117/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 15ης/5.7.2022 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ (δια ζώσης)συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης:   117/2022

Περίληψη: Επί αιτήματος του παραχώρησης χρήσης του κλειστού γυμναστήριο (νέο) του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, στον κ. Μελέτση Δημήτριο  από  την 21ην  Ιουλίου 2022  έως  την 24ην Ιουλίου 2022.

 

   Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 5η  του μηνός Ιουλίου έτους 2022 ημέρα Τρίτη  και ώρα 20:30 συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  (δια ζώσης)  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ.9836/1-7-2022, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε  Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος παραβρέθηκε στην συνεδρίαση.   

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 21 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Δομετίου Βασίλειος 3. Μυττάς Ιωάννης    4. Ζάρκος Δημήτριος 
5 . Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7 Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 8. Σώκος Δημήτριος
9. Φιακάς Παναγιώτης  10. Σαρχάνης Κων/νος 11. Λέγγας Μάρκος 12. Γκούμας Σταμάτιος
13. Συριάνος Κων/νος                          14. Μπακόλιας Παναγιώτης  15. Παπαγεωργίου Δημήτριος 16. Ρουμπέκας Γεώργιος
17. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 18. Μαστοράκης Δημήτριος 19. Παπαβασιλείου Νικόλαος 20. Χουσελάς  Ευάγγελος
21. Νανοπουλος Βασιλειος      
 

           ΑΠΟΝΤΕΣ: 

 

1. Aλεξόπουλος Βασίλειος

 

2. Θελερίτης Γεώργιος 

 

3. Κατσιμπούλας Αντώνιος

4. Γαλάνης Βασίλειος 5. Τσολάκος Γεωργιος 6. Τσιόγκας Νικόλαος                          
       
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
         ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 2. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 3. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)
4. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 5. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 6. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)  
       
           ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου)  2. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου
8. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου) 9. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)

 

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Δρόλιας Πανταζής-Παντελής   (Κυλλήνης) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

17. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Σκούπας Α. (Μποζικών) 22. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
24. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 25. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
28. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 29. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 30. Νικολάου Ν. (Σουλίου)  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : Ουδείς.    

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

13ο Θέμα  ( Ημερήσιας Διάταξης)

  Στο 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Επί αιτήματος παραχώρησης χρήσης του κλειστού γυμναστήριο (νέο) του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, στον κ. Μελέτση Δημήτριο  από  την 21ην  Ιουλίου 2022  έως  την 24ην Ιουλίου 2022», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου, την αριθ. 26/2022 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας  Εκπαίδευσης η οποία έχει ως ακολούθως :

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ) 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                             Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το πρακτικό της   9 /  21-06-2022   τακτικής   συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Αριθμός Απόφασης:   26  / 2022

 

ΘΕΜΑ: 2ο  ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ «Περί  παραχωρήσεως  του  κλειστού   γυμναστήριο (Νέο )   του 1ου  Γυμνασίου   Κιάτου,  στον κ. Μελέτση  Δημήτριο από  την 21ην  Ιουλίου 2022  έως  την 24ην Ιουλίου 2022.»

 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την  21ην  Ιουνίου  του έτους  2022   ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη  και ώρα 13:00 μ. μ. συνήλθε σε  τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  κ. Ζάρκου Δημητρίου,  η  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 126/17-06-2022  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74   του Ν. 4555/2018«Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                               ΑΠΟΝΤΑ

 

1.- Δ.  Ζάρκος                            (Πρόεδρος)                  1.- Αικ.  Λούτα                                  Μέλος

2.-Β.  Μπουζιάνη – Τσαντίλα  (Αντιπρόεδρος)               2.- Ν.    Ζαφειρόπουλος                   Μέλος

3.-Π.  Πανάγου                               Μέλος                      3.- Α.   Βαφειαδάκης                        Μέλος

4.-Β.  Νανόπουλος                         Μέλος                      4.-  Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ  Κιάτου

5.-Ν.  Παπαβασιλείου                     Μέλος

 

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε  και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών, Λαλιώτης  Γεώργιος.

ΘΕΜΑ  2ο    ΠΡΟ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος)  εισηγούμενος  τα θέματα,  είπε  πως έχουμε ένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης που πρέπει να συζητηθεί στην παρούσα συνεδρίαση  αφού προέκυψε μετά την επίδοση πρόσκλησης της  Σχολικής  Επιτροπής.

 

Η  Σχολική Επιτροπή ομόφωνα αποδέχθηκε την συζήτηση του θέματος στην παρούσα συνεδρίαση κατά προτεραιότητα, βάση της παρ.  7 του  άρθρου  74 του Ν.  4555/19-08-2018  (ΦΕΚ  τεύχος Α΄αριθ. φύλλου  133) και στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το θέμα που πρέπει να συζητηθεί ως εξής: «Περί  παραχωρήσεως  του  κλειστού   γυμναστήριο (Νέο )   του 1ου  Γυμνασίου   Κιάτου,  στον κ. Μελέτση  Δημήτριο από  την 21ην  Ιουλίου 2022  έως  την 24ην Ιουλίου 2022.»

 

Ακολούθως  ο Πρόεδρος εξέθεσε ότι:

O κ.  Μελέτσης  Δημήτριος του Ιωάννη,  μας υπέβαλε την από 20-06-2022 αίτησή του,  όπου μας ζητεί τα να του παραχωρήσουμε το κλειστό γυμναστήριο (Νέο) το οποίο βρίσκεται στο 1ο Γυμνάσιο Κιάτου,  από την 21ην Ιουλίου 2022 έως και την 24ην Ιουλίου 2022 καθημερινά  τέσσερις (4) ώρες από  10:00 π. μ. έως 12: 00 π. μ. και από 18:00 μ. μ.   έως  20: 00 μ. μ. προκειμένου να διεξαχθούν Προπονήσεις Καράτε.

 

Και  κάλεσε τα μέλη  της Σχολικής Επιτροπής  να αποφασίσουν σχετικά.

 

Η Σχολική Επιτροπή

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε:

·    Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)

·    Την υπ’ αριθ. 17112/23-06-2000    απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού σχετικά με τον Κανονισμό λειτουργίας των Εθνικών  και Δημοτικών Γυμναστηρίων της Χώρας (Ν.Π.Δ.Δ.) (φεκ 847/Β΄/11-07-2000).

·    Το άρθρο 2 του κανονισμού λειτουργίας του Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου.

·     Την αίτηση του κ. Μελέτση Δημητρίου με ημερομηνία 20-06-2022.

·     Tην  παρ.  7 του  άρθρου  74 του Ν.  4555/19-08-2018  (ΦΕΚ  τεύχος Α΄αριθ. φύλλου  133)

Μετά από διαλογική συζήτηση  και τις τοποθετήσεις  των μελών  της Σχολικής Επιτροπής.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι          Ο μ ό φ ω ν α

 

Την συζήτηση  του θέματος  εκτός ημερήσιας διάταξης κατά προτεραιότητα βάση της παρ.  7 του  άρθρου  74 του Ν.  4555/19-08-2018  (ΦΕΚ  τεύχος Α΄αριθ. φύλλου  133.

 

Π α ρ α χ ω ρ ε ί:  Τις  Εγκαταστάσεις  του  (Νέου) Γυμναστηρίου 1ου  Γυμνασίου Κιάτου,  στον κ. Μελέτση  Δημήτριο του Ιωάννη, προκειμένου να διεξαχθούν προπονήσεις καράτε  κατά την καλοκαιρινή περίοδο «Από την 21ην Ιουλίου 2022 έως και την 24ην Ιουλίου 2022 καθημερινά  τέσσερις (4) ώρες από  10:00 π. μ. έως 12: 00 π. μ. και από 18:00 μ. μ.   έως  20: 00 μ. μ.»  με τις εξής προϋποθέσεις:

 

 

α) Αποκατάσταση ζημιών  αν  θα  προκύψουν  κατά τη χρήση του.

β) Καθαρισμός των  χώρων  που θα χρησιμοποιηθούν με την ευθύνη και τη φροντίδα του κ. Δ. Μελέτση

γ) Σεβασμός του χώρου κατά την διεξαγωγή των εκδηλώσεων.

δ) Την ασφάλεια των πολιτών  που συμμετέχουν στις εν λόγω  εκδηλώσεις.

ε)  Την  αποφυγή αιχμηρών ή παντός είδους αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο του Γυμναστηρίου.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό   26  / 2022  και υπογράφεται ως έπεται

Ο Πρόεδρος                                                                                        Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο  21-06-2022

Ο  Πρόεδρος    της  Σχολικής  Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

 

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • τα παραπάνω αναφερθέντα – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα  

 

Εγκρίνει, την αριθ. 26/2022 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ.  Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας  Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων με θέμα: «Παραχώρηση χρήσης του κλειστού Γυμναστήριο (νέο) του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, στον κ. Μελέτση Δημήτριο  από  την 21η  Ιουλίου 2022  έως  την 24η Ιουλίου 2022», όπως αυτή συντάχθηκε, υπογράφηκε αρμοδίως και αναγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας .

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 117/2022

Ο Πρόεδρος                                 Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 5.07.2022

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ          

 

Print Friendly, PDF & Email