11η/2021 Πρόσκληση έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

11η/2021

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Παρασκευή 23 Απριλίου 2021

Κιάτο 23/04/2021

αρ.  πρωτ.:   3988

Η παρούσα γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως*

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6)

v  προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
  1. Τσολάκο Γεώργιο
  1. Σώκο Δημήτριο
  1. Ζάρκο Δημήτριο
  1. Σωτηρόπουλο Ιωάννη
  1. Λέγγα Μάρκο
  1. Ρουμπέκα Γεώργιο
v  προς τους προέδρους Κοινοτήτων

 

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας την Παρασκευή 23 Απριλίου 2021  και ώρα 10.00’πμ σε  έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133), προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε επί των θεμάτων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

 

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

 

 

α/α ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1.                  Έκδοση εντάλματος προπληρωμής «Χορήγησης ειδικής παροχής σε ασφαλισμένους του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2646/1998 (Επίδομα παραπληγίας-τετραπληγίας)» για ΜΑΡΤΙΟ & ΑΠΡΙΛΙΟ 2021.

* λόγω καταληκτικών ημερομηνιών .

2.                  Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για α)αγορά φακέλων αλληλογραφίας (με προπληρωμένο τέλος & λογότυπο) και β)  αγορά φακέλων αλληλογραφίας (με προπληρωμένο τέλος- courier).

* για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών.

3.                  Ακύρωση της 23/2021 απόφασης σε συμμόρφωση της 746/2021 απόφασης του 7ου ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ της ΑΕΠΠ.

* λόγω καταληκτικών ημερομηνιών .

4.                  Ανάκληση της 79/2021 απόφασης μετά την 746/2021 απόφασης του 7ου ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ της ΑΕΠΠ.

* λόγω καταληκτικών ημερομηνιών .

 

Print Friendly, PDF & Email