135/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 11ης/17.04.2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 135/2018

Περίληψη : Επί του με αριθ. Πρωτ. 2/21-3-2018 αιτήματος του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ με θέμα Παραχώρηση οικήματος για τη δημιουργία «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, ημέρα Τρίτη 17 Απριλίου 2018 και ώρα 20:00′ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 3721/13.04.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος ΔΕΝ παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 15 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2.Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Θελερίτης Γεώργιος 4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Φιακάς Παναγιώτης   6. Δομετίου Βασίλειος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Ζάρκος Δημήτριος
9. Μπούρης Ευάγγελος 10. Σπανός Κωνσταντίνος 11. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 12. Ρουμπέκας Γεώργιος
13. Γεώργας Χρήστος 14. Λαλιώτης Γεώργιος   15. Νανόπουλος Βασίλειος  
Απόντα
1. Ραυτόπουλος Γεώργιος 2. Κελλάρης Βασίλειος 3. Καρακούσης Ευάγγελος 4. Μαυραγάνη Κυριακή
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Μυττάς Ιωάννης       7. Αλεξόπουλος Βασίλειος   8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Χρυσικός   Παύλος   10. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 11. Πανάγου Αθανάσιος 12. Μπακόλιας Παναγιώτης
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 5. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)    
Απόντες: 1. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) 6. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)    
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2.Ρέλιας Α. (Γκούρας) 3.Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 13. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: Σαρχάνης Κ. κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος ΗΔ
         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 20o

   Στο 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Επί του με αριθ. Πρωτ. 2/21-3-2018 αιτήματος του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ με θέμα Παραχώρηση οικήματος για τη δημιουργία «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ», o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του συμβουλίου το εν θέματι αίτημα του συνδέσμου Γυναικών Ηπείρου Ν. Κορινθίας με το οποίο αιτούνται, την παραχώρηση χρήσης ενός οικήματος με σκοπό την δημιουργία «Ηπειρώτικου Σπιτιού» εντός του οποίου θα φιλοξενηθεί όλη η ιστορία και η παράδοση της Ηπείρου .

  

Ακολούθως ο Πρόεδρος πρότεινε την αναβολή συζήτησης του εν λόγω θέματος προκειμένου ο Δήμος να προβεί στην εξεύρεση κατάλληλου οικήματος ιδιοκτησίας του, για την στέγαση και δημιουργία του «Ηπειρώτικου Σπιτιού»,

και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • το με αριθ. Πρωτ. 2/21-3-2018 αίτημα του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ,
  • την πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ. – και
  •    τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ομόφωνα

Αναβάλει,την συζήτηση του εν θέματι αιτήματος για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας .

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 135/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 17.04.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

126/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                          

 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 11ης/17.04.2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 126/2018

Περίληψη : Μετατόπιση περιπτέρου της οδού Καλογεροπούλου στη  Δ.Κ. Σικυώνος – Κιάτου στα πλαίσια υλοποίησης των εργασιών του έργου, αποκατάστασης των διατηρητέων κτιρίων αποθηκών Α.Σ.Ο.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, ημέρα Τρίτη 17 Απριλίου 2018 και ώρα 20:00′ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 3721/13.04.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος ΔΕΝ παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 15 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2.Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Θελερίτης Γεώργιος 4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Φιακάς Παναγιώτης   6. Δομετίου Βασίλειος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Ζάρκος Δημήτριος
9. Μπούρης Ευάγγελος 10. Σπανός Κωνσταντίνος 11. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 12. Ρουμπέκας Γεώργιος
13. Γεώργας Χρήστος 14. Λαλιώτης Γεώργιος   15. Νανόπουλος Βασίλειος  
Απόντα
1. Ραυτόπουλος Γεώργιος 2. Κελλάρης Βασίλειος 3. Καρακούσης Ευάγγελος 4. Μαυραγάνη Κυριακή
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Μυττάς Ιωάννης       7. Αλεξόπουλος Βασίλειος   8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Χρυσικός   Παύλος   10. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 11. Πανάγου Αθανάσιος 12. Μπακόλιας Παναγιώτης
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 5. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)    
Απόντες: 1. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) 6. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)    
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2.Ρέλιας Α. (Γκούρας) 3.Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 13. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: Σαρχάνης Κ. κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος ΗΔ
         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 3ο

Στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο : «Μετατόπιση περιπτέρου της οδού Καλογεροπούλου στη   Δ.Κ. Σικυώνος – Κιάτου στα πλαίσια υλοποίησης των εργασιών του έργου, αποκατάστασης των διατηρητέων κτιρίων αποθηκών Α.Σ.Ο.», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

Α. Το με αριθ. πρωτ. 2444/9-3-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας με το οποίο μας γνωρίζουν ότι την 12η Μαρτίου 2018 θα ξεκινήσουν οι εργασίες για την εκτέλεση του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. και ζητούν την άμεση μετατόπιση του περιπτέρου που βρίσκεται εντός της χερσαίας ζώνης λιμένος και επί του πεζοδρομίου της οδού Καλογεροπούλου προκειμένου να τηρηθούν οι κανόνες ασφάλειας και υγιεινής που ισχύουν για τα δημόσια έργα.

Β. Την αριθ. 32/2018 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων με την οποία ομόφωνα αποφασίζει την μετατόπιση του εν λόγω περιπτέρου και προτείνει την τοποθέτησή του σε θέση παρακείμενη της υφιστάμενης και συγκεκριμένα απέναντι και βορειοανατολικά επί του πεζοδρομίου της οδού Καλογεροπούλου εντός της Χερσαίας ζώνης Λιμένος Κιάτου .

Γ . Την αριθ. 10/2018 απόφαση του Συμβουλίου της Δ.Κ. Σικυώνος – Κιάτου με την οποία ομόφωνα αποφασίζει την μετατόπιση του εν λόγω περιπτέρου και προτείνει την τοποθέτηση του βορειοανατολικά του Ειρηνοδικείου Σικυώνος (Κιάτου) .    

Δ. Την αριθ. 5/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας ζωής  με την οποία ομόφωνα Γνωμοδοτεί για την μετατόπιση του περιπτέρου της οδού Καλογεροπούλου και την τοποθέτησή του απέναντι της υφιστάμενης θέσης του και βορειοανατολικά επί του πεζοδρομίου της οδού Καλογεροπούλου εντός της Χερσαίας ζώνης Λιμένος Κιάτου .

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά,

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω, πρότεινε την αναβολή του θέματος και την συζήτηση του σε επόμενη συνεδρίαση ώστε να εξετασθούν εμπεριστατωμένα οι εν λόγω θέσεις, ή και τυχόν επιπλέων προτάσεις θέσεων τοποθέτησης του εν θέματι περιπτέρου

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

Α. Εγκρίνει την μετατόπιση του   περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού Καλογεροπούλου στη   Δ.Κ. Σικυώνος – Κιάτου στα πλαίσια υλοποίησης των εργασιών του έργου, αποκατάστασης των διατηρητέων κτιρίων αποθηκών Α.Σ.Ο. σύμφωνα με το με αριθ. πρωτ. 2444/9-3-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας .

Β. Αναβάλει , τον ορισμό νέας θέσης τοποθέτησης του εν λόγω περιπτέρου για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 126/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 17.04.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email