127/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 11ης/17.04.2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 127/2018

Περίληψη : Υδροδότηση Τοπικών Κοινοτήτων Ψαρίου & Ασπροκάμπου ΔΕ Στυμφαλίας .

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, ημέρα Τρίτη 17 Απριλίου 2018 και ώρα 20:00′ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 3721/13.04.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος ΔΕΝ παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 15 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2.Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Θελερίτης Γεώργιος 4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Φιακάς Παναγιώτης   6. Δομετίου Βασίλειος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Ζάρκος Δημήτριος
9. Μπούρης Ευάγγελος 10. Σπανός Κωνσταντίνος 11. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 12. Ρουμπέκας Γεώργιος
13. Γεώργας Χρήστος 14. Λαλιώτης Γεώργιος   15. Νανόπουλος Βασίλειος  
Απόντα
1. Ραυτόπουλος Γεώργιος 2. Κελλάρης Βασίλειος 3. Καρακούσης Ευάγγελος 4. Μαυραγάνη Κυριακή
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Μυττάς Ιωάννης       7. Αλεξόπουλος Βασίλειος   8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Χρυσικός   Παύλος   10. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 11. Πανάγου Αθανάσιος 12. Μπακόλιας Παναγιώτης
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 5. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)    
       
Απόντες: 1. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) 6. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)    
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2.Ρέλιας Α. (Γκούρας) 3.Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 13. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: Σαρχάνης Κ. κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος ΗΔ
         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 4o

Στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Υδροδότηση Τοπικών Κοινοτήτων Ψαρίου & Ασπροκάμπου ΔΕ Στυμφαλίας , o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του συμβουλίου το υπ’ αριθ. 89460/17307/03-04-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περ. Ενότητας Κορινθίας και την υπ’ αριθ. 2/2018 απόφαση του τοπικού συμβουλίου Ψαρίου ΔΕ Στυμφαλίας του Δήμου μας με την οποία προτείνει την εκβάθυνση της εν λόγω γεώτρησης, μετά την αποπεράτωση των εργασιών υδροδότησης των κοινοτήτων Ψαρίου & Ασπροκάμπου από τη γεώτρηση της περιοχής «Κοδέλα» για το λόγω του ότι στην παρούσα φάση δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση υδροδότησης των Κοινοτήτων .

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά,

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • το 89460/17307/03-04-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Κορινθίας,
  • την 2/2018 απόφαση ΤΚ Ψαρίου,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

Με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου ΤΚ Ψαρίου κ. Σπυρίδωνα Γαλάνη

Αποδέχεται τη θέση του Τοπικού Συμβουλίου περί μη ύπαρξης εναλλακτικής πρότασης υδροδότησης της ΤΚ Ψαρίου και προτείνει όπως η εκβάθυνση της εν λόγω γεώτρησης γίνει, μετά την αποπεράτωση των εργασιών υδροδότησης των κοινοτήτων Ψαρίου & Ασπροκάμπου από τη γεώτρηση της περιοχής «Κοδέλα».

 

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 127/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 17.04.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email