10η/2016 τακτική συνεδρίαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

Π  Ι  Ν  Α  Κ  Α  Σ     Θ  Ε  Μ  Α  Τ  Ω  Ν

Της  αριθ.  10/2016   ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της      14-06-2016

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

        
1.    Παράταση σύμβασης μίσθωσης κυλικείου του  6ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου και 4ου Νηπιαγωγείου Κιάτου.

             ΟΜΟΦΩΝΑ-  
         Αριθ. Απόφ. 26/2016                                  Αριθ. πρωτ:               ΠΡΟΣ:

2. Υποβολή προτάσεων για το Σχέδιο  «Στρατηγικού Σχεδιασμού» (Β΄ Φάση) Επιχειρησιακού            προγράμματος  Δήμου Σικυωνίων 2015-2019
        
    ΟΜΟΦΩΝΑ-
          Αριθ. Απόφ. 27/2016         Αριθ. πρωτ.               ΠΡΟΣ:

3.    Απευθείας ανάθεση προμήθειας λογισμικού προγράμματος Η/Υ Διαχείρισης Σχολικής Επιτροπής από την Εταιρεία «ΕΠΑΦΟΣ»

           ΟΜΟΦΩΝΑ
          Αριθ. Απόφ. 28/2016        Αριθ. πρωτ.               ΠΡΟΣ:

Print Friendly, PDF & Email