108/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 9ης/11.04.2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 108/2017

Περίληψη : Επί του με αριθ. πρωτ. 1230/4-4-2017 εγγράφου της ΚΕΔΕ περί: «Υιοθέτηση ψηφίσματος από τα Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων της Χώρας»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη, 11 Απριλίου 2017 και ώρα 20:00′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου σικυωνίων, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4761/07.04.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 15 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Τσιάνος Ιωάννης 4. Μυττάς Ιωάννης      
5. Ζάρκος Δημήτριος 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων   7. Μπούρης Ευάγγελος 8. Χρυσικός Παύλος  
9. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 10. Δομετίου Βασίλειος 11. Σπανός Κωνσταντίνος 12. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
13. Κελλάρης Βασίλειος 14. Γεώργας Χρήστος 15. Νανόπουλος Βασίλειος  
Απόντα
1. Ραυτόπουλος Γεώργιος 2. Μαυραγάνη Κυριακή 3. Θελερίτης Γεώργιος 4. Κελλάρη Ιωάννα  
5. Πανάγου Αθανάσιος 6. Φιακάς Παναγιώτης   7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 8. Αλεξόπουλος Βασίλειος  
9. Καρακούσης Ευάγγελος 10. Ρουμπέκας Γεώργιος 11. Μπακόλιας Παναγιώτης 12. Λαλιώτης Γεώργιος  
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)    
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)
4.Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 7. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)
8. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 9. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 10. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 11. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
12. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 13. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)    
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 2. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)  
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19. Σκούπας Α. (Μποζικών)
20. Ρέλιας Α. (Γκούρας)      
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ:
  • Κουτρέτσης Σπυρίδων, μετά την συζήτηση του 13ου θέματος της Η.Δ.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 1ο

Στο 1ο θέμα της ημερήσιας με τίτλο «Επί του με αριθ. πρωτ. 1230/4-4-2017 εγγράφου της ΚΕΔΕ περί: «Υιοθέτηση ψηφίσματος από τα Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων της Χώρας» ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το εν θέματι έγγραφο της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Κ.Ε.Δ.Ε με το οποίο ζητά το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας, να υιοθέτηση το επισυναπτόμενο ψήφισμα της, για την απαράδεκτη και απαξιωτική συμπεριφορά του Υπουργού Εσωτερικών απέναντι στους αιρετούς .

Ακολούθως ο Πρόεδρος ανάγνωσε το εν λόγω ψήφισμα το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά .

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  •    το με αριθ. πρωτ. 1230/4-4-2017 έγγραφο της ΚΕΔΕ
  • το επισυναπτόμενο ψήφισμα
  •    την τοποθέτηση του Πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λεονάρδου Α. -και
  •    τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

       Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, δεν υιοθετεί το ψήφισμα της ΚΕΔΕ και εκδίδει το παρακάτω:  

           «Η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα μας δεν αφήνει περιθώρια για

       συμπεριφορές που απαξιώνουν τους θεσμούς και δυσχεραίνουν τη συνεργασία

     μεταξύ εκπροσώπων των θεσμών και της εκτελεστικής εξουσίας.

      Η μεταρρύθμιση του Κράτους, της Δημόσιας Διοίκησης και η αναβάθμιση του ρόλου της  

   Αυτοδιοίκησης, είναι εθνική υπόθεση και φέρνει όλους μας απέναντι των ευθυνών μας.

       Εγωισμοί, κομματικές αντιπαραθέσεις και προσωπικές πολιτικές δε συμβάλουν στην εθνική ανάταση που τόσο έχει ανάγκη η χώρα μας και ο Ελληνικός λαός.

  Καλούμε τον κ. Υπουργό και την ηγεσία της ΚΕΔΕ, να ξεπεράσουν τα μικροπροβλήματα και να ανοίξουν διόδους επικοινωνίας, με σκοπό την επίλυση των σοβαρών προβλημάτων που μας απασχολούν».

  

    Η θέση αυτή του Δημοτικού Συμβουλίου να κοινοποιηθεί τόσο στον κ. Υπουργό Εσωτερικών όσο και στον πρόεδρο της ΚΕΔΕ.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 108/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 11 Απριλίου 2017

OΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email