117/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Από το πρακτικό της 12ης/16-07-2021  ΤΑΚΤΙΚΗΣ   Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

( με τηλεδιάσκεψη)

Αρ. Απόφασης:  117/2021

 

Περίληψη: Ψήφισμα στήριξης στα δίκαια αιτήματα των Σταφιδοπαραγωγών.

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16η  του μηνός Ιουλίου  έτους 2021 ημέρα Παρασκευή     και ώρα 20:30  συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή    Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η   (με Τηλεδιάσκεψη) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 7259/09-7-2021, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) καθώς και τις αριθ. 426/13-11-2020 εγκυκλίου  σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε.

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  18 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Τσολάκος Γεωργιος 3. Ζάρκος Δημήτριος  4. Δομετίου Βασίλειος
5 Τσιόγκας Νικόλαος                         6. Θελερίτης Γεώργιος  7. Κουτρέτσης Σπυρίδων 8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Aλεξόπουλος Βασίλειος 10. Μυττάς Ιωάννης    11. Σαρχάνης Κων/νος 12. Γκούμας Σταμάτιος
13. Γαλάνης Βασίλειος 14.Παπαγεωργίου Δημήτριος 15.Ρουμπέκας Γεώργιος 16. Κατσιμπούλας Αντώνιος
17. Χουσελάς  Ευάγγελος 18.  Νανοπουλος Βασιλειος    
          ΑΠΟΝΤΕΣ:        
  1. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 2. Φιακάς Παναγιώτης  3. Σώκος Δημήτριος
 4.  Λέγγας Μάρκος 5.  Συριάνος Κων/νος                           6. Παπαβασιλείου Νικόλαος 7. Μαστοράκης Δημήτριος
8. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 9. Μπακόλιας Παναγιώτης     
       
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

 

1. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
 ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.      (Κεφαλαρίου) 11. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)
12. Σκούπας Α. (Μποζικών) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 17. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης) 23. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
24. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
28. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 29. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 30. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής  (Κυλλήνης) 31. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
32. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος  (Ασπροκάμπου) 33.Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 34. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ :   Ουδείς

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα  Α΄ προ ημερήσιας

 

    Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

και προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί εκτάκτως και κατεπειγόντως  λόγω καταληκτικών ημερομηνιών το Α’ προ ημερήσιας διάταξης θέμα με τίτλο: «Ψήφισμα στήριξης στα δίκαια αιτήματα των Σταφιδοπαραγωγών»,  και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

     Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το έκτακτο και κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74  παρ. 7 του  Ν. 4555/2018.

Ακολούθως ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος, εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το από 16-7-2021 ψήφισμα της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Κιάτου (Ε.Α.Σ.)  το οποίο έχει ως ακολούθως  :

        Διανύοντας μία κρίσιμη περίοδο τόσο για την υγεία του Ελληνικού λαού αλλά και για την Εθνική Οικονομία, θεωρούμε μέγιστο χρέος της πολιτείας τη στήριξη προϊόντων Εθνικής σημασίας που εδώ και πάνω από έναν αιώνα έχουν στηρίξει την οικονομία και έχουν συμβάλει στην πρόοδο αρκετών περιοχών της πατρίδας μας.

Ένα βασικό προϊόν πασίγνωστο στο εξωτερικό που παράγει και διαφημίζει τον τόπο μας, είναι η Κορινθιακή σταφίδα. Μία πραγματική υπερτροφή η οποία έζησε και έθρεψε γενιές Ελλήνων ακόμα και σε συνθήκες ακραίες (πόλεμος, πείνα, αρρώστιες). Αυτή τη στιγμή το μοναδικό αυτό προϊόν ο «μαύρος χρυσός» της Γης μας βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο καθώς και οι παραγωγοί μας είναι αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο της πλήρους κατάρρευσης και εγκατάλειψης της καλλιέργειας.

       Η πανδημία που ήδη εδώ και 18 μήνες ταλαιπωρεί την ανθρωπότητα «χτύπησε» πολλά προϊόντα της γης μας λόγω των παρατεταμένων lockdown της δυσκολίας της μεταφοράς και της οικονομικής αδυναμίας των ήδη δοκιμαζόμενων κοινωνιών.

Φυσικά εξαίρεση σε αυτό δεν μπορούσε να αποτελέσει η μαύρη Κορινθιακή σταφίδα. Μετά λύπης μας όμως διαπιστώνουμε ότι η Κορινθιακή σταφίδα αποτέλεσε εξαίρεση … ως προς τα μέτρα στήριξης. Αρκετά προϊόντα που επλήγησαν έτυχαν ευνοϊκών μέτρων έμμεσης ή άμεσης υποστήριξης (και πολύ ορθώς έγινε). Ήδη η ποσότητα της Κορινθιακής σταφίδας που βρίσκεται στις αποθήκες αδιάθετη υπερβαίνει τους 10.000 τόνους και δυστυχώς βρισκόμαστε ένα μήνα πριν την έναρξη συγκομιδής της νέας εσοδείας. Ο κίνδυνος της ολικής κατάρρευσης της τιμής του προϊόντος είναι πλέον οφθαλμοφανής με τεράστιες συνέπειες στους παραγωγούς που ζουν τις οικογένειες τους από αυτό του πολύτιμο προϊόν αλλά και σε όλη την οικονομική δραστηριότητα που κινείται γύρω από αυτούς.

          Η κατάρρευση αυτή εκτός από τις οικονομικές συνέπειες θα οδηγήσει και στην πλήρη εγκατάλειψη της καλλιέργειας μιας και η ήδη ταλαιπωρημένοι παραγωγοί κρίνουν ανάξιο να συνεχίσουν τη δραστηριότητα όταν δεν μπορούν να αποσβέσουν ούτε τα έξοδα που επωμίζονται η περαιτέρω ερημοποίηση και άλλων χωριών είναι ορατή… με ότι κινδύνους εγκυμονεί αυτό. Στην κρίσιμη τούτη στιγμή όλη οι συμπολίτες μας παραγωγοί και μη ενώνουμε τη φωνή μας και υποστηρίζουμε σθεναρά τα δίκαια αιτήματα των σταφιδοπαραγωγών.

Δυστυχώς για τον πράσινο τρύγο που θα ήταν μια λύση που μετήλθε η προηγούμενη ηγεσία του ΥΠΑΑΤ το 2020 στα οινοστάφυλα δυστυχώς η πολύτιμη περίοδος χάθηκε με ευθύνη της νέας ηγεσίας.

                                                                                

Ζ η τ ο ύ μ ε:

  • Άμεση απόσταξη μέρους των αποθεμάτων
  • Άμεση απόσυρση των υπολοίπων και διάθεση τους σε διάφορες (κυρίως ευπαθείς) ομάδες του Ελληνικού λαού

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
  • το από 16-7-2021 ψήφισμα της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Κιάτου (Ε.Α.Σ.),  –   και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

                                                       Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ομόφωνα 

Α.  Θεωρεί, το θέμα  έκτακτο  & κατεπείγον , σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών

 

Β. Το Δημοτικό Συμβούλιο στηρίζει τα δίκαια αιτήματα των σταφιδοπαραγωγών όπως αυτά  αναφέρονται στο από 16-7-2021 ψήφισμα της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Κιάτου (Ε.Α.Σ.), και αναγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας.

Σ υντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 117/2021

Ο Πρόεδρος                         Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 16.07.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ         

Print Friendly, PDF & Email