12η/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

12ην  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  (15-12-2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Κιάτο  10-12-2020

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                              Aριθ. Πρωτ. 12874

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ    

 

                               

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

                    ( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

 

Π Ρ Ο Σ:  Tα  Μέλη   της  Επιτροπής   Ποιότητας  Ζωής                 

                                   

                                 1.- Σκαρμούτσο      Νικόλαο

                                    2.- Μπουζιάνη-Τσαντήλα Βασιλική

                                    3.- Σαρχάνη    Κων/νο

                                    4.- Σώκο Δημήτριο

                                    5.- Γκούμα  Σταμάτιο

                                    6.- Κατσιμπούλα   Αντώνιο

 

      Και  τους  Προέδρους   Κοινοτήτων 1.- Σικυώνος (Κιάτου) κ. Λεονάρδου Αναστάσιο,

2.- Κάτω Διμηνιού κ. Μιχόπουλο Ιωάννη και  3.- Πασίου  κ. Ραφτόπουλο Παναγιώτη.

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Δημοτικό  Κατάστημα του  Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα  του Δημοτικού Θεάτρου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά  2) την 15ην  Δεκεμβρίου 2020 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα  10 : 00  π. μ. σε  τακτική  δημόσια Συνεδρίαση  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις τις παρ.5   του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

 

 

A/A ΘΕΜΑΤΑ                                             ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ                              ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Περί παραχωρήσεως ή μη οικογενειακών  τάφων  στην Κοινότητα Κ. Διμηνιού, των  κ.κ.  Νικολάου Τσιλιβή του Ηλία ,  Βασιλειάδη Ιωάννη του Πέτρου και Barkowska  lngeborga του  Elzdieta.
2 Περί αγοράς οικοπέδου για νέο κοιμητήριο στην Κοινότητα Πασίου.
3 Περί μεταφοράς ή μη του οικίσκου που βρίσκεται επί του πεζοδρομίου  στις θέσεις στάσης/στάθμευσης ΤΑΞΙ, στην οδό Α. Κοββατζή.
4 Έγκριση ή μη  εισόδου- εξόδου  οχημάτων  για έκδοση οικοδομικής αδείας νέου κτιρίου με χρήση Συσκευαστηρίου αγροτικών προϊόντων, εκτός σχεδίου, στη θέση Μπαλέϊκα Κ. Διμηνιού Δήμου Σικυωνίων, επί δημοτικής οδού.
5 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου για άρση και επανεπιβολή  ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ 59 του ρυμοτομικού σχεδίου Κιάτου.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

 

 

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

 

                                                

                                                                                          

 

 

                                                               

Print Friendly, PDF & Email