11η/2022 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Κιάτο 20-04-2022

 

11η/2022

τακτική συνεδρίαση

Tρίτη  26η Απριλίου 2022

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6)

v  προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
1) Τσολάκο Γ. 2) Δομετίου Βασ. 3) Ζάρκο Δημ. 4) Σωτηρόπουλο Ι. 5)Ζαχαρόπουλο Νικ. 6)Μαστοράκη Δημ.

 

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα την  Τρίτη   26η Απριλίου 2022 και ώρα 10.00’πμ για τη συμμετοχή σας, σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133), προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε επί των θεμάτων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

Ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

 Θ  Ε  Μ  Α  Τ   Α                  Η  Μ  Ε  Ρ  Η  Σ  Ι  Α  Σ                            Δ  Ι  Α  Τ  Α  Ξ  Η  Σ

 1. Έγκριση της υπ’ αριθ. 28/2021 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας «ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».
 2. Έγκριση της υπ’ αριθ. 29/2021 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας «ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΥΛΚΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».
 3. Έγκριση της υπ’ αριθ. 31/2021 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας «ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΑΤΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».
 4. Έγκριση της υπ’ αριθ. 06/2022 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».
 5. Έγκριση εκπονηθεισών Μελετών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων.
 6. Υποβολή πρότασης του Δήμου με τίτλο: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – 2ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ», στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Ε.Υ.Ε. Π.Α.Α. 2014-2020 περί υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020» – Δράση 4.3.1.
 7. Υποβολή πρότασης του Δήμου με τίτλο: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Ε.Υ.Ε. Π.Α.Α. 2014-2020 περί υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020» – Δράση 4.3.1.
 8. Υποβολή πρότασης του Δήμου με τίτλο: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΨΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΥΛΛΗΝΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Ε.Υ.Ε. Π.Α.Α. 2014-2020 περί υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020» – Δράση 4.3.1.
 9. Υποβολή πρότασης του Δήμου με τίτλο: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Ε.Υ.Ε. Π.Α.Α. 2014-2020 περί υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020» – Δράση 4.3.1.
 10. Υποβολή πρότασης του Δήμου με τίτλο: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΣΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Ε.Υ.Ε. Π.Α.Α. 2014-2020 περί υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020» – Δράση 4.3.1.
 11. Υποβολή πρότασης του Δήμου με τίτλο: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΥΛΚΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Ε.Υ.Ε. Π.Α.Α. 2014-2020 περί υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020» – Δράση 4.3.1.
 12. Υποβολή πρότασης του Δήμου με τίτλο: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Ε.Υ.Ε. Π.Α.Α. 2014-2020 περί υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020» – Δράση 4.3.1.
 13. Υποβολή πρότασης του Δήμου με τίτλο: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΑΤΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Ε.Υ.Ε. Π.Α.Α. 2014-2020 περί υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020» – Δράση 4.3.1.
 14. Υποβολή πρότασης του Δήμου με τίτλο: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Ε.Υ.Ε. Π.Α.Α. 2014-2020 περί υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020» – Δράση 4.3.1.
 15. Περί συστάσεως επιτροπής προσωρινής και  οριστικής παραλαβής του έργου (Οδοποιϊα Δ.Ε. Φενεού).
 16. Εξειδίκευση Πίστωσης  εγγραγραμένης στον Κ.Α.  8261.002.
 17. Έγκριση 1ου Αανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου Αποκατάσταση διατηρητέων κτιρίων συγκροτήματος αποθηκών Α.Σ.Ο. και αλλαγή χρήσης (β’ Ειδικός προϋπολογισμός).

 

 

Print Friendly, PDF & Email