12η/2019 Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ      

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

12η /2019

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Τρίτη 25 Ιουνίου 2019

 

Κιάτο 21.06.2019

αρ. πρωτ.: 7325

                       

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 3852/2010 ΑΡΘΡΟ 75 §3)

ΠΡΟΣ

τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων

 

1. Μυττά Ιωάννη
2. Ζάρκο Δημήτριο
3. Αλεξόπουλο Βασίλειο
4. Μπουζιάνη Βασιλική
5. Σπανό Κωνσταντίνο
6. Κελλάρη Βασίλειο (fax: 2741022144)

 

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την                                         Τρίτη 25η Ιουνίου 2019 και ώρα 11:00’πμ  σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της §6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 

α/α ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ
1.                    Παπαδοπούλου Σοφία ΑΑΥ 343/2019 (99,20€) Έγκριση της 170/2019 απόφασης Δημάρχου, ορισμού δικηγόρου  για παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη πρόσθετης παρέμβασης υπέρ του ΝΠΙΔ ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ και κατά της ΔΕΗ.
2.                    Παπαδοπούλου Σοφία ΑΑΥ 344/2019 (97,96€) Έγκριση της 171/2019 απόφασης Δημάρχου, ορισμού δικηγόρου, κατόπιν γνωμοδότησης,  για την άσκηση πρόσθετης παρέμβασης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου υπέρ του ΝΠΙΔ ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ και κατά της ΔΕΗ.
3.                    Δανίκα Κατίνα                   ΑΑΥ ……/2019 (43,40€)             σχετική 37/2019 ΟΕ Ορισμός δικαστικού επιμελητή για επίδοση έφεσης του Δήμου Σικυωνίων κατά της ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ & της 237/2018 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Σικυώνος
4.                    Απόδοση  λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από την ορισθείσα υπάλληλο  «Χορήγησης ειδικής παροχής, για τους μήνες Ιανουάριο & Φεβρουάριο 2019, σε ασφαλισμένους του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρ. 22 του Ν. 2646/1998 (Επίδομα παραπληγίας – τετραπληγίας)».
5.                    Έκδοση εντάλματος προπληρωμής «Χορήγησης ειδικής παροχής, για τους μήνες Μάιο & Ιούνιο 2019, σε ασφαλισμένους του Δημοσίου,  σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2646/1998 (Επίδομα παραπληγίας- τετραπληγίας)».
6.                    Έγκριση 1ου & 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμός για την προμήθεια «Δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών για ΑμεΑ στη ΔΕ Σικυωνίων»

 

Print Friendly, PDF & Email