12η/2022 Πρόσκληση έκτακτης Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

12η  EKTAKTH   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  (13-10-2022)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                       Κιάτο     11-10- 2022

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                    Aριθ. Πρωτ 220

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Π Ρ Ο Σ:  Tα  Μέλη   της Σχολικής  Επιτροπής   Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης                      

                                    1.- Μπουζιάνη –Τσαντίλα              Βασιλική

                                    2.- Παπαβασιλείου                         Νικόλαο

                                    3.- Νανόπουλο                               Βασίλειο

                                    4.- Βαφειαδάκη                              Αριστείδη

                                    5.- Λούτα                                        Αικατερίνη

                                    6.- Πανάγου                                   Παναγιώτα

                                   7.-  Ζαφειρόπουλο                        Νικόλαο

                                   8.- Εκπρόσωπο  της μαθητικής Κοινότητας  του 1ου  ΕΠΑ. Λ    Κιάτου

                                   

                                

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό  Κατάστημα του  Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα  του Δημοτικού Συμβουλίου {Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2 (1ος  όροφος)} την  13ην  Οκτωβρίου 2022   ημέρα της εβδομάδας  Πέμπτη ώρα  10 : 00  π. μ. σε   Έκτακτη   Δημόσια Συνεδρίαση,  της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

 

A/A ΘΕΜΑΤΑ                                        ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ                                         ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Περί αποδοχή πίστωσης  ποσού  (15.870,00)€ προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως

(Συμπληρωματική κατανομή) λειτουργικών δαπανών έτους 2022,  και κατανομή  της πίστωσης

στα αντίστοιχα Συμβούλια των Σχολικών  Κοινοτήτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

2 Έγκριση και διάθεση πιστώσεων για την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
3 Έγκριση αρχικού  αιτήματος  και διάθεση πίστωσης  για την  προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
  Η  Παρούσα  συνεδρίαση θεωρείται έκτακτη και κατεπείγουσα  λόγω  άμεσης καταβολής  της  συμπληρωματικής κατανομής  προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης στα   Σχολεία.

 

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

 ΖΑΡΚΟΣ    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email