110/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 15ης/5.7.2022 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ (δια ζώσης)συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης:   110/2022

Περίληψη: Επικαιροποίηση της αριθ. 364/2010 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου «Παραχώρηση χώρου στην υπό διαμόρφωση πλατεία επί των οδών 28ης Οκτωβρίου – Κροκιδά – Αριστοτέλους στο Κιάτο για εγκατάσταση επίγειου συνεπτυγμένου υποσταθμού ΔΕΗ».

 

   Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 5η  του μηνός Ιουλίου έτους 2022 ημέρα Τρίτη  και ώρα 20:30 συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  (δια ζώσης)  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ.9836/1-7-2022, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε  Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος παραβρέθηκε στην συνεδρίαση.   

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 21 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Δομετίου Βασίλειος 3. Μυττάς Ιωάννης     4. Ζάρκος Δημήτριος 
5 . Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7 Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 8. Σώκος Δημήτριος
9. Φιακάς Παναγιώτης  10. Σαρχάνης Κων/νος 11. Λέγγας Μάρκος 12. Γκούμας Σταμάτιος
13. Συριάνος Κων/νος                          14. Μπακόλιας Παναγιώτης  15. Παπαγεωργίου Δημήτριος 16. Ρουμπέκας Γεώργιος
17. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 18. Μαστοράκης Δημήτριος 19. Παπαβασιλείου Νικόλαος 20. Χουσελάς  Ευάγγελος
21. Νανοπουλος Βασιλειος      
 

           ΑΠΟΝΤΕΣ: 

 

1. Aλεξόπουλος Βασίλειος

 

2. Θελερίτης Γεώργιος 

 

3. Κατσιμπούλας Αντώνιος

4. Γαλάνης Βασίλειος 5. Τσολάκος Γεωργιος 6. Τσιόγκας Νικόλαος                          
       
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
         ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 2. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 3. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)
4. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 5. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 6. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)  
       
           ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου)  2. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου
8. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου) 9. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)

 

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Δρόλιας Πανταζής-Παντελής   (Κυλλήνης) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

17. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Σκούπας Α. (Μποζικών) 22. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
24. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 25. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
28. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 29. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 30. Νικολάου Ν. (Σουλίου)  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : Ουδείς.    

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

6ο Θέμα  ( Ημερήσιας Διάταξης)

  Στο 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Επικαιροποίηση της αριθ. 364/2010 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου «Παραχώρηση χώρου στην υπό διαμόρφωση πλατεία επί των οδών 28ης Οκτωβρίου – Κροκιδά – Αριστοτέλους στο Κιάτο για εγκατάσταση επίγειου συνεπτυγμένου υποσταθμού ΔΕΗ», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

1.      Την αριθ. 364/2010  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,

 

2.      Την από 1/7/2022 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου  Σικυωνίων η οποία έχει ως ακολούθως :

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Κιάτο  1 – 7 – 2022
Πληροφορίες: Ν. Στούκας

2742360113

ΠΡΟΣ:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΘΕΜΑ: « Συζήτηση και λήψη απόφασης για παραχώρηση χώρου στην πλατεία «Λυσίππου» επί των οδών 28ης Οκτωβρίου-

                  Κροκιδά-Αριστοτέλους στο Κιάτο για εγκατάσταση επίγειου συνεπτυγμένου υποσταθμού Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. »

 

ΣΧΕΤ:       Η υπ’ αριθμ. 364/2010 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου»

 

Η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΥ προτίθεται να προβεί σε αναβάθμιση του δικτύου μέσης και χαμηλής τάσης στην ευρύτερη περιοχή  των οδών 28ης Οκτωβρίου – Κροκιδά – Αριστοτέλους στο Κιάτο,  με τοποθέτηση υποσταθμού επίγειου ( compact ) αντίστοιχου αυτού που τοποθετήθηκε έμπροσθεν του Δημαρχείου .

Καθότι λοιπόν η κατασκευή επίγειου συνεπτυγμένου Υποσταθμού στον χώρο της πλατείας, θα βελτιώσει πράγματι τις συνθήκες ασφαλούς λειτουργίας ( αυξάνοντας την ισχύ του μετασχηματιστή και επομένως τα φορτία της περιοχής) και συνεκτιμώντας λόγους αισθητικής και ασφάλειας αφού ταυτόχρονα υπογειοποιείτε το εναέριο δίκτυο και αφαιρούνται οι κολώνες της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. , εισηγούμαστε το συγκεκριμένο θέμα και καλείται το Δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει εάν προτίθεται να προβεί στην παραχώρηση δωρεάν χώρου περίπου δεκαέξι (16 τ.μ. ) στον συγκεκριμένο χώρο προς κατασκευή του υπ΄όψιν έργου.

    Το θέμα είναι κατεπείγον, διότι το έργο της υπογειοποίησης του δικτύου της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. στο συγκεκριμένο σημείο είναι σε εξέλιξη και η έγκριση των ανωτέρω συνδέεται άμεσα με τον προγραμματισμό του έργου της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. .

 

Ο Αν. Προϊστάμενος Τ.Ε.-Η/Μ

Έργων & Συγκοινωνιών

Κατσιμπούλας Βασίλειος.

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ3

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • τα παραπάνω αναφερθέντα – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα  

 

  1. Εγκρίνει, την Επικαιροποίηση της αριθ. 364/2010 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Παραχώρηση χώρου στην υπό διαμόρφωση πλατεία επί των οδών 28ης Οκτωβρίου – Κροκιδά – Αριστοτέλους στο Κιάτο για εγκατάσταση επίγειου συνεπτυγμένου υποσταθμού ΔΕΗ», για τους λόγους που αναφέρονται στην από 1/7/2022 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου  Σικυωνίων  και αναγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας

 

 

 

 

  1. Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί, την παρούσα απόφαση στο αρμόδιο Τμήμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου για τις δικές του ενέργειες.

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 110 /2022

Ο Πρόεδρος                                 Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 5.07.2022

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ          

 

Print Friendly, PDF & Email