111/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 9ης/11.04.2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 111/2017

Περίληψη :

Yποβολή πρότασης με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές (πλημμύρες και χαλαζοπτώσεις) στο Δήμο Σικυωνίων» για ένταξη προς χρηματοδότηση από το ΠΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη, 11 Απριλίου 2017 και ώρα 20:00′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου σικυωνίων, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4761/07.04.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 15 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Τσιάνος Ιωάννης 4. Μυττάς Ιωάννης      
5. Ζάρκος Δημήτριος 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων   7. Μπούρης Ευάγγελος 8. Χρυσικός Παύλος  
9. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 10. Δομετίου Βασίλειος 11. Σπανός Κωνσταντίνος 12. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
13. Κελλάρης Βασίλειος 14. Γεώργας Χρήστος 15. Νανόπουλος Βασίλειος  
Απόντα
1. Ραυτόπουλος Γεώργιος 2. Μαυραγάνη Κυριακή 3. Θελερίτης Γεώργιος 4. Κελλάρη Ιωάννα  
5. Πανάγου Αθανάσιος 6. Φιακάς Παναγιώτης   7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 8. Αλεξόπουλος Βασίλειος  
9. Καρακούσης Ευάγγελος 10. Ρουμπέκας Γεώργιος 11. Μπακόλιας Παναγιώτης 12. Λαλιώτης Γεώργιος  
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)    
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)
4.Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 7. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)
8. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 9. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 10. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 11. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
12. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 13. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)    
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 2. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)  
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19. Σκούπας Α. (Μποζικών)
20. Ρέλιας Α. (Γκούρας)      
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ:
  • Κουτρέτσης Σπυρίδων, μετά την συζήτηση του 13ου θέμα της Η.Δ.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 4ο

Στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Yποβολή πρότασης με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές (πλημμύρες και χαλαζοπτώσεις) στο Δήμο Σικυωνίων» για ένταξη προς χρηματοδότηση από το ΠΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών, ο Πρόεδρος κ. Αναστάσιος Λεονάρδου έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 07/07/2017 εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής του Δήμου μας, το σώμα της οποίας ακολουθεί:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ:

Θέμα:«Υποβολή Πρότασης του Δήμου για την ένταξη του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές (πλημμύρες και χαλαζοπτώσεις) στο Δήμο Σικυωνίων» στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σχετ.:Το με αριθμ. πρωτ.: 20.10.2016 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου προς τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα (πλημμύρες και χαλαζοπτώσεις) που έπληξαν την περιοχή του Δήμου μας, την 9η και την 10η Σεπτεμβρίου 2016, είχαν ως αποτέλεσμα την πρόκληση εκτεταμένων ζημιών κυρίως στις Τοπικές Ενότητες της Δ.Ε. Σικυωνίων.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου προέβη στη διενέργεια αυτοψιών, καταγράφοντας και εκτιμώντας τις ζημιές και απέστειλε το ανωτέρω σχετικό έγγραφό της στην αρμόδια Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, εκθέτοντας τα προβλήματα και ζητώντας την συνδρομή της, χωρίς ωστόσο έως και την παρούσα χρονική στιγμή να έχει υπάρξει ανταπόκριση.

Καθώς η αποκατάσταση των ζημιών αποτελεί άμεση αναγκαιότητα διότι τίθενται σε κίνδυνο η δημόσια ασφάλεια και υγεία και έχοντας υπόψη ότι σχετικά έργα δύναται να χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, η Τεχνική Υπηρεσία συνέταξε την από 06.04.2017 προμελέτη με τίτλο : «Αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές (πλημμύρες και χαλαζοπτώσεις) στο Δήμο Σικυωνίων», συνολικής δαπάνης 600.000,00 €, προκειμένου ο Δήμος να υποβάλλει σχετική πρόταση χρηματοδότησης.

Η προαναφερθείσα προμελέτη αφορά στην υλοποίηση των απαιτούμενων εργασιών αποκατάστασης της δημοτικής και της αγροτικής οδοποιίας, κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης καθώς και άρση καταπτώσεων και καθαρισμοί αποστραγγιστικών τάφρων και τεχνικών απορροής υδάτων στις Τ.Κ. Σουλίου, Κρυονερίου, Παραδεισίου, Γονούσσας, Τιτάνης, Μποζικών, Καισαρίου, Ψαρίου και Ασπροκάμπου.

Σε συνέχεια των ανωτέρω εισηγούμεθα :

Την λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την υποβολή Πρότασης με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές (πλημμύρες και χαλαζοπτώσεις) στο Δήμο Σικυωνίων» για ένταξη προς χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την ανωτέρω εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα

                 πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Εγκρίνειτην υποβολή πρότασης με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές (πλημμύρες και χαλαζοπτώσεις) στο Δήμο Σικυωνίων» για ένταξη προς χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 111/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 11 Απριλίου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email