11η/2021 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

11η TAKTIKH  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  (23-11-2021)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Κιάτο   19-11-2021

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                   Aριθ. Πρωτ.248

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Π Ρ Ο Σ:  Tα  Μέλη   της Σχολικής  Επιτροπής   Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης                      

                                    1.- Μπουζιάνη –Τσαντίλα              Βασιλική

                                    2.- Παπαβασιλείου                         Νικόλαο

                                    3.- Νανόπουλο                               Βασίλειο

                                    4.- Βαφειαδάκη                              Αριστείδη

                                    5.- Λούτα                                        Αικατερίνη

                                    6.- Πανάγου                                   Παναγιώτα

                                   7.-  Ζαφειρόπουλο                        Νικόλαο

                                   8.- Εκπρόσωπο  της μαθητικής Κοινότητας  του 1ου  ΕΠΑ. Λ    Κιάτου

                                   

                                

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό  Κατάστημα του  Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα  του Δημοτικού Συμβουλίου {Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2 (1ος  όροφος)} την  23ην  Νοεμβρίου  2021   ημέρα της εβδομάδας Τρίτη  ώρα  11: 30  π. μ. σε  τακτική  Δημόσια Συνεδρίαση,  της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

 

A/A ΘΕΜΑΤΑ                                        ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ                                         ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1  Περί  συζητήσεως της αιτήσεως της  κ. Πάτσιου  Αναστασίας για μείωση μισθώματος κυλικείου στο Γυμνάσιο και Λ. Τ. Γκούρας.
2 Περί  συζητήσεως της αιτήσεως του κ. Αλειφτήρα  Ευάγγελου, για παραχώρηση του  παλαιού, κλειστού Γυμναστηρίου στο  1ο Γυμνάσιο Κιάτου.
3 Περί εγκρίσεως αρχικού αιτήματος και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ενός -1-  Laptop  και  ενός  (1) Ηλεκτρονικού Υπολογιστή  για το 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Κιάτου.
4 Έγκριση και διάθεση  πιστώσεων  για την  Σχολική Επιτροπή  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης καθώς  εξουσιοδότηση του προέδρου για τις περαιτέρω ενέργειες.
5 Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων   έτους 2022.

 

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

 

 

 

 

ΖΑΡΚΟΣ    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email