12/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 3ης/18. 1. 2023  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η (δια ζώσης)

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Αρ.  Απόφασης:   12/2023

Περίληψη:  Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στο «Πρόγραμμα Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς».

          

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 18η   του μηνός Ιανουαρίου έτους 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  (δια ζώσης)  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ.576/13-1-2023, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε  Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος  παραβρέθηκε στην συνεδρίαση.   

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 19 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης    3. Τσολάκος Γεώργιος 4. Ζάρκος Δημήτριος 
5 . Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Φιακάς Παναγιώτης 
9. ΣώκοςΔημήτριος 10. Τσιόγκας Νικόλαος     11. Aλεξόπουλος Βασίλειος 12. Γκούμας Σταμάτιος
13. Συριάνος Κων/νος                          14. Παπαγεωργίου Δημήτριος 15. Μαστοράκης Δημήτριος 16. Σαρχάνης Κων/νος
17. Παπαβασιλείου Νικόλαος 18. Χουσελάς  Ευάγγελος 19. Νανόπουλος Βασίλειος  
       
 

           ΑΠΟΝΤΕΣ: 

 

1. Λέγγας Μάρκος

 

2. Ρουμπέκας Γεώργιος

 

3.Ζαχαρόπουλος Νικόλαος

4. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασ 5. Μπακόλιας Παναγιώτης  6. Κατσιμπούλας Αντώνιος 7. Θελερίτης Γεώργιος 
8. Γαλάνης Βασίλειος    

 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
         ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 3. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού
4.  Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)  5. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου)  6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7.Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου)
       
                    (οι παρακάτω  Πρόεδροι των  κοινοτήτων δεν παραβρέθηκαν,  αν και κλήθηκαν νόμιμα)
           ΑΠΟΝΤΕΣ :  

1. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)

 

2. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

3. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)

4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 6.  Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 7 .Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
8. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου) 9. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12.  Καλαντζής Π. (Γονούσας)

 

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Δρόλιας Πανταζής-Παντελής   (Κυλλήνης) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου)

 

17. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 21. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα)

 

22. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
24 Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Σκούπας Α. (Μποζικών)
28. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 29. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)    
 
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ :  

 

 

      Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Πρόβου  για την τήρηση

των πρακτικών.

 

5ο    Θέμα  ημερήσιας διάταξης 

 

Στο 5ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στο «Πρόγραμμα Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς », ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Νικόλαος Σκαρμούτσος  εισηγούμενος  το θέμα,  έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 27-12-2022 Εισήγηση η οποία έχει ως ακολούθως :

 

Δήμος Σικυωνίων                                                                      Κιάτο   27-12-2022

Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

 

ΠΡΟΣ
κο Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

 

ΘΕΜΑ: «Συμμετοχή στο πρόγραμμα συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, για το έτος 2023».

Σχετ.: Το αρ. 436194 / 14-12-2022 έγγραφο της Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Κορινθίας.

 

Με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο της η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Κορινθίας, ζητάει λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, σχετικά με την συμμετοχή ή όχι των κοινοτήτων Σουλίου, Κρυονερίου και Παραδεισίου, στο πρόγραμμα συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2023 και την κοινοποίηση της το αργότερο μέχρι την 13-01-2023.

Η καταπολέμηση θα γίνει με δολωματικούς ψεκασμούς από εδάφους δεδομένου ότι οι αεροψεκασμοί έχουν καταργηθεί από το έτος 1997 (απόφαση Υφυπουργού Γεωργίας 72096 / 29-04-1997).

Το έγγραφο διαβιβάστηκε στους Προέδρους των ανωτέρω κοινοτήτων προκειμένου να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις.

 

Κατόπιν τούτων σας επισυνάπτουμε:

  • Το ανωτέρω σχετικό έγγραφο της Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Κορινθίας,
  • Τις αποφάσεις των συμβουλίων των κοινοτήτων Σουλίου και Κρυονερίου και την πρόταση του προέδρου της κοινότητας Παραδεισίου,

προς λήψη απόφασης, επισημαίνοντας ότι η απόφαση του Δ.Σ. θα πρέπει να αναφέρεται ξεχωριστά για κάθε κοινότητα και να περιλαμβάνει τα στοιχεία που ζητούνται με το έγγραφο της Δ.Α.Ο.Κ.

Ο αρμόδιος Υπάλληλος

ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΗΛΙΑΣ

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει  σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα  Νομοθεσία,
  • το  αριθ.436194/ 14-12-2022 έγγραφο της Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Κορινθίας.
  • το αριθ.20076/16-12-2022 έγγραφο του Προέδρου της Κοινότητας Παραδεισίου
  • την αριθ. 4/2022 απόφαση Συμβουλίου της Κοινότητας Σουλίου
  • την αριθ. 6/2022 απόφαση Συμβουλίου της Κοινότητας Κρυονερίου
  • την από 27-12-2022 εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Κατά πλειοψηφία

Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Β.Νανόπουλου   

 

Α.   Ε γ κ ρ ί ν ε ι , την συμμετοχή   του Δήμου Σικυωνίων  στο πρόγραμμα  συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς,  για  το  έτος  2023,   από  την Δ/νση  Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε.  Κορινθίας  με δολωματικούς ψεκασμούς από το έδαφος, με την ανάθεση εργασίας των ψεκασμών, με μειοδοτικό διαγωνισμό, που θα προκηρύξει η Περιφερειακή Επιτροπή, στις παρακάτω Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Σικυωνίων:

1)   Κοινότητα  Σουλίου (Αριθμός Απόφασης 4/2022):

α)  Αποδέχεται  την εισφορά δακοκτονίας που θα επιβληθεί από το Υπουργείο  Οικονομικών

β)  Ο αριθμός των παραγωγικών ελαιόδεντρων της Κοινότητας  είναι  60.000 ελαιόδεντρα .

γ) Η αναμενόμενη παραγωγή για το έτος 2023  είναι 230.000 κιλά ελαιόλαδο, η δε επιτυγχανόμενη συνήθως μεγίστη παραγωγή είναι 300.000 τόνους .

δ) Να εφαρμοστούν ακριβώς οι όροι της σύμβασης, με επιφύλαξη για κάθε νόμιμο δικαίωμά μας εφόσον δεν εφαρμοστεί όπως προβλέπεται.

 

2) Κοινότητα Παραδεισίου (με το αριθ. πρωτ.20076/16-12-2022εγγράφου του Προέδρου της Κοινότητας:  

α)  Αποδέχεται  την εισφορά δακοκτονίας που θα επιβληθεί από το Υπουργείο  Οικονομικών

β)  Ο αριθμός των παραγωγικών ελαιόδεντρων της Κοινότητας  ανέρχεται σε  13.000 περίπου ελαιόδεντρα.

γ)  Η αναμενόμενη παραγωγή για το έτος 2023 είναι 70.000 κιλά ελαιόλαδο η δε επιτυγχανομένη συνήθως μεγίστη παραγωγή είναι 90.000 κιλά περίπου.

δ)  Είναι δυνατή η εξεύρεση παγιδοθέτη.

 

3) Κοινότητα Κρυονερίου (Αριθμός Απόφασης 6/2022):

α)  Αποδέχεται  την εισφορά δακοκτονίας που θα επιβληθεί από το Υπουργείο  Οικονομικών

β)  Ο αριθμός των παραγωγικών ελαιόδεντρων της Κοινότητας  ανέρχεται σε  70.000 περίπου ελαιόδεντρα

γ)  Η αναμενόμενη παραγωγή για το έτος 2023 είναι 380 τόνους  ελαιόλαδο η δε επιτυγχανομένη συνήθως μεγίστη παραγωγή είναι 400 τόνους  περίπου.

δ)  Είναι δυνατή η εξεύρεση παγιδοθέτη.

                                                   

Β. Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί,  την παρούσα στο Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου για τις δικές του ενέργειες.

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 12/2023

Ο Πρόεδρος                                 Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 18 – 1 –  2023

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email