11η/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

11ην  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  (10-11-2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Κιάτο  6-11-2020

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                              Aριθ. Πρωτ. 11418

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ    

 

                               

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

                    ( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

 

Π Ρ Ο Σ:  Tα  Μέλη   της  Επιτροπής   Ποιότητας  Ζωής                 

                                   

                                 1.- Σκαρμούτσο      Νικόλαο

                                    2.- Μπουζιάνη-Τσαντήλα Βασιλική

                                    3.- Σαρχάνη    Κων/νο

                                    4.- Σώκο Δημήτριο

                                    5.- Γκούμα  Σταμάτιο

                                    6.- Κατσιμπούλα   Αντώνιο

 

      Και  τους  Προέδρους   Κοινοτήτων 1.- Σικυώνος (Κιάτου) κ. Λεονάρδου Αναστάσιο,

2.- Καλλιάνων κ. Σελέκο  Κων/νο και  3.- Κυλλήνης κ. Δρόλια Πανταζή-Παντελή.

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Δημοτικό  Κατάστημα του  Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα  του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά  2) την 10ην  Νοεμβρίου 2020 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα  10 : 00  π. μ. σε  τακτική  δημόσια Συνεδρίαση  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις τις παρ.5   του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

 

A/A ΘΕΜΑΤΑ                                             ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ                              ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Έγκριση απότμησης – υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου με δημοτική οδό (Πάροδος Πετμεζά), για  είσοδο- έξοδο, στην  εγκατάσταση Πλυντηρίου – Λιπαντηρίου  Αυτοκινήτων, εντός του οικοπέδου εκμετάλλευσης Χρήστου Μπάνο, της Κοινότητας Κιάτου του Δ. Σικυωνίων.
2 Χορήγηση ή μη  άδειας παράπλευρης τομής αγροτικού οδικού δικτύου στη ΝΑΤΟΥΡΑ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

 

                                               

                                                                                          

 

 

                                                               

Print Friendly, PDF & Email