12η/2023 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Κιάτο 6/ΑΠΡΙΛΙΟΥ/2023

                                    12η/2023

τακτική συνεδρίαση

Μ.ΔΕΥΤΕΡΑ  10.4.2023

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6)

v  τα τακτικά μέλη τις Οικονομικής Επιτροπής
1) Δομετίου Β. 2) Ζάρκο Δ. 3) Ζαχαρόπουλο Ν. 4) Μαστοράκη  Δ. 5) Μυττάς Ι. 6) Σωτηρόπουλο Ι.
v  τους προέδρους των κοινοτήτων

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα την Μ. Δευτέρα 10η Απριλίου 2023 και ώρα 11.00’πμ για τη συμμετοχή σας, σε τακτική συνεδρίαση τις Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133), προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Ο πρόεδρος

 

Γεώργιος Τσολάκος

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Τροποποίηση π/υ οικονομικού έτους 2023 εγγραφή ποσού «Αποδοχές και εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ μακροχρόνια ανέργων, επιδοτούμενων από τον Ο.Α.Ε.Δ.».
2. 2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ επιτροπής διαγωνισμού του με αρ. μελέτης 25/2021 έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΟΝΟΥΣΣΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ & ΜΠΟΖΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.
3. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την ηλεκτρονική πληρωμής διοδίων  «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ».
4. Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής (774,35€) για αγορά φακέλων με προπληρωμένο τέλος COURIER/ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ (Μέγεθος Α4) και BUSINESS EXPRESS POST, για τη διακίνηση της αλληλογραφίας του Δήμου. (58/2023 ΟΕ)
5. ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
6. ΑΣΚΗΣΗ  ή ΜΗ ένδικων μέσων κατά της Α428/2022 απόφασης ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (2ο τμήμα) (αγωγή ΜΠΟΓΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ), κατόπιν γνωμοδότησης (32/2023 Κατσαβού Α.)
7. ΑΣΚΗΣΗ ή ΜΗ  ένδικων μέσων κατά της Α314/2022 απόφασης 2ου ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΑΓ161/27.8.2020 αγωγή ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑΣ) κατόπιν γνωμοδότησης (63/2023 Τσιφτσής Α.)
8. Ορισμός δικηγόρου για -γνωμοδότηση- επί αιτήματος Λιακοπούλου Αγγελικής.
9. Ορισμός δικηγόρου για -εκπροσώπηση- ενώπιον Δ/ΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ Γ’) κατά τη συζήτηση (25/4/2023) προσφυγής της «MA.CON.STRUCTION A.E.» (κλήση ΚΛ48/23.1.2023) (ΑΑΥ)
10. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 78 ορισμού δικηγόρου για -γνωμοδότηση- μετά την 303/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. (267/2023 ΑΑΥ)

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email