124/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 15ης/5.7.2022 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ (δια ζώσης)συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης:   124/2022

Περίληψη: Τροποποίηση  χρήσεων γης  σε εννέα (9) οικοδομικά τετράγωνα  της κοινότητας Σικυώνος-Κιάτου.

 

   Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 5η  του μηνός Ιουλίου έτους 2022 ημέρα Τρίτη  και ώρα 20:30 συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  (δια ζώσης)  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ.9836/1-7-2022, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε  Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος παραβρέθηκε στην συνεδρίαση.   

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 21 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Δομετίου Βασίλειος 3. Μυττάς Ιωάννης    4. Ζάρκος Δημήτριος 
5 . Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7 Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 8. Σώκος Δημήτριος
9. Φιακάς Παναγιώτης  10. Σαρχάνης Κων/νος 11. Λέγγας Μάρκος 12. Γκούμας Σταμάτιος
13. Συριάνος Κων/νος                          14. Μπακόλιας Παναγιώτης  15. Παπαγεωργίου Δημήτριος 16. Ρουμπέκας Γεώργιος
17. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 18. Μαστοράκης Δημήτριος 19. Παπαβασιλείου Νικόλαος 20. Χουσελάς  Ευάγγελος
21. Νανοπουλος Βασιλειος      
 

           ΑΠΟΝΤΕΣ: 

 

1. Aλεξόπουλος Βασίλειος

 

2. Θελερίτης Γεώργιος 

 

3. Κατσιμπούλας Αντώνιος

4. Γαλάνης Βασίλειος 5. Τσολάκος Γεωργιος 6. Τσιόγκας Νικόλαος                          
       
 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 2. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 3. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)
4. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 5. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 6. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)  
       
           ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου)  2. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου
8. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου) 9. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)

 

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Δρόλιας Πανταζής-Παντελής   (Κυλλήνης) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

17. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Σκούπας Α. (Μποζικών) 22. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
24. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 25. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
28. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 29. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 30. Νικολάου Ν. (Σουλίου)  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : Ουδείς.    

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

20ο Θέμα  ( Ημερήσιας Διάταξης)

 

Στο 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Τροποποίηση  χρήσεων γης  σε εννέα (9) οικοδομικά τετράγωνα  της κοινότητας Σικυώνος-Κιάτου», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

 

1.   Την με αριθ. πρωτ. 9606/29-06-2022 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων η οποία έχει ως ακολούθως:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   ΠΡΟΣ:

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                          1.  Κοινότητα Σικυώνος – Κιάτου

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                        2.  Επιτρ. Ποιότητας Ζωής Δ. Σικυωνίων

& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ                                              3.  Δημοτικό Συμβούλιο Σικυωνίων

Γ. Γεννηματά 2

202 00, Κιάτο                                                        ΚΟΙΝ. :

Πληροφορίες: Κ. Πέππα                                       1.  Δήμαρχος Σικυωνίων

Τηλ. 27423-60123                                                 2. Αντιδήμαρχος Τ.Υ. & Πολεοδομίας

 

 

 

Θέμα: «Τροποποίηση  εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης τμήματος της πολεοδομικής ενότητας 3 «Κανελλοπούλου – Σφαγεία» του οικισμού Κιάτου ως προς τις χρήσεις γης σε εννέα (9) οικοδομικά τετράγωνα (Ο.Τ.).»

Σχετ: 1. Το από 5-10-89 Π. Δ/γμα (ΦΕΚ 636/Δ/9-10-1989) έγκρισης πολεοδομικής μελέτης τμήματος

της πολεοδομικής ενότητας 3 «Κανελλοπούλου – Σφαγεία» του οικισμού Κιάτου του Δήμου

Σικυώνος (Ν. Κορινθίας).

 1. Η υπ’ αρ. 96732/7185/30-11-1992 απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Έγκριση γενικού

πολεοδομικού σχεδίου του Οικισμού Κιάτου του Δήμου Σικυώνος (Κιάτου) (Ν. Κορινθίας)»

(ΦΕΚ 63/Δ/3-2-1993).

 

 

Οι χρήσεις γης αποτελούν παράγοντα που μεταβάλλεται καθώς ο χρόνος καθιστά το χώρο

κοινωνικό δρώμενο. Ειδικότερα ο σχεδιασμός τους αποτελεί πολυπαραγοντικό εργαλείο

οικονομικής, κοινωνικής, πολιτισμικής ανάπτυξης και αστικής εξέλιξης. Στο πλαίσιο αυτό ο

σχεδιασμός οφείλει να σέβεται την πραγματικότητα, να προάγει την ποιότητα ζωής, να είναι ορθολογικός και να διασφαλίζει την ανάπτυξη και τη λειτουργικότητα.

 

Με γνώμονα τα ανωτέρω, ο Δήμος Σικυωνίων προτίθεται να προβεί στην τροποποίηση των χρήσεων γης εννέα (9) Οικοδομικών Τετραγώνων της Πολεοδομικής Ενότητας Κανελλοπούλου – Σφαγεία. Πιο συγκεκριμένα, η τροποποίηση θα αφορά στη μετατροπή των χρήσεων γης από «αμιγή κατοικία» σε «γενική κατοικία», προκειμένου να διασταλούν οι επιτρεπόμενες λειτουργίες και να υπάρξει ανταπόκριση σε αιτήματα που έχουν διατυπωθεί από πολίτες περί διεύρυνσης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που μπορούν να εγκαταστήσουν στην εν λόγω πολεοδομική ενότητα και ειδικότερα εκατέρωθεν της Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου – Πατρών.

 

Ειδικότερα, η τροποποίηση θα αφορά στις χρήσεις γης των Ο.Τ. 207, 209, 217, 230, 231, 239, 243, 248 και 249.

 

Σύμφωνα με το από 5-10-89 Π. Δ/γμα (ΦΕΚ 636/Δ/9-10-1989) έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης τμήματος της πολεοδομικής ενότητας 3 «Κανελλοπούλου – Σφαγεία» του οικισμού Κιάτου του Δήμου Σικυώνος (Ν. Κορινθίας), για τα ανωτέρω οικοδομικά τετράγωνα οι χρήσεις γης έχουν καθοριστεί σε αμιγή κατοικία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 81/1980 «Περί ειδικών χρήσεων γης και ανωτάτων μεγεθών επιτρεπόμενης εκμεταλλεύσεως οικοδομησίμων χώρων» (ΦΕΚ 27/Α/1980).

 

Περιεχόμενο Αμιγούς Κατοικίας σύμφωνα με το Π.Δ. 81/1980 (άρθρο 4)

Οι περιοχές αμιγούς κατοικίας επιτρέπεται να περιλαμβάνουν μόνον:

Α) Κατοικίες

Β) Ξενώνες δυναμικού μικρότερου των 20 κλινών

Γ) Παιδικές χαρές

Κατ’ εξαίρεση δύνανται να επιτρέπονται:

Εμπορικά καταστήματα εξυπηρετούντα τις καθημερινές ανάγκες της αμέσου περιοχής (ειδών διατροφής, φαρμακεία, χαρτοπωλεία κλπ.)

 

Ο Δήμος Σικυωνίων, ως επισπεύδων, προτείνει σήμερα την τροποποίηση της πολεοδομικής μελέτης ως προς τις χρήσεις γης εννέα οικοδομικών τετραγώνων που βρίσκονται εκατέρωθεν της Π.Ε.Ο., προκειμένου να επιτρέψει περισσότερες επαγγελματικές δραστηριότητες, να ενισχύσει την τοπική οικονομία, αλλά και να διευκολύνει τις εξυπηρετήσεις που παρέχονται στους κατοίκους της περιοχής. Η τροποποίηση αυτή είναι σύμφωνη με το εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο. Πιο συγκεκριμένα,  με την υπ’ αρ. 96732/7185/30-11-1992 απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. που αφορά στην «Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου του Οικισμού Κιάτου του Δήμου Σικυώνος (Κιάτου) (Ν. Κορινθίας)» (ΦΕΚ 63/Δ/3-2-1993), για τα οικοδομικά τετράγωνα αυτά προβλέπονται χρήσεις γης γενικής κατοικίας.

Η προτεινόμενη τροποποίηση θα ακολουθήσει το άρθ. 3 του ισχύοντος σήμερα Π.Δ. 59/2018 «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης» (ΦΕΚ 114/Α/29-6-2018), σύμφωνα με το οποίο:

«Στις περιοχές γενικής κατοικίας επιτρέπονται μόνο:

(1) Κατοικία.

(2) Κοινωνική πρόνοια.

(3) Εκπαίδευση: Τα κτίρια ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να έχουν μέγιστη συνολική επιφάνεια δόμησης μέχρι 1.500 τμ.

(4.1) Μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις.

(5) Θρησκευτικοί χώροι.

(6) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις μέχρι 1200τμ. συνολικής επιφάνειας δόμησης.

(7) Διοίκηση τοπικής κλίμακας.

(8) Περίθαλψη.

Επιτρέπονται μόνο Πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας χωρίς νοσηλεία (8.1), ιδιωτικές κλινικές μέχρι 100 κλίνες (8.2.2), εξωνοσοκομειακές μονάδες ψυχικής υγείας (8.3), μονάδες πρόληψης και καταπολέμησης των εξαρτήσεων (8.4).

(10) Εμπόριο και παροχή προσωπικών υπηρεσιών.

 Επιτρέπονται μόνο Εμπορικά καταστήματα (10.1), Καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών (10.2) και Υπεραγορές τροφίμων (10.3) οι οποίες πρέπει να έχουν μέγιστη συνολική επιφάνεια δόμησης μέχρι 1.500 τμ. (ν. 4315/2014).

(11) Γραφεία/ Κέντρα Έρευνας/Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων.

Επιτρέπονται μόνο Γραφεία και Κέντρα έρευνας.

(12) Εστίαση μέχρι 300 τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης.

(13) Αναψυκτήρια μέχρι 200 τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης.

(15) Τουριστικά καταλύματα μέχρι 150 κλίνες και λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις.

(16.1) Στάθμευση (κτίρια-γήπεδα) αυτοκινήτων μέχρι 3,5 τόνους, κοινής χρήσης, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.

(17) Πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας. Η παροχή φυσικού αερίου γίνεται μόνο για την εξυπηρέτηση οχημάτων. Η εγκατάσταση νέων πρατηρίων υγρών καυσίμων σε συνδυασμό με χρήσεις σταθμού αυτοκινήτων, πλυντηρίου και λιπαντηρίου αυτοκινήτων, αξεσουάρ αυτοκινήτου και μίνι μάρκετ για την εξυπηρέτηση των πελατών, επιτρέπεται μόνο εφόσον αποτελεί μοναδική χρήση του οικοπέδου.

(18) Πλυντήρια – Λιπαντήρια αυτοκινήτων.

(19.1) Συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων – συνήθων οχημάτων (συμπεριλαμβάνονται οι μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα) μέχρι 3,5 τόνους μικτού φορτίου ή δυνατότητα μεταφοράς μέχρι 9 ατόμων εκτός φανοποιείων και βαφείων. Κατά τον πολεοδομικό σχεδιασμό οι χρήσεις φανοποιείων και βαφείων μπορεί να επιτραπούν κατ’ εξαίρεση σε περιοχές Γενικής Κατοικίας, υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι χαμηλής όχλησης και θα αποτελούν συνοδή χρήση του συνεργείου.

(20) Αποθήκες χαμηλής όχλησης μέχρι 400 τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης. Δεν επιτρέπονται οι αποθήκες με κωδικό 20.1. Ειδικά για τις φαρμακαποθήκες, η μέγιστη συνολική επιφάνεια δόμησης ανέρχεται σε 1.500 τ.μ.

(21) Εγκαταστάσεις Εφοδιαστικής (ν. 4302/2014).

 Επιτρέπονται μόνο Αποθήκες χονδρικού εμπορίου χαμηλής όχλησης (21.3.) μέχρι 400 τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης.

(22) Επαγγελματικά εργαστήρια μέχρι 400τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης.

(26) Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς με καθορισμό θέσης από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.

(27) Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο. – Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.).

(30) Γωνιές ανακύκλωσης και πράσινα σημεία (μικρά, μεγάλα κοινή υπουργική απόφαση 18485/26-4-2017 ΦΕΚ Β’ 1412).

Επιτρέπονται μόνο Γωνιές ανακύκλωσης και Μικρά πράσινα σημεία.

(41) Εγκαταστάσεις προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών – προσφύγων και ευάλωτων ομάδων μέχρι 300 ατόμων.

(45) Χώροι διεξαγωγής τεχνικών-ψυχαγωγικών και τυχερών παιγνίων.

(46) Αστική γεωργία – λαχανόκηποι.

Με τον πολεοδομικό σχεδιασμό είναι δυνατό να επιβάλλονται περιορισμοί ως προς την πυκνότητα εγκατάστασης πλην των με κωδικό (1), (2), και (5) ανωτέρω χρήσεων (όπως μέγιστος αριθμός ανά Ο.Τ/Π.Ε./οδικό άξονα ή κατά άλλο επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο).»

Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι:

Α) το κέντρο του Κιάτου έχει συγκεντρώσει αυτή τη στιγμή τον μεγαλύτερο αριθμό εμπορικών καταστημάτων, με αποτέλεσμα να υπάρχει επιβάρυνση σε επίπεδο κυκλοφοριακού, έλλειψης διαθέσιμων ελεύθερων χώρων και αυξημένες ανάγκες σε χώρους στάθμευσης.

Β) οι πραγματικές ανάγκες της πόλης οδηγούν σε πιέσεις εξάπλωσης των εμπορικών καταστημάτων προς την ανατολική είσοδο, στην οποία όμως η επιτρεπόμενη χρήση από το εγκεκριμένο διάταγμα είναι αμιγής κατοικία.

Γ) σε πολλές περιπτώσεις σχεδίων στον ελλαδικό χώρο διατηρούνται ακόμα θεσμοθετημένες χρήσεις γης που έχουν απαρχαιωθεί, καθώς ο σχεδιασμός που έγινε τη δεκαετία του 1980 έδινε το κύριο βάρος στη δημιουργία περιοχών αμιγούς κατοικίας και περιορισμό της γενικής κατοικίας μόνο στο κέντρο. Έκτοτε δεν έγιναν οι απαραίτητες προσαρμογές με αποτέλεσμα ο υφιστάμενος σχεδιασμός να μην ακολουθεί τις εξελίξεις και να μην ικανοποιεί τις υπάρχουσες και μελλοντικές ανάγκες μιας σύγχρονης πόλης.

 

Η προτεινόμενη τροποποίηση:

 1. Εναρμονίζεται πλήρως με το εγκεκριμένο ΓΠΣ καθώς σύμφωνα με την Εγκ-18/2003 (Εγκ29454/21-07-2003 της Δ.Π.Σ./Γ.Δ.Π./Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) κατά την τροποποίηση των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και οικισμών οι σχετικές πολεοδομικές ρυθμίσεις πρέπει να μην είναι αντίθετες με τις διατάξεις και κατευθύνσεις των εγκεκριμένων ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ.
 2. Δεν θίγει οικοδομές που ανεγέρθηκαν με νόμιμη άδεια και οικόπεδα άρτια δεν καθίστανται μη άρτια.
 • Δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.
 1. Αποβλέπει σε κοινή ανάγκη ή ωφέλεια (σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΔΤΕ/δ/43511/161/55/13-6-1988 εγκύκλιο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., βασικό κριτήριο – προϋπόθεση για να μελετηθεί τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου κατ’ αρχήν και στη συνέχεια να προωθηθεί για την έκδοση της σχετικής διοικητικής πράξεως (δ/τος ή αποφάσεως) είναι να αποβλέπει σε κοινή ανάγκη ή ωφέλεια και να μην υπαγορεύεται από ιδιωτικό συμφέρον.
 2. Συνδυάζει την κοινή ανάγκη / ωφέλεια με τη βελτίωση των πολεοδομικών συνθηκών της πόλης και το σεβασμό στο περιβάλλον (σύμφωνα με την Εγκ-43511/161/55/13-6-1988 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.).
 3. Δεν επιφέρει μείωση της συνολικής επιφάνειας κοινόχρηστων χώρων, ούτε των αναγκαίων κοινωφελών χώρων.

Κατόπιν των παραπάνω παρακαλούμε:

Την Κοινότητα Σικυώνος – Κιάτου, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δ. Σικυωνίων και το Δημοτικό Συμβούλιο Σικυωνίων, όργανα στα οποία θα εισαχθεί διαδοχικά το θέμα, για λήψη απόφασης σχετικά με την τροποποίηση ή μη των χρήσεων γης των Ο.Τ. 207, 209, 217, 230, 231, 239, 243, 248 και 249 της πόλης του Κιάτου από αμιγή σε γενική κατοικία.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Παπαβασιλείου Βασίλειος

Πολ/κός Μηχ/κός ΠΕ3

 

 1. Την αριθ. 24/2022 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Σικυώνος- Κιάτου η οποία έχει ως ακολούθως:

 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ. ΣΙΚΥΩΝΟΣ – ΚΙΑΤΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθμ. 08 / 04-07-2022 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του συμβουλίου της κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου.

 

Αριθ. Γνωμοδότησης:   24 / 2022

 

     ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση ως προς τις χρήσης γης σε εννέα (9) οικοδομικά τετράγωνα.

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 04 Ιουλίου 2022, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 20:00, συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το συμβούλιο της κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου, ύστερα από την 30-06-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, σύμφωνα με την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ.55 / 11-03-2020). Ακολούθως διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, γιατί σε σύνολο 7 μελών παραβρέθηκαν 5 μέλη δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ Αναστάσιος (Πρόεδρος) 1. ΜΑΝΕΤΑΣ Δημήτριος
 2. ΚΟΛΟΒΙΝΟΣ Παναγιώτης 2. ΑΔΑΜΗΣ Δημήτριος
 3. ΣΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 4. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Γεώργιος
 5. ΛΙΑΚΗΣ Βασίλειος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο τακτικός υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Καλπαξής Ηλίας για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα 2ο

 

Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Τροποποίηση ως προς τις χρήσης γης σε εννέα (9) οικοδομικά τετράγωνα», ο πρόεδρος έθεσε υπόψη των συμβούλων το με αρ. πρωτ. 9606 / 29-06-2022 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της γνωμοδότησης αυτής και τους κάλεσε να αποφασίσουν σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ενημέρωση, την ισχύουσα νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση.

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Ο σύμβουλος κος ΛΙΑΚΗΣ Β. έδωσε αρνητική ψήφο)

Εγκρίνει την τροποποίηση ως προς τις χρήσεις γης και συγκεκριμένα τη μετατροπή από «αμιγή κατοικία» σε «γενική κατοικία» των Ο.Τ. 207, 209, 217, 230, 231, 239, 243, 248 και 249, της πολεοδομικής ενότητας 3 «Κανελλοπούλου – Σφαγεία» στο Κιάτο.

.Συντάχθηκε και υπογράφεται.

Η παρούσα γνωμοδότηση έλαβε αυξ. αρ.:  24 / 2022

Ο Πρόεδρος                 Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

 1. Την αριθ. 10 /2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία ακολουθεί:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   3    /  04  –  07  –  2022

 

                                                                 Αριθμός  Απόφασης:    10   /  2022

 

ΘΕΜΑ: 2 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ      

«Τροποποίηση χρήσεων γης  σε εννέα (9)  οικοδομικά τετράγωνα της Κοινότητας Σικυώνος-

Κιάτου.»

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα,  σήμερα την  4ην  Ιουλίου του έτους  2022    ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα και ώρα 12:00  π. μ.  συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, υπό την Προεδρία  του κ. Μυττά  Ιωάννη  (Αντιδημάρχου),  ύστερα από την υπ’ αριθμ.  9702/30-06-2022  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις  των  παρ. 1  και  4 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 {Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι »}  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –   4  –   ήτοι:

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Ιωάννης       Μυττάς           (Πρόεδρος)                              1.-  Σταμάτιος    Γκούμας                       (Μέλος)

2.- Κων/νος      Σαρχάνης    (Αντιπρόεδρος)                           2.-   Δημήτριος   Σώκος                          (Μέλος)

3 .-Νικόλαος    Σκαρμούτσος       (Μέλος)                               3.-   Βασιλική     Μπουζιάνη – Τσαντίλα  (Μέλος)

4.- Αντώνιος     Κατσιμπούλας     (Μέλος)

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ                                          ΠΡΟΕΔΡΟΙ    ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

1.- Β. Κοτσίρης  Πρόεδρος Κοινότητας  Στενού   1.-Γ. Κοτούλας    Πρόεδρος  Κοινότητας Μουλκίου

2.- Α. Λεονάρδου Πρόεδρος Κοινότητας

Σικυώνος-Κιάτου.

3.- Δ. Γκορίτσας Πρόεδρος Κοινότητας Ματίου.

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος,  για την τήρηση των πρακτικών

 

Θέμα   2ον   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

O  Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,   εισηγούμενος το 2ον θέμα  της  ημερήσιας διάταξης,  περί  Τροποποίηση χρήσεων γης  σε εννέα (9)  οικοδομικά τετράγωνα της Κοινότητας Σικυώνος-

Κιάτου ανέφερε τα εξής:

 

Η  Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας  του Δήμου μας, μας απέστειλε το  υπ’ αριθ. 9606/29-06-2022  σχετικό έγγραφό της,  όπου  αποτελεί  αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης  σχετικά  με την τροποποίηση εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης τμήματος της  πολεοδομικής  ενότητας -3- «Κανελλοπούλου Σφαγεία» του οικισμού Κιάτου ως προς τις χρήσεις γης σε εννέα (9) οικοδομικά τετράγωνα (Ο.Τ.)»

 

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά:

Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

3.-   Το υπ’ αριθ. 9606/29-062022  έγγραφο της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών & Πολεοδομίας.

 4.-    Την υπ’ αριθ. 24/2022 θετική απόφαση της Κοινότητας  Σικυώνος-Κιάτου.

5.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α

2.- Γνωμοδοτεί  –  συναινεί   θετικά και  εγκρίνει  την τροποποίηση εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης τμήματος της  πολεοδομικής  ενότητας -3- «Κανελλοπούλου Σφαγεία» του οικισμού Κιάτου ως προς τις χρήσεις γης σε εννέα (9) οικοδομικά τετράγωνα (Ο.Τ.)» σύμφωνα με τα προεκτεθέντα που  αναφέρονται στην  υπ’ αριθ.  9606/29-06-2022 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας και

 

3.- Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο της Επιτροπής ποιότητας Ζωής κ. Μυττά Ιωάννη για την υποβολή της παρούσας απόφασης στο Δημοτικό  Συμβούλιο του Δήμου μας, προκειμένου να κάνει τις περαιτέρω ενέργειες.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό    10  / 2022    και    υπογράφεται   ως   έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                                  Τα    Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο    04-07-2022

Ο    Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΜYΤΤΑΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • τα παραπάνω αναφερθέντα – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

 

Στο σημείο αυτό ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νικ. Παπαβασιλείου δήλωσε παρόν.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα  

 

 1. Εγκρίνει,την τροποποίηση των χρήσεων γης των οικοδομικών Τετραγώνων Ο.Τ. 207, 209, 217, 230, 231, 239, 243, 248 και 249 της πόλης του Κιάτου από Αμιγή σε Γενική κατοικία.

 

 1. Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί ,  την παρούσα  απόφαση στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του  Δήμου για τις δικές της ενέργειες .

 

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 124/2022

Ο Πρόεδρος                                 Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 5.07.2022

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ          

 

Print Friendly, PDF & Email