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ) 24.800,00 24.800,00 0,00
02.30.8113.003 Οφειλόμενα για εργασίες συντήρησης υφιστάμενων  αγροτικών δρόμων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  (χωματουργικές εργασίες) (ΥΠ. ΕΣ. -ΚΑΠ 2018 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ) 24.775,20 24.775,20 0,00
02.30.8113.033 Οφειλόμενα για έκτακτη επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου μας 40.000,00 40.000,00 0,00
02.30.8116.010 Οφειλόμενα στην ΕΚΟ ΑΒΕΕ για προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων 28.000,00 28.000,00 0,00
02.35.6692.002 Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων για δενδροφυτεύσεις Κοινοχρήστων Χώρων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ για ποσό 13.511,75€} 15.000,00 1.488,25 13.511,75
02.35.8116.010 Οφειλόμενα στην ΕΚΟ ΑΒΕΕ για προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες (χορτοκοπτικά κ.λ.π. μηχανήματα πρασίνου) 1.400,00 1.400,00 0,00
02.70.6063.001 Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού έτους 2019  (ένδυση κ.λ.π.) 4.000,00 4.000,00 0,00
02.70.6262.010 Εργασίες καθαρισμού βλάστησης περιαστικών δασών, αλσυλλίων  και καθαρισμού δασικών δρόμων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΚΑΠ – ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2019 ) -ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ- 24.752,88 24.752,88 0,00
02.70.6262.011 Εργασίες καθαρισμού βλάστησης περιαστικών δασών, αλσυλλίων  και καθαρισμού δασικών δρόμων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΚΑΠ 2019) -ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ- 24.741,72 24.741,72 0,00
02.70.6262.012 Εργασίες καθαρισμού βλάστησης περιαστικών δασών, αλσυλλίων  και καθαρισμού δασικών δρόμων Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΚΑΠ 2019) -ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ- 24.730,56 24.730,56 0,00
02.70.6262.013 Εκχιονισμός δρόμων Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ για ποσό 12.253,68€} 12.300,00 46,32 12.253,68
02.70.6262.020 Εκχιονισμός δρόμων Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ για ποσό 12.264,84€} 12.300,00 35,16 12.264,84
02.70.6262.025 Εκχιονισμός δρόμων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ για ποσό 12.253,68€} 12.300,00 46,32 12.253,68
02.70.7135.007 Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση του ανελκυστήρα εργαστηρίων του Σχολικού Συγκροτήματος του 1ου  ΕΠΑΛ ΚΙΑΤΟΥ (Κ.Α.Π. 2018 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ) (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) 6.448,00 6.448,00 0,00
02.70.7135.012 Προμήθεια εξοπλισμού πυρασφάλειας {Από ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΤΩΝ: (2013=15,82€)+(2014=439,40€)+ (2015=4.184,22€)+ (2016=8.646,84€)+ (2017=7.003,30€)+(2018 *ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ*=3.305,32€)+(2019 *ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ*=3.458,14€)+(2020 *ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ*=3.400,00)=30.453,84€ 30.453,84 3.000,00 27.453,84
02.70.8116.010 Οφειλόμενα στην ΕΚΟ ΑΒΕΕ για προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων 3.000,00 3.000,00 0,00
Γενικά Σύνολα : 696.521,47

 

 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή ΑΡΧΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΜΕΙΩΣΗ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ
02.20.6063.004 Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού έτους 2019  (ένδυση κ.λ.π.) 6.221,07 6.221,07 0,00
02.20.6211.001 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων 785.630,63 37.535,10 748.095,53
02.20.6635.001 Προμήθεια πλαστικών σακουλών απορριμμάτων για τα καλαθάκια απορριμμάτων & τα οχήματα καθαριότητας των οδοκαθαριστών του Δήμου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) 9.548,00 9.548,00 0,00
02.20.6721.002 Συμμετοχή Δήμου στις δαπάνες του ΦΟΔΣΑ για κάλυψη διοικητικού κόστους λειτουργίας και υγειονομικής ταφής απορριμάτων έτους 2019 (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ)) 46.117,76 46.117,76 0,00
02.20.8113.001 Οφειλόμενα στον ΠΕΡΙΦ. ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΦΟΔΣΑ ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ για συμμετοχή Δήμου στις δαπάνες του ΦΟΔΣΑ για κάλυψη κόστους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (Γ΄& Δ΄ Τρίμηνο 2019) 124.090,98 82.366,68 41.724,30
02.20.8116.010 Οφειλόμενα στην ΕΚΟ ΑΒΕΕ για προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων Υπηρεσίας Καθαριότητας 20.000,00 20.000,00 0,00
Γενικά Σύνολα : 201.788,61

 

 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή ΑΡΧΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΜΕΙΩΣΗ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ
02.25.7135.005 Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. 2014=49.475,04)+ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. 2016=6.168,97)+(ΣΑΤΑ 2009=16.275,99) {ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ} 71.920,00 71.920,00 0,00
Γενικά Σύνολα : 71.920,00

 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή ΑΡΧΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΜΕΙΩΣΗ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ
02.45.6262.003 Εργασίες Καθαρισμού Χώρων Νεκροταφείων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) 24.793,80 24.793,80 0,00
02.45.6262.004 Εργασίες καθαρισμού χώρων Νεκροταφείων Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ – ΦΕΝΕΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) 24.626,40 24.626,40 0,00
Γενικά Σύνολα : 49.420,20

 

Από τα παραπάνω προκύπτουν τα εξής: (Σχετ. 15)

   
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 1.013.169,58
   
ΠΟΣΟ  ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΛΗΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ) 696.521,47
ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 201.788,61
ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 71.920,00
ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 49.420,20
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ  ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 1.019.650,28

 

ΠΟΣΟ ΘΕΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ  ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΤΗΣ

31-12-2019 ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

6.480,70
ΠΟΣΟ ΘΕΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Ι και ΙΙ 8.610,83
ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 15.091,53

 

 

Μεταφέρει την παραπάνω πίστωση ποσού 15.091,53 € στο Αποθεματικό για ενίσχυσή του.

Από το Αποθεματικό μεταφέρει στο σκέλος των εξόδων ποσό 15.091,53€ και συγκεκριμένα:

 

 

1. Στον Κ.Α. 02.00.6117.031 με   τίτλο «Παροχή Υπηρεσίας τηλεφωνικής υποστήριξης συστήματος εισροών – εκροών πρατηρίου καυσίμων»,  ποσό  500,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από Ιδίους Πόρους.
2. Στον Κ.Α. 02.00.8112.005 με τίτλο «Οφειλόμενα στους Δημοτικούς Συμβούλους για Αποζημίωση συμμετοχής τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ κατά το έτος 2019»,  πίστωση ποσού 419,30€ προερχόμενη από Ιδίους Πόρους, ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 1.000,00€, διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 1.419,30€ .
3. Στον Κ.Α. 02.20.6263.002 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων»,  πίστωση ποσού 1.539,24€ προερχόμενη από Ανταποδοτικά Έσοδα της Υπηρεσίας Καθαριότητας, ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 100.000,00€ διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 101.539,24€
4. Στον Κ.Α. 02.30.6263.002 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων»,  πίστωση ποσού 6.113,99€ προερχόμενη από Ιδίους Πόρους, ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 120.000,00€ διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 126.113,99 € .

 

 

προκύπτει διαθέσιμο ποσό 6.519,00€ το οποίο θα διατεθεί ως εξής:

 

Για την ισοσκέλιση του Κ.Α. Εσόδων 06.00.1421.001 «Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήματος Γ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ» με τους Κ.Α. Εξόδων 02.00.6739.005 «Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήματος  Γ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ» {ΧΡΗΣΗ 2019 Εισπραχθέντα μέχρι 31/8}, 02.00.6739.008 «Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήματος Γ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ» {που αφορά την χρήση 2018}, και Κ.Α. Εξόδων 02.00.6739.009 «Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήματος Γ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ (επιταγή από J. P. Morgan Chase Bank NA) ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ  αναμορφώνοντας τον Κ.Α. Εσόδων 06.00.1421.001, ύστερα από την επισήμανση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου για αναμόρφωση προϋπολογισμού,  προτείνεται η τροποποίηση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους αναλυτικά όπως παρακάτω:

 

Στο σκέλος των εσόδων και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 06.00.5123 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών» από την διαμορφωμένη όπως παραπάνω  πίστωση ποσού 132.131,09 € μειώνουμε κατά 24.684,00 €, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 107.447,09 €  διότι κατά την κατάρτιση του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους στο χρηματικό υπόλοιπο χρήσης 2019 είχε συμπεριληφθεί και το ανωτέρω ποσό,   έσοδο το οποίο  προέρχεται από περιουσία που έχει διατεθεί στο Δήμο μας για εκπλήρωση σκοπού και παρακολουθείται σε ξεχωριστό τραπεζικό λογαριασμό (βλέπε Αναλυτικό Καθολικό Εσόδων Κ.Α. 06.00.1421.001) .

 

Στον Κ.Α. 06.00.1421.001 με τίτλο «Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήματος Γ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ» την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 30.000,00€ αυξάνουμε κατά 24.684,00€, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 54.684,00 €

 

Επειδή στο σκέλος των εξόδων κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους στον Κ.Α. 02.00.6739.005 με τίτλο «Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήματος Γ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ» {ΧΡΗΣΗ 2019}» είχε εγγραφεί το ποσό των 18.165,00€  που αφορούσε εισπράξεις μέχρι 31/8/2019  και οι εισπράξεις στο τέλος του οικονομικού έτους 2019 ανήλθαν στο ποσό των 24.684,00€  σύμφωνα με το  Αναλυτικό Καθολικό Εσόδων Κ.Α. 06.00.1421.001 προτείνεται η τροποποίηση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους αναλυτικά όπως παρακάτω (Σχετ. 18)  :

 

Στον Κ.Α. 02.00.6739.005 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήματος Γ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ {ΧΡΗΣΗ 2019}»,  πίστωση ποσού 6.519,00 € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 18.165,00€ διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 24.684,00€ .

 

Για τον Κ.Α. Εξόδων 02.00.6739.009 «Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήματος Γ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ (επιταγή από J. P. Morgan Chase Bank NA) ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ, έγινε μείωση Χρηματικού Υπολοίπου της 31-12-2019, διότι το ποσό των 8.427,61€ εισπράχθηκε το έτος 2018 όπως προκύπτει από το Καθολικό Εσόδων του Κ.Α. 06.00.1421.001 και εκδόθηκε το αρίθμ.  Α-703/2019 Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής το οποίο θα αποδοθεί στη διαχείριση του Ιδρύματος.

****************

Για την διαγραφή του συνεχιζόμενου έργου με Κ.Α. 64.7341.015 «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Δήμου Σικυωνίων {Κωδικός ΟΠΣ 5029329} – (ΕΣΠΑ)» δεν συντρέχει περίπτωση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων και Προϋπολογισμού, δεδομένου του ότι το εν λόγω έργο δημοπρατήθηκε εντός της χρήσης 2019 σύμφωνα με την Διακήρυξη με (ΑΔΑΜ (19PROC005876725) (Σχετ. 19)

 

Β. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 115/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                         Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 05.06.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

 

 

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει  σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
 • την αριθ. 115/2020 (ΨΚ46Ω1Θ-Α06) σε ορθή επανάληψη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, – και
 • την τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Β. Νανόπουλος  έδωσε Λευκή Ψήφο (άρθρο 74 παρ. 10 του Ν. 4555/2018)

 

 

Εγκρίνει την αριθ. 115/2020 με  Α.Δ.Α. ΨΚ46Ω1Θ-Α06 , σε ορθή επανάληψη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με Θέμα: «Υποχρεωτική Τροποποίηση Προϋπολογισμού – Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων και Ο.Π.Δ. τρέχοντος έτους για τακτοποίηση της ΟΜΑΔΑΣ  ΕΣΟΔΩΝ  Ι και  ΙΙ  καθώς και του χρηματικού Υπολοίπου της 31- 12-2019», ως έχει συνταχθεί και  υπογραφεί αρμοδίως και αναγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας.

  

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 129/2020

Ο Πρόεδρος                                      Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 10.06.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email