11η/2019 Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ      

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

11η /2019

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019

 

Κιάτο 06/06/2019

αρ. πρωτ.: 6724

                       

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 3852/2010 ΑΡΘΡΟ 75 §3)

ΠΡΟΣ

τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων

 

1. Μυττά Ιωάννη
2. Ζάρκο Δημήτριο
3. Αλεξόπουλο Βασίλειο
4. Μπουζιάνη Βασιλική
5. Σπανό Κωνσταντίνο
6. Κελλάρη Βασίλειο (fax: 2741022144)

 

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την                                         Δευτέρα 10η Ιουνίου 2019 και ώρα 11:00’ πμ  σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της §6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 

α/α ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ
1.                    Παπαϊωάννου Ιωάννα

ΑΑΥ:

Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων (20.06.2019) ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά τη συζήτηση ανακοπής 128/7.12.2015  της ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑΣ μετά την ΚΛ735/23.05.2019 κλήση.
2.                    Τασούλης Γαβριήλ

ΑΑΥ:

Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων (20.06.2019) ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά τη συζήτηση ανακοπής 133/18.12.2015  της ΤΟΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ μετά την ΚΛ738/23.05.2019 κλήση.
3.                    Τασούλης Γαβριήλ

ΑΑΥ δικηγόρου:

ΑΑΥ επιμελητών:

Ορισμός δικηγόρου για την άσκηση πρόσθετων λόγων ανακοπής κατά πρωτοκόλλου αποβολής του Δασάρχη Κορίνθου κατά του Δήμου Σικυωνίων, καθώς και ορισμός δικαστικών επιμελητών για την επίδοση του δικογράφου.
4.                    Ζαρρής Κωνσταντίνος

ΑΑΥ:

Ορισμός συνηγόρου υπεράσπισης των υπαλλήλων ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Χρήστου & ΓΚΙΟΥΛΗ Κωνσταντίνου, κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου δυνάμει της 100/2019 απόφασης ΟΕ.
5.                    ΑΑΥ: 329/2019

 

Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την καταβολή τελών τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) & Κάρτας Καυσαερίων, οχημάτων του Δήμου Σικυωνίων.
6.                    Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων, κατά αποφάσεων επιβολής προστίμων Λιμεναρχείου Κορίνθου, κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου δυνάμει της 77/2019 απόφασης ΟΕ.
7.                    Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από τον υπάλληλο Στούκα Νικόλαο για συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ μετά την 62/2019 απόφαση ΟΕ.
8.                    Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από τον υπάλληλο Στούκα Νικόλαο για συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ μετά την 105/2019 απόφαση ΟΕ.
9.                    Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από τον υπάλληλο Στούκα Νικόλαο για συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ μετά την 106/2019 απόφαση ΟΕ.
10.               Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από τον υπάλληλο Στούκα Νικόλαο για συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ μετά την 107/2019 απόφαση ΟΕ.
11.               Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από τον υπάλληλο Στούκα Νικόλαο για συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ μετά την 108/2019 απόφαση ΟΕ.
12.               Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από τον υπάλληλο Στούκα Νικόλαο για συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ μετά την 109/2019 απόφαση ΟΕ.
13.               Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από τον υπάλληλο Στούκα Νικόλαο για συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ μετά την 110/2019 απόφαση ΟΕ.
14.               Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από τον υπάλληλο Στούκα Νικόλαο για συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ μετά την 62/2019 απόφαση ΟΕ.
15.               Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από τον υπάλληλο Στούκα Νικόλαο για συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ μετά την 111/2019 απόφαση ΟΕ.
16.               Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από τον υπάλληλο Στούκα Νικόλαο για συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ μετά την 112/2019 απόφαση ΟΕ.
17.               Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από τον υπάλληλο Στούκα Νικόλαο για συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ μετά την 113/2019 απόφαση ΟΕ.
18.               Έγκριση Απολογισμού Εσόδων-Εξόδων οικονομικού έτους 2018.
19.               Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού χερσαίας ζώνης Λιμένα Κιάτου».
20.               Τροποποίηση Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

 

Print Friendly, PDF & Email