11/2022 Πράξη Διοικητικής Επιτροπής «Ιδρύματος Υποτροφιών Γεωργίου Αναστ. Μαυρούλια»

Ίδρυμα Υποτροφιών ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της αριθ. 4ης /08-08-2022 συνεδρίασης της Διοικητικής Επιτροπής του Ιδρύματος Υποτροφιών του Γεωργίου Μαυρούλια.

 

Πράξη Αριθ. 11

 

ΘΕΜΑ : Έγκριση οριστικών πινάκων υποτρόφων (κατόπιν παρέλευσης του δεκαημέρου υποβολής ενστάσεων)

 

Η Διοικητική Επιτροπή του «Ιδρύματος Υποτροφιών Γεωργίου Μαυρούλια», αποτελούμενη από τον Δήμαρχο Σικυωνίων, κ. Σπυρίδων Π. Σταματόπουλο και τους 27  Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Σικυωνίων, ως μέλη της Επιτροπής, συνήλθε  σε T Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίαση στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 8η του μηνός Αυγούστου του έτους 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00μμ κατόπιν της αριθ. 79/04-08-2022 εγγράφου προσκλήσεως του Δημάρχου (Προέδρου της Επιτροπής ), η οποία επιδόθηκε  σε κάθε ένα  μέλος της και στο Δήμαρχο (Πρόεδρο της Επιτροπής ), ο οποίος παραβρέθηκε  .

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 27 δηλαδή:

 

AA Παρόντες  

AA

Απόντες
1 ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ουδείς
2 ΜΥΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3 ΘΕΛΕΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4 ΚΟΥΤΡΕΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
5 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6 ΤΣΟΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7 ΦΙΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
8 ΣΩΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
9 ΤΣΙΟΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
10 ΖΑΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
11 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
12 ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ-ΤΣΑΝΤΗΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
13 ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
14 ΛΕΓΓΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
15 ΣΥΡΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
16 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
17 ΓΚΟΥΜΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
18 ΓΑΛΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
19 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
20 ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
21 ΡΟΥΜΠΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
22 ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
23 ΣΑΡΧΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
24 ΜΠΑΚΟΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
25 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
26 ΧΟΥΣΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
27 ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων και γραμματέας του Ιδρύματος Υποτροφιών Γ. Α. Μαυρούλια,  κ. Κακάτση Αικατερίνη για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα 1ο

 

Ο Πρόεδρος της Διοικητικής Επιτροπής του Ιδρύματος Υποτροφιών Γεωργίου Αναστ. Μαυρούλια, κ. Σπυρίδων  Π. Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 1ο  και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης,  εξέθεσε στην  Επιτροπή  ότι σύμφωνα με :

 

  1. Τις αρ. πρωτ. 11/29-3-2022, 12/29-03-2022, 13/29-03-2022 Προκηρύξεις Υποτροφιών όπως εγκρίθηκαν από την αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων (Δ/νση Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας ) και την αρμόδια αρχή (Αποκ/νη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δ/νση Κοινωφελών περιουσιών) και δημοσιεύτηκαν όπως προβλέπει το άρθρο 56 του Ν. 4182/2013
  2. Τις αριθ. 6/2022, 7/2022 και 8/2022 Αποφάσεις της Διοικητικής Επιτροπής του Ιδρύματος για την χορήγηση των υποτροφιών και την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του Δήμου
  3. Το γεγονός ότι κατά το χρονικό διάστημα της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων (το προβλεπόμενο δεκαήμερο από την ανάρτηση των Αποφάσεων επιλογής των υποτρόφων στην ιστοσελίδα του Δήμου ) δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση :

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      ομόφωνα,

(το τακτικό μέλος κ. Νανόπουλος Βασίλειος έδωσε λευκή ψήφο)

  1. την έγκριση των οριστικών πινάκων επιλογής των υποτρόφων ως εξής:

  Για την ΣΥΝΕΧΙΣΗ-ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ στους κάτωθι:

Α/Α  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ
1 Ζάρκο Χρήστο του Βασιλείου
2 Κελλάρη Μυρσίνη του Χρήστου
3 Πετούμενου Σωτηρία του Νικολάου
4 Χριστοδούλου Γεώργιο του Βασιλείου

 

Για το Ακαδ. έτος 2020-2021 (Σχολικό έτος 2019-2020)

Α. την ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΑΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ στους κάτωθι:

ΑΓΟΡΙΑ

Α/Α  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ
1 Γλάστρας Νικόλαος του Ανδρέα
2 Ζερβός Γεώργιος του Ιωάννη
3 Παπαπαναγιώτου Αναστάσιος του Δημητρίου
4 Παπαργυρίου Κων νος του Ιωάννη
5 Τραγάς Νικόλαος του Δημητρίου
6 Τραγάς Σωτήριος του Δημητρίου
7 Χάρκας Γεώργιος – Κων νος του Ιακώβου

 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ
1 Γιαννακοπούλου Σοφία- Νεφέλη του Φωτίου
2 Γλάστρα Αικατερίνη του Ανδρέα
3 Μάστορη Αγγελική – Άννα του Νικολάου
4 Παπαγγελοπούλου Κων να – Φανουρία του Άγγελου
5 Παπαδοπούλου Ελένη του Κων νου
6 Παρασκευοπούλου Ευαγγελία του Ναπολέωντα
7 Πετροπούλου Μαρία του Ευσταθίου
8 Σαρχάνη Γεωργία του Ευαγγέλου

 

 

 

 

Β. την ΑΠΟΡΡΙΨΗ των κάτωθι, καθώς δεν πληρούν έναν ή περισσότερους όρους της Προκήρυξης:

Α/Α ΟΝΟΜ/ΜΟ ΛΟΓΟΙ  ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
1 Ιωάννου Μάριος – Θεοφάνης του Σωτηρίου Μη δημότης του Δήμου Σικυωνίων  κατά την τελευταία 5ετία
2 Μαγκιρίδη Μαρία – Ελένη του Γεωργίου Μη μόνιμος κάτοικος της Δημοτικής Κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου
3 Τρίμης Χρίστος του Γεωργίου- Μιχαήλ Μη μόνιμος κάτοικος της Δημοτικής Κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου κατά την τελευταία 5ετία
4 Τρίμης Ιωάννης του Γεωργίου- Μιχαήλ Μη μόνιμος κάτοικος της Δημοτικής Κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου κατά την τελευταία 5ετία
5 Τρίμης Παναγιώτης του Γεωργίου- Μιχαήλ Μη μόνιμος κάτοικος της Δημοτικής Κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου κατά την τελευταία 5ετία
6 Χρυσικού Μαρία του Αναστασίου Μη δημότης της Δημοτικής Κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου

 

Για το Ακαδ. έτους 2021-2022 (Σχολικό έτος 2020-2021)

Α. την ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΑΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ στους κάτωθι:

ΑΓΟΡΙΑ

Α/Α  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ
1 Αβράτογλου Νικόλαος του Γεωργίου
2 Δριτσόπουλος Παναγιώτης του Όθωνα
3 Ιωάννου Βασίλειος του Νικολάου
4 Λιούσκος Χρήστος του Παναγιώτη
5 Παύλου Γεώργιος του Χρήστου
6 Τσαπραλής Αθανάσιος του Ιωάννη
7 Χατζηβασιλείου Βασίλειος του Θεοδώρου
8 Χριστοδούλου Σωτήριος του Δημητρίου

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ
1 Ανδρικοπούλου Μαρία του Νικολάου
2 Βαλημίτη Μαρία- Γεωργία του Αλεξάνδρου
3 Βασιλείου Παρασκευή του Χρήστου
4 Δέδε Μαρία – Ευαγγελία του Δημητρίου
5 Θελερίτη Βασιλική του Κων νου
6 Καραμάνη Ναταλία του Φιλίππου
7 Καρανικόλα Μαρία του Χρήστου
8 Κόϊκα Χριστίνα του Βασιλείου
9 Ντάλλα Στυλιανή – Ερασμία του Γεωργίου
10 Σταθακοπούλου Μαρίνα- Ελένη του Ιωάννη

 

Β. την ΑΠΟΡΡΙΨΗ των κάτωθι, καθώς δεν πληρούν έναν ή περισσότερους όρους της Προκήρυξης:

 

Α/Α ΟΝΟΜ/ΜΟ ΛΟΓΟΙ  ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
1 Καπώλη Αθανασία του Δημητρίου Μη δημότης/ μόνιμος κάτοικος Δημοτικής Κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου
2 Μαργέλη Αδαμαντία του Κων νου Μη δημότης της Δημοτικής Κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου
3 Σανίδας Αναστάσιος του Στέφανου Μη μόνιμος κάτοικος Δημοτικής Κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου
4 Πρεδάρης Νικόλαος – Γαριβάλδης του Αποστόλου Μη μόνιμος κάτοικος Δημοτικής Κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου
5 Χατζηνικολάου Ανδρέα του Πασχάλη Μη μόνιμος κάτοικος Δημοτικής Κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου

 

 

  1. Η παρούσα να αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σικυωνίων και διαβιβαστεί προς την Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας και την Αποκ/νη Διοίκηση Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδος & Ιονίου, Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών για έγκριση (άρθρο 56 ν. 4182/2013).

 

Η παρούσα  Απόφαση έλαβε  αυξ. αριθ. 11/2022

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ  ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Print Friendly, PDF & Email