11η/2021 Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ                                  

                                                                                                               11η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10 -12-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Κιάτο  06–12-2021

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                            Aριθ. Πρωτ: 133

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩN

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(Ν.Π.Δ.Δ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης

 

 1. Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλική
 2. Δομετίου Βασίλειος
 3. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 4. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 5. Γκούμας  Σταμάτιος
 6. Μπόκιας Βασίλειος
 7. Τσαμαντά Ελένη
 8. Πάτσιου Ιωάννα
 9. Βαφειαδάκης Αριστείδης
 10. Καλφαντή Βασιλική
 11. Αθανασούλη Ελένη
 12. Ρουμελιώτη Βασιλική
 13. Ζάρκος Ευάγγελος

 

Καλείστε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την  10 Δεκεμβρίου  2021 ημέρα Παρασκευή  με  ώρα έναρξης της συνεδρίασης 13:00 και ώρα λήξης 14:00,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης Covid-19 ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020, τις  εγκυκλίους 40/2020 Α.Π.20930/31-3-2020 και 426/2020 Α.Π.77233/13-11-2020, του Υπουργείου Εσωτερικών και λοιπών σχετικών εγκυκλίων, καθώς και τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/10 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4555/2018 για λήψη  απόφασης  στα  παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Παραχώρηση αιθουσών  του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στον Σύλλογο στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων  του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου για πραγματοποίηση των Γενικών Συνελεύσεων   του παραπάνω  Συλλόγου.
 2. Αποδοχή Χρηματοδότησης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων για την προμήθεια βιβλίων Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας σχολικού έτους 2021-2022».
 3. Παράταση σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων πετρελαίου θέρμανσης του Ν.Π.Δ.Δ έτους 2021.
 4. Περί αποδοχής ποσού 32.030,00 € προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως   (Δ΄ κατανομή) λειτουργικών δαπανών έτους 2021 και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα συμβούλια των  Σχολικών Κοινοτήτων  της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
 5. Περί αποδοχής ποσού 8.007,00 € προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως συμπληρωματική κατανομή για λειτουργικές δαπάνες και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα Συμβούλια των Σχολικών Κοινοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής  Επιτροπής

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

 

Ιωάννης  Σωτηρόπουλος

 

Για τα θέματα παρακαλείσθε έως τη λήξη της συνεδρίασης να ενημερώσετε τη γραμματεία της Σχολικής Επιτροπής  στο τηλ. 2742360100 ή στο email:  d-sikyon@otenet.gr για την ψήφο σας επί των θεμάτων  (π.χ θετική, αρνητική ή δήλωση παρόν).

 

Print Friendly, PDF & Email