11η/2020 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

11η/2020

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Παρασκευή  5 Ιουνίου 2020

Κιάτο 01/06/2020

αρ. πρωτ.: 4256

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §5)

Προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων

  1. Τσολάκο Γεώργιο
  1. Μυττά Ιωάννη
  1. Ζάρκο Δημήτριο
  1. Σωτηρόπουλο Ιωάννη
  1. Λέγγα Μάρκο
  1. Ρουμπέκα Γεώργιο

 

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020 και ώρα 11.00’πμ  σε  τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133), προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε επί των θεμάτων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

α/α ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Υποχρεωτική τροποποίηση Προϋπολογισμού – Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων και Ο.Π.Δ. τρέχοντος έτους για τακτοποίηση της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ  Ι και ΙΙ καθώς και του Χρηματικού Υπολοίπου της 31-12-2019.
2. Καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση της προμήθειας µε τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του προσώπων».
3. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροκτημάτων της Κοινότητας Δροσοπηγής ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ Δ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.
4. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροκτημάτων της Κοινότητας Καισαρίου ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ Δ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.
5. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροκτημάτων της Κοινότητας Καλιάνων ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ Δ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.
6. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροκτημάτων της Κοινότητας Καστανιάς ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ Δ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.
7. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροκτημάτων της Κοινότητας Κυλλήνης ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ Δ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.
8. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροκτημάτων της Κοινότητας Λαύκας ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ Δ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.
9. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροκτημάτων της Κοινότητας  Ψαρίου ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ Δ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.
10. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 ΝΠΔΔ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων
11. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 ΝΠΙΔ Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων.
12. Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής (137,45€) για τη διακίνηση της αλληλογραφίας του Δήμου με Δελτίο Ομαδικής Κατάθεσης Ταχυδρομικών Αντικειμένων μετά την 82/2020 απόφαση ΟΕ .
13. Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής (1.542,00€) «Χορήγησης ειδικής παροχής, σε ασφαλισμένους του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρ. 22 του Ν. 2646/1998 (Επίδομα παραπληγίας – τετραπληγίας)» για τους μήνες ΜΑΡΤΙΟ & ΑΠΡΙΛΙΟ 2020.
14. Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής (341,43€) για συμμετοχή σε δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ επέκτασης έργων ηλεκτροφωτισμού στην κοινότητα Καισαρίου μετά την 83/2020 απόφαση ΟΕ .
15. Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής (96,72€) για συμμετοχή σε δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ επέκτασης έργων ηλεκτροφωτισμού στην κοινότητα Κρυονερίου μετά την 84/2020 απόφαση ΟΕ .
16. Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής (1.110,26€) για συμμετοχή σε δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ επέκτασης έργων ηλεκτροφωτισμού στην κοινότητα Σικυώνος-Κιάτου μετά την 85/2020 απόφαση ΟΕ .
17. Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής (1.730,78€) για συμμετοχή σε δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ επέκτασης έργων ηλεκτροφωτισμού στην κοινότητα Σικυώνος-Κιάτου μετά την 86/2020 απόφαση ΟΕ .
18. Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής (691,47€) για συμμετοχή σε δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ επέκτασης έργων ηλεκτροφωτισμού στην κοινότητα Σικυώνος-Κιάτου μετά την 87/2020 απόφαση ΟΕ .
19. Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής (541,84€) για συμμετοχή σε δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ επέκτασης έργων ηλεκτροφωτισμού στην κοινότητα Διμηνιού μετά την 88/2020 απόφαση ΟΕ .
20. Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής (14.006,26€) για συμμετοχή σε δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ επέκτασης έργων ηλεκτροφωτισμού στην κοινότητα Σικυώνος-Κιάτου μετά την 90/2020 απόφαση ΟΕ .
21. Ορισμός Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Αγροτική οδοποιία (Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων) στα ΤΔ Κλημεντίου, Σουλίου, Κρυονερίου, Διμηνιού & Σικυώνος του Δ. Σικυωνίων-Β’ ειδικός Προϋπολογισμός».
22. Λήψη απόφασης, κατόπιν γνωμοδότησης, περί της άσκησης ή μη ένδικων βοηθημάτων κατά αποφάσεων επιβολής προστίμων του Λιμενάρχη Κορίνθου.
23. Έγκριση της 91/2020 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού Δικαστικών Επιμελητών για την επίδοση δικογράφου, πρόσθετης παρέμβασης του Δήμου μας, υπέρ Δημοσίου, σε αίτηση ανάκλησης ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ κλπ.
24. Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης επί αιτήματος ΚΑΣΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
25. Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί ορισμού ή μη συνηγόρου υπεράσπισης του ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, κατόπιν κλήσης.

 

Print Friendly, PDF & Email